Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
121 HD 05/CĐYT 25/03/2019 Hoạt động khối thi đua các Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐYTVN
122 GM 13/CĐYT 25/03/2019 Mời tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên, một số thông tin CPTPP và cách mạng 4.0, tập huấn kỹ năng viết tin bài và sử dụng V-office (Gửi CĐCS trực thuộc khu vực miền Trung và phía Nam)
123 GM 12/CĐYT 25/03/2019 Một số thông tin về CPTPP, ngành Y tế tham gia cách mạng 4.0, tập huấn kỹ năng viết bài và sử dụng V-office (Gửi CĐNYT khu vực phía Nam)
124 CV 89/CĐYT 25/03/2019 Về việc hưởng ứng Chương trình sức khỏe Việt Nam
125 Chương trình 03/CĐYT 22/03/2019 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XII CĐVN và Nghị quyết Đại hội XIIi CĐYTVN nhiệm kỳ 2018-2023
126 KH số 20/CĐYT 21/03/2019 Tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên Công đoàn (gửi CĐCS trực thuộc CĐYTVN)
127 CV 86/CĐYT 21/03/2019 V/v Hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng sửa chữa nhà " Mái ấm công đoàn" năm 2019 (gửi CĐCS đơn vị trực thuộc)
128 HD 04/CĐYT 15/03/2019 V/v Bình xét, biểu dương Chủ tịch CĐCS tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam (Gửi CĐCS trực thuộc CĐYTVN)
129 CV 80/CĐYT 14/03/2019 Về việc phát triển đoàn viên năm 2019 (Gửi CĐCS trực thuộc)
130 CV 79/CĐYT 14/03/2019 V/v Tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" nhân dịp 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam
131 KH 18/CĐYT 12/03/2019 Kế hoạch tỏ chức Biểu duong công chức, viên chức, người lao động giỏi ngành Y tế năm 2019 (Gửi CĐCS trực thuộc)
132 Công văn 69/CĐYT 11/03/2019 V/v Chuyển thư chúc mừng sinh nhật của Công đoàn Y tế Việt Nam (Gửi CĐCS trực thuộc CĐYTVN)
133 Công văn 68/CĐYT 11/03/2019 V/v Chuyển thiếp chúc mừng sinh nhật của Công đoàn Y tế Việt Nam (Gửi CĐYT các tỉnh, TP)
134 405/CĐYT 08/03/2019 v/v Cung cấp thông tin liên lạc in Danh bạ điện thoại
135 KH 10/CĐYT 06/03/2019 Tổ chức tháng công nhân năm 2019 và hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)