Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
106 CV 234/CĐYT 03/08/2020 V/v Triển khai và phòng kiểm soát làn sóng thứu 2 lây nhiễm dịch bệnh covig 19 cho đoàn viên ngành y tế
107 TB 58/CĐYT 27/07/2020 V/v Hoãn tổ chức Hội thảo " Bảo vệ Blouse trắng tại Nghệ An
108 CV 224/CĐYT 27/07/2020 V/v Hoãn tổ chức Hội thảo và các lớp tập huấn của CĐYTVN tổ chức
109 GM45/CĐYT 23/07/2020 Tập huấn điều lệ Công đoàn Việt Nam (tại Ninh Bình có DS kèm theo)
110 GM 46/CĐYT 23/07/2020 Tập huấn điều Lệ Công đoàn Việt Nam (Tại Hà Nội Có DS kèm theo)
111 GM 47/CĐYT 23/07/2020 Tập huấn điểu lệ Công đoàn Việt Nam (tập huấn tại Đà Nẵng có DS kèm theo)
112 GM 48/CĐYT 23/07/2020 Tập huấn điều lệ Công đoàn Việt Nam (tại Ninh Bình có DS kèm theo)
113 GM 49/CĐYT 23/07/2020 Tập huấn điều lệ Công đoàn Việt Nam (Tại TP. HCM có DS kèm theo)
114 GM 43/CĐYT 16/07/2020 Tham dự Hội thảo bảo vệ Blouse trắng (gửi 10 Bệnh viện có DS kèm theo)
115 GM 43/CĐYT 16/07/2020 Tham dự Hội thảo Bảo vệ Blouse trắng phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện ( mời 16 CĐYT các tỉnh có DS kèm theo)
116 BC 34/CĐYT 15/07/2020 Hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2020
117 NQ 03/BCH-CĐYT 14/07/2020 Nghị quyết Hội nghị BCH-CĐYTVN lần thứ 6 nhiệm kỳ 2018 -2023
118 TB 11 CĐYT 13/07/2020 Kết quả kỳ họp lần thứ sáu Ủy ban kiểm tra CĐYTVN nhiệm kỳ 2018 - 2023 (gửi CĐCS trực thuộc CĐYTVN)
119 GM 39/CĐYT 07/07/2020 Tham dự vòng chung kết và trao giải cuộc thi ảnh " Nét đẹp CĐ và NLĐ ngành Y tế" năm 2020
120 KH 40/CĐYT 02/07/2020 Tổ chức vòng chung kết trao giải cuộc thi ảnh nét đẹp CĐ và NLĐ ngành Y tế năm 2020