Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
91 CV 102/CĐYT 20/01/2020 V/v triển khai Hướng dẫn số 115/BTGTU của Ban Tuyên giáo TƯ "Tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020"
92 TB 05/CĐYT 17/01/2020 Kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam bổ sung năm 2019
93 CV 07/CĐYT 13/01/2020 Nộp báo cáo quyết toán thu chi tài chính công đoàn năm 2019
94 HD 02/CĐYT 10/01/2020 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2020
95 HD 03/CĐYT 10/01/2020 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo năm 2020
96 HD 01/CĐYT 02/01/2020 Quy trình kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh trong BCH-CĐCS trực thuộc CĐYTVN
97 CV 377/CĐYT 31/12/2019 Triển khai biện pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp tết Nguyên đán Canh tý 2020 ( Gửi khối Doanh nghiệp)
98 BC 84/CĐYT 31/12/2019 Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
99 HD 16/CĐYT 30/12/2019 V/v Tiếp cán bộ đoàn viên công đoàn Người Lao động đến khiếu nại, tố cáo kiến nghị , phản ánh tại CĐCS
100 NQ 17/CĐYT 26/12/2019 Nghij quyết Hội nghị ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ 4 nhiệm kỳ 2018 -2023
101 KH 107/CĐYT 26/12/2019 Triển khai nhiệm vụ CĐ tham gia phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể và đình công giai đoạn 2019-2023
102 KH 106/CĐYT 25/12/2019 Thực hiện Đề án nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2019-2023
103 KH 105/CĐYT 24/12/2019 Nâng cáo phúc lợi, lợi ích đoàn viên và Người lao động giai ddaonj 2019-2023
104 Biên Bản 12/12/2019 Bản thỏa thuận hợp tác giữa CĐYTVN và công ty cổ phần Elemento Việt Nam về Chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ và Người Lao động ngành y tế
105 CV 356/CĐYT 12/12/2019 V/v Triển khai quy chế phối hợp số 800/QC-BYT - TLĐ ngày 31/5/2019