Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
961 1671/QĐ-TLĐ 06/11/2006 Ban hành quy chế về việc thành lập tổ chức quản lý, hoạt động Quỹ “Mái ấm Công đoàn”
962 101/2006/TT-BTC 31/10/2006 hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
963 11/2006/TTLT-BYT- BTC 30/10/2006 hướng dẫn việc khám sức khoẻ định kỳ hàng quý cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm
964 01/TTr-TLĐ 27/10/2006 hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn vững mạnh
965 1747/TLĐ 20/10/2006 khen thưởng Huân chương đối với cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài trong tổ chức Công đoàn
966 29/2006/QĐ-BYT 29/09/2006 ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
967 1521/QĐ-TLĐ 29/09/2006 Ban hành quy chế tạm thời về việc thành lập, Tổ chức quản lý hoạt động quỹ hỗ trợ cán bộ công đoàn
968 1601 /KH-TLĐ 27/09/2006 ban hành Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Liên đoàn giai đoạn 2006 - 2010
969 1375/QĐ-TLĐ 01/09/2006 ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo cán bộ Công đoàn hệ đại học chính quy tập trung
970 1356/HD-TLĐ 27/08/2006 thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn
971 03/NQ-TLĐ 03/04/2006 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới
972 530 /QĐ-TLĐ 20/03/2006 ban hành quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
973 530/QĐ-TLĐ 20/03/2006 Ban hành Quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
974 305/QĐ-TLĐ 26/02/2006 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa IX
975 150 /HD-TLĐ 25/01/2006 hướng dẫn cho vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm qua Tổng Liên đoàn