Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
841 125/CĐYT 12/04/2012 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/06/2012
842 120/CĐYT 11/04/2012 V/v tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2012
843 123/CSPL-CĐYT 11/04/2012 Hướng dẫn tổng kết phong trào Lao động sáng tạo giai đoạn 2007 - 2012
844 119/HD - CĐYT 10/04/2012 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng công đoàn năm 2012
845 116/HD - CĐYT 09/04/2012 Hướng dẫn về việc tổ chức ĐH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2014
846 395/QĐ-LĐTBXH 30/03/2012 Quyết định ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới năm 2012
847 05/2012/TT-BLĐTBXH 30/03/2012 TT ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ATLĐ đối với thiết bị nâng
848 46/2012/TTLT-BTC-TTC 16/03/2012 Thông tư liên tịch Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
849 90/CV - CĐYT 15/03/2012 Thông báo số tài khoản mới thu kinh phí công đoàn
850 89/TB - CĐYT 13/03/2012 Thông báo Chức danh và Giới thiệu chữ ký
851 02/KH-TLĐ 13/03/2012 Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam
852 321/QĐ - TLĐ 05/03/2012 QĐ về việc công nhận Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2008 - 2013
853 72/HD - CĐYT 29/02/2012 Hướng dẫn tuyên truyền những ngày lễ lớn 2012
854 73/CĐYT 29/02/2012 Hướng dẫn triển khai cuộc thi Chung tay cải cách thủ tục hành chính
855 04/2012/TTLT-BYT-BTC 29/02/2012 Thông tư liên tịch ban hành mức tối đa giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước