Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 KH 84/TLĐ 30/10/2019 Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp tết nguyên đán Canh tý 2020
2 CV 373/TLĐ 30/10/2019 V/v Triển khai tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2019
3 CV 1639/TLĐ 28/10/2019 V/v Hướng dẫn cách tính một số chỉ tiêu thực hiện năm 2019
4 CV 354/TLĐ 24/10/2019 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình hành động vì An toàn thực phẩm
5 HD 1589/TLĐ 16/10/2019 Quy trình kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, UBKT và các chức danh trong BCH, UBKT LĐLĐ tỉnh TP, CĐ ngành TƯ và tương đương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN
6 Chương trình 1563/TLĐ 09/10/2019 Xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài klhu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
7 HD 1560/TLĐ 08/10/2019 V/v Thực hiện việc tham gia kiểm tra giám sát cảu CĐ về chấp hành quy định của pháp luật lao động liên quan đến quyền lợi ích
8 HD 1360/TLĐ 28/09/2019 Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc
9 KH 75/TLĐ 27/09/2019 Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp CĐ và Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X năm 2020
10 Chương trình 1433/TLĐ 17/09/2019 Phối hợp công tác trong lĩnh vực quan hệ lao động xây dựng giai cấp công nhân và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2019-2023
11 QĐ 1441/TLĐ 16/09/2019 V/v Tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
12 CV 1406/TLĐ 09/09/2019 V/v Thực hiện quyền tổ chức công đoàn trong việc tổ chức công đoàn trong việc xử lý về hình sựu hành vi trốn đóng BHXH, BHYT,BHTN cho Người lao động
13 KH 67/TLĐ 25/08/2019 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Giỏi việc nước đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ (2010-2020)
14 CV 1324/TLĐ 20/08/2019 Giới thiệu doanh nghiệp đăng ký tham gia "Bảng xếp hạng Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động năm 2019"
15 CV 1315/TLĐ 19/08/2019 V/v Đính chính Quyết định phê duyệt Đề án phát động cuộc vận động " CBCCVC nói không với tiêu cực"