Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 CV 507/TLĐ 29/06/2020 V/v Triển khai một số giải pháp tập trung nguồn lực để hỗ trợ đoàn viên, người lao động
2 QĐ 684/TLĐ 18/06/2020 V/v ban hành quy trình kiểm tra giám sát xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại tố cáo cảu Công đoàn
3 HD 07/TLĐ 12/06/2020 Quy trình thành lập tổ chức và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng CĐCS
4 CTr 556/TLĐ 10/06/2020 Thực hành tiết kiệm chống lãng phí của TLĐLĐVN năm 2020
5 Ctr 3890/TLĐ 10/06/2020 Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và phát riển nông thôn với Tổng lĐLĐ Việt Nam
6 CV 532/TLĐ 05/06/2020 V/v Xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức
7 KH 01/BCSĐ 03/06/2020 Thực hiện Chỉ thị 37/CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo xây dựng quan hẹ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
8 QC 500 /TLĐ 28/05/2020 Quy chế Tổng LĐLĐVN và Ngân hàng phát triển nông thôn Việt Nam
9 CV 476/TLĐ 25/05/2020 V/v Phối hợp thực hiện thỏa thuận hợp tác với Bảo hiểm PVI
10 QĐ 643/TLĐ 22/05/2020 V/v Chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covig -19
11 TB 287 TLĐ 14/05/2020 Thời gian địa điểm tổ chức trưng bày chuyên đề " Chủ tịch Hồ Chí Minh với gia cấp công nhân và tổ chức CĐVN"
12 CV 387/TLĐ 24/04/2020 V/v Tiếp tục tham gia phòng chống dịch Covid -19 và làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ
13 CV 386/TLĐ 24/04/2020 V/v Hướng dẫn bổ sung các hoạt động tháng công nhân năm 2020
14 KH 20/TLĐ 07/04/2020 Truyền thông Công đoàn Việt Nam
15 1218 TLĐ - BLĐTBXH 07/04/2020 Kế hoạch tổ chức tháng hành đông ATVSLĐ và tháng công nhân năm 2020