Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
91 254/CĐYT 21/08/2020 Về việc hỗ trợ tài chính cho nhân viên y tế nhiễm COVID-19
92 TB 59/CĐYT 17/08/2020 Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc CĐYTVN
93 CV 249/ CĐYT 13/08/2020 V/v Xin ý kiến góp ý bộ câu hỏi đánh giá sự hài lòng của đoàn viên, người lao động ngành Y tế
94 QD 235/CĐYT 12/08/2020 V/v Chi tiền để ký suất ăn miễn phí cho cán bộ nhân viên y tế tham gia chống dịch Covid 19 tại tâm dịch Miền trung
95 QD 231/CĐYT 12/08/2020 V/v Hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch Covid 19
96 QĐ 230/CĐYT 12/08/2020 V/v Hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19
97 CV 243/CĐYT 12/08/2020 V/v Triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ ký giữa CĐYTVN và các đối tác
98 QĐ 233/CĐYT 11/08/2020 V/v Hỗ trợ đoàn viên CĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo tại công ty cổ phần DP Vidiphar
99 QĐ 234/CĐYT 11/08/2020 V/v Hỗ trợ đoàn viên CĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo tại Viện Dinh Dưỡng
100 CV 246/CĐYT 11/08/2020 V/v Các đối tượng không phải đóng đoàn phí Công đoàn
101 QĐ 226/CĐYT 05/08/2020 V/v Chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19
102 QĐ 222/CĐYT 05/08/2020 V/v Chi tiền Quỹ xã Hội CĐYTVN hỗ trợ đoàn viên CĐ Bệnh viện C Đà Nẵng Chống dịch Covid -19
103 QĐ 223/CĐYT 05/08/2020 V/v Chi tiền Quỹ xã Hội CĐYTVN hỗ trợ đoàn viên CĐ Bệnh viện TƯ Huế Chống dịch Covid -19
104 238/CĐYT 04/08/2020 V/v quan tâm, động viên gia đình cán bộ y tế tăng cường hỗ trợ chống dịch bệnh COVID-19 tại tâm dịch miền Trung
105 KH 43/CĐYT 04/08/2020 Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ ngành Y tế 5 năm giai đoạn (2016 -2020)