Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
76 KH 46/CĐYT 25/09/2020 Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐVN lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội CĐVN lần thứ XIII
77 BC 52/CĐYT 25/09/2020 Công tác quý 3 nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2020
78 QĐ 260/CĐYT 21/09/2020 V/v Tặng bằng khen của BCH -CĐYTVN cho tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ ngành y tế 5 năm (giai đoạn 2016 -2020)
79 CV 278 CĐYT 16/09/2020 V/v Triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ ngành Y tế
80 CV 281/CĐYT 16/09/2020 V.v Gửi ảnh thông tin về gương điển hình trong phong trào "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà"
81 QĐ 253/CĐYT 16/09/2020 V/v Chi hỗ trợ đợt 3 cho cán bộ nhân viên y tế tăng cường chống dịch Covid 19 tại tâm dịch miền Trung
82 GM 54/CĐYT 09/09/2020 Tham dự Hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ ngành Y tế 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020) (Gửi CĐCS trực thuộc CĐYTVN)
83 CV 267/CĐYT 07/09/2020 V/v Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thóng công tác dân vận của đảng
84 BC 46/CĐYT 01/09/2020 Một số nội dung về hoạt động Quỹ xã hội từ thiện tại CĐYTVN
85 CV 263/CĐYT 01/09/2020 Triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn ngành Y tế
86 HD 15 CĐYT 31/08/2020 Khen thưởng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua do CĐYTVN triển kghai giai đoạn 2006 -2020
87 245/QĐ-CĐYT 31/08/2020 Về việc hỗ trợ (đợt 3) cho cán bộ nhân viên y tế tăng cường chống dịch COVID-19 tại tâm dịch miền Trung
88 CV 256/CĐYT 24/08/2020 V/v Triển khai hoạt động phòng chống Covid 19
89 CV 257CĐYT 24/08/2020 V/v Thực hiện Nghị Quyết 9C
90 489/TLĐ-TG 24/08/2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam