Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 HD 47/TLĐ 13/05/2022 Thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản CĐ và chế độ kế toán đối với CĐCS
2 HD 42/TLĐ 13/05/2022 Công khai tài sản tài chính Công đoàn
3 BC 206/TLĐ 01/12/2021 Kết quả hoạt động CĐ tháng 11 nhiệm vụ trọng tâm tháng 12.2021
4 TB 462/TLĐ 16/11/2021 Kết luận cuộc họp đôn đốc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW đổi mới tổ chức hoạt động CĐ
5 CV 2867/TLĐ 14/11/2021 Nhận hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước
6 HD 41/TLĐ 11/11/2021 Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
7 HD 40/TLĐ 05/11/2021 Hướng dẫn tổng kết bình xét thi đua các cụm khối thi đua LĐLĐ tỉnh TP, CĐ ngành TƯ
8 QĐ 3478/CĐYT 04/11/2021 Giám sát thực hiện gói hỗ trợ covid 19 tại CĐ ngành Y tế VN
9 HD 39/TLĐ 01/11/2021 Hướng dẫn chăm lo ĐV, NLĐ nhân dịp tết Nguyên đán nhâm dần 2020
10 BC 192/TLĐ 01/11/2021 Kết quả hoạt động CĐ tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11
11 QĐ 3442/TLĐ 27/10/2021 Công nhận kết quả cuộc thi video clip về phòng chống dịch covid thời khắc khó quên
12 KH 144/TLĐ 26/10/2021 Triển khai chỉ thị 03/TƯ của Ban bí thư về tăng cường về sự lãnh đạo của Đảng của Đảng đối với cuộc vận động Người VN uu tiên dùng hàng VN trong tình hình mới
13 CV 2946/TLĐ 26/10/2021 Sửa đổi đối tường được lùi đóng kinh phí Công đoàn
14 HD 36/TLĐ 25/10/2021 HD Bổ sung xây dựng dự toán tài chính CĐCS năm 2022
15 KH 143/TLĐ 19/10/2021 Tổng kết đánh giá 5 năm thi hành luật ATVSLĐ năm 2015 trong hệ thống CÔng đoàn