Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 CV 367/CĐYT 26/11/2020 Lập danh sách thăm hỏi, tặng quà đoàn viên NLĐ trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
2 HD 18/CĐYT 17/11/2020 Tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu
3 CV 360/CĐYT 13/11/2020 V/v Thay đổi tài khoản nộp quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung
4 CV 354/CĐYT 10/11/2020 Báo cáo tổng két hoạt động 2020 và phương hướng năm 2021
5 CV 355/CĐYT 10/11/2020 V/v Báo cáo kết quả chăm lợi đoàn viên, NLĐ năm 2020
6 BC 61/CĐYT 09/11/2020 Tổ chức các hoạt động phòng chống ma túy trong CCVCLĐ ngành Y tế năm 2020
7 QĐ 391/CĐYT 09/11/2020 Hỗ trợ 3 nhân viên bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau bị hành hung trong khi đang thực hiện nhiệm vụ
8 CV 351/CĐYT 06/11/2020 V/v Triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ ngành Y tế
9 CV 350/CĐYT 05/11/2020 V/v Xin ý kiến góp ý lần cuối bộ câu hỏi đánh giá độc lập sự hài lòng của đoàn viên CĐ, NLĐ ngành Y tế
10 CV 348/CĐYT 04/11/2020 V/v Lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng
11 GM 80/CĐYT 30/10/2020 Hội nghị tập huấn truyền thông Y tế và Giao Tiếp ứng xử trong thực hiện văn hóa công sở trong sở ngành Y tế (Có Danh sách kèm theo)
12 HD 17/CĐYT 30/10/2020 Khen th­ưởng chuyên đề của Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Y tế Việt Nam
13 KH 53/CĐYT 30/10/2020 Đẩy mạnh công tác truyền thông CĐYTVN đến năm 2023
14 KH 54/CĐYT 30/10/2020 Biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020
15 QĐ 309/CĐYT 29/10/2020 Ban hành quy chế hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng CĐYTVN