Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
106 GM 91/CĐYT 05/12/2019 Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngành y tế năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020 ( Gủi CĐYT các tỉnh TP)
107 GM 91/CĐYT 05/12/2019 Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngành Y tế năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (Gửi CĐCS trực thuộc CĐYTVN)
108 CV 243/CĐYT 02/12/2019 V/v Triển khai thỏa thuận hợp tác ký giữa CĐYTVN và các đối tác
109 KH 100/CĐYT 02/12/2019 Tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
110 HD 14/CĐYT 29/11/2019 Thực hiện tham gia kiểm tra giám sát của CĐ về chấp hành quy định của pháp luật lao động liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cùa người lao động
111 HD 12/CĐYT 28/11/2019 V/v Thành lập CĐCS trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam và thực hiện Quy trình kết nạp đoàn viên công đoàn
112 CV 333/CĐYT 22/11/2019 V/v Xét chọn cá nhân tiêu biểu "Cấp ủy viên là CHủ tịch CĐCS"
113 KH 95/CĐYT 19/11/2019 Triển khai cac nhiệm vụ Công đoàn tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2019 -2023
114 CV 328/CĐYT 19/11/2019 V/v Đề xuất Sửa chữa , xây mói nhà công vụ cho cán bộ y tế công tác tại tuyến huyện vùng sâu, vùng xa
115 KH 93/CĐYT 18/11/2019 Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp CĐ, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X, năm 2020
116 KH 94/CĐYT 18/11/2019 Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách hành chính tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ trong Doanh nghiệp
117 BC 64/CĐYT 18/11/2019 Kết quả giám sát phản biện xã hội năm 2019
118 TB 194/TLĐ 18/11/2019 Phân Công thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN năm 2019
119 CV 322/CĐYT 14/11/2019 V/v Báo cáo tổng kết hoạt động 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020
120 CV 318/CĐYT 12/11/2019 V/v Tham gia cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng lần thứ 3