Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
61 HD 10/CĐYT 30/08/2021 Hướng dẫn thực hiện số 3089/QĐ-TLĐ Hỗ trwoj bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ đang thwucj hiện "3 tại chỗ" của Doanh nghiệp các tỉnh Tp theo chỉ thị 16/CT-Ttg
62 HD 11/CĐYT 30/08/2021 Tham gia cuộc thi video clip về phòng chống dịch covid
63 CV 280/CĐYT 30/08/2021 Hỗ trợ dinh dưỡng cho đoàn viên đi tăng cường chống dịch đợt 2 tại các tỉnh phía Nam
64 CV 281/CĐYT 30/08/2021 V/v Kêu gọi đoàn viên tham gia mạng lưới tư vấn cho người dân trong dự án ứng dụng phàn mềm miễn phí phần mềm "Giúp tôi:
65 CV 276/CĐYT 27/08/2021 V/v Thanh toán nhuận bút webiste đối với các cộng tác viên quý 2
66 CV 277/CĐYT 27/08/2021 Triển khai thwucj hiện quyết toán gói hỗ trợ dinh dưỡng cho đoàn viên đi tăng cường chống dịch tại 19 tỉnh phía Nam
67 CV 275/CĐYT 26/08/2021 V/v Hướng dẫn các đơn vị thuejc hiện mua BHAT cho CBYT tham gia tuyến đầu chi viện tăng cường phòng chống dịch covid tại các tỉnh miền Nam
68 BC 46/CĐYT 25/08/2021 Hoạt động CĐ tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021
69 CV 272/CĐYT 25/08/2021 Triển khai phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trong CNVCLĐ
70 QĐ 3089/TLĐ 24/08/2021 V/v Hỗ trợ bữa ăn cho ĐV, NLĐ đang thwucj hiện "3 tại chỗ" của DN trên địa bàn, tỉnh thành phố đang giãn cách theo CT 16/CT-TTg
71 QĐ 243/CĐYT 23/08/2021 Chi hỗ trợ khẩn cấp đợt 3 cho đoàn viên BV Nhiệt Đới TW bị ảnh hưởng dịch trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4
72 QĐ 244/CĐYT 23/08/2021 Hỗ trợ khẩn cấp cho 164 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch covid
73 QĐ 245/CĐYT 23/08/2021 Chi hỗ trợ khẩn cấp cho 14 đoàn viên bị ảnh hưởng covid
74 CV 267/CĐYT 18/08/2021 Triển khai một số chỉ đọa mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
75 HD 09/CĐYT 18/08/2021 Chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh bùng phat lần thứ 4