Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
106 GM số 20/CĐYT 24/04/2019 Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên
107 CV 132/CĐYT 17/04/2019 V/v Lấy ý kiến tham gia xây dựng Hướng dẫn đánh giá xếp loại Công đoàn các cấp
108 KH 29/CĐYT 16/04/2019 Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư TƯ Đảng về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và đánh giá 3 năm thi hành luật ATVSLĐ năm 2015
109 CV 131/CĐYT 16/04/2019 V/v Triển khai khối thi dua các Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐYTVN
110 HD 07/CĐYT 16/04/2019 Bình xét biểu dương Trưởng ban Nữ công giỏi, gia đình CCVCLĐ biểu dương và con CCVCLĐ có thành tích xuất sắc trong học tập trong ngành Y tế năm 2019
111 KH 25/CĐYT 08/04/2019 Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện 'Blouse trắng, trái tim hồng" năm 2019
112 CV 103/CĐYT 03/04/2019 V/v Sắp xếp tổ chức CĐYT thuộc LĐLĐ các quận, huyện
113 CV 106/CĐYT 03/04/2019 Về việc hướng dẫn đổi con dấu mới Công đoàn cơ sở
114 107/CĐYT 03/04/2019 V/v Thay đổi thời gian chấm điểm CĐCS khối các trường, Dược
115 CV 96/CĐYT 29/03/2019 V/v Hưởng ứng giải búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 và kêu gọi ủng hộ chương trình "Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương" (gửi CĐCS trực thuộc CĐYTVN)
116 HD 06/CĐYT 26/03/2019 V/v đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
117 HD 05/CĐYT 25/03/2019 Hoạt động khối thi đua các Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐYTVN
118 GM 13/CĐYT 25/03/2019 Mời tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên, một số thông tin CPTPP và cách mạng 4.0, tập huấn kỹ năng viết tin bài và sử dụng V-office (Gửi CĐCS trực thuộc khu vực miền Trung và phía Nam)
119 GM 12/CĐYT 25/03/2019 Một số thông tin về CPTPP, ngành Y tế tham gia cách mạng 4.0, tập huấn kỹ năng viết bài và sử dụng V-office (Gửi CĐNYT khu vực phía Nam)
120 CV 89/CĐYT 25/03/2019 Về việc hưởng ứng Chương trình sức khỏe Việt Nam