Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
121 KH 36 CĐYT 01/07/2020 Kiểm tra đánh giá hoạt động chất lượng CĐ cơ sở
122 KH 37/ CĐYT 01/07/2020 Vv/ Tổ chức hội thảo tự chủ trong các trường Y dược và vai trò của tổ chức CĐ (gửi Khối trường)
123 KH 38/CĐYT 01/07/2020 Tổ chức tập huấn điều lệ và Hướng dẫn thi hành điều lệ CĐ Việt Nam khóa XII
124 Chương trình 01/CĐYT 30/06/2020 Thực hành tiết kiệm chống lãng phí của CĐYTVN năm 2020
125 QĐ 155/CĐYT 29/06/2020 V/v Khen thưởng phối hợp thu kinh phí công đoàn năm 2019 (Khối Doanh nghiệp)
126 QĐ 156/CĐYT 29/06/2020 V/v Khen thưởng phối hợp thu kinh phí CĐ năm 2019 (Khối DN)
127 QĐ 157/CĐYT 29/06/2020 V/v Khen thưởng phối hợp thu kinh phí công đoàn năm 2019 (Khối HCSN)
128 QĐ 158/CĐYT 29/06/2020 V/v Thưởng phối hợp thu kinh phí công đoàn năm 2019
129 QĐ 150/CĐYT 25/06/2020 V/v Ban hành quy trình hoạt động và quy trình đăng tin bài trên trang thông tin điện tử CÔng đoàn Y tê Việt Nam
130 QĐ 151/CĐYT 24/06/2020 V/v Kiện toàn thành viên Ban Biên tập Website Công đoàn Y tế Việt Nam
131 HD 14/CĐYT 19/06/2020 Tổ chức các hoạt động phòng chống ma túy trong CCVCLĐ ngành Y tế hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy" và "Tháng hành động vì môi trường".
132 CV 190/CĐYT 18/06/2020 V/v Ga la "Tri ân người hùng ngành y" (Có danh sách kèm theo)
133 HD 13 CĐYT 16/06/2020 Quy trình xây dựng, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể
134 CV 188/CĐYT 12/06/2020 V/v kết quả vóng sơ khảo và thông tin vòng chung kết cuộc thi ảnh " Nét đẹp CĐ và NLĐ ngành Y tế năm 2020
135 CV 178/ CĐYT 05/06/2020 V/v Đăng ký tham gia lớp huấn luyện ATVSLĐ cho mạng lưới ATVSV nhóm 6