Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
61 GM 43/CĐYT 08/08/2019 Tham dự lớp tập huấn "Nâng cao giá trị bản thân và quản lý thời gian hiệu quả"
62 CV 238/CĐYT 07/08/2019 V/v Rà soát công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hiện chưa có trong danh mục nghề NNĐHNH đã được ban hành
63 QĐ 246/CĐYT 07/08/2019 V/v Hỗ trợ đoàn viên CĐ mắc bệnh hiểm nghèo tại Viện Chiến lược và Chính sách Y tế
64 CV 231/CĐYT 01/08/2019 V/v Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐVN
65 TB 54/CĐYT 24/07/2019 Kết quả họp lần thứ ba Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
66 HD 800/CĐYT-BYT 16/07/2019 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động của thanh tra nhân dân tại cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
67 CV 216/CĐYT 12/07/2019 V/v Triển khai thỏa thuận hợp tác ký giữa CĐYTVN và các đối tác ( Kèm theo 3 Văn bản)
68 CV 215/CĐYT 12/07/2019 V/v Khảo sát nhu cầu nhà công vụ cho cán bộ y tế công tác tại tuyến huyện vùng sâu vùng xa
69 CV 212/CĐYT 10/07/2019 Triển khai chiến luọc Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Kèm theo CV 204/BTG Tổng LĐLĐVN)
70 50/TB - CĐYT 08/07/2019 Thông báo kết quả cuộc thi Ảnh "Nét đẹp Công đoàn và Người Lao động"
71 QĐ 124/CĐYT 02/07/2019 V/v Tặng bằng khen của BCH-CĐYTVN cho 20 đ/c Chủ tịch
72 QĐ 125/CĐYT 02/07/2019 V/v Tặng Bằng khen BCH-CĐYTVN cho 83 cháu học sinh tiêu biểu con cán bộ công chức viên chức lao động ngành Y tế năm 2018 - 2019 (có DS kèm theo)
73 QĐ 126/CĐYT 02/07/2019 V/v Tặng Bằng khen Của BCH-CĐYTVN cho 150 cá nhân đạt gia đình tiêu biểu ngành Y tế năm 2019 (có danh sách kèm theo)
74 QĐ 127/CĐYT 02/07/2019 Tặng Bằng khen Của CĐYTVN cho 15 đồng chí Trưởng ban Nữ công tiêu biểu ngành Y tế năm 2019
75 GM 38/CĐYT 28/06/2019 Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐVN, Biểu dương cán bộ CĐ và Gia đình tiêu biểu ngành Y tế năm 2019