Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
46 CV 80/CĐYT 26/03/2020 Vv/ Tham gia thi trăc nghiệm tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
47 KH 21/CĐYT 26/03/2020 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH-TLĐLĐVN về Nâng cap chất lượng hiệu quả hoạt động của UBKT công đoàn
48 HD 10/CĐYT 25/03/2020 Hướng dẫn công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình, Trẻ em năm 2020
49 CV 79/CĐYT 25/03/2020 V/v Huy động nhà hảo tâm ủng hộ cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch bệnh Covid - 19
50 QĐ 62/CĐYT 24/03/2020 V/v Xếp Công đoàn cơ sở sinh hoạt Khối thi đua số 8 của Công đoàn Y tế Việt Nam
51 QĐ 63/CĐYT 24/03/2020 V/v Công nhận Khối truwognr, khối phó, khối thi đua của Công đoàn Y tế Việt nam năm 2020
52 CV 78/CĐYT 24/03/2020 V/v Đính chính hướng dẫn về hoạt động Khối thi đua các CĐCS trực thuộc CĐYTVN
53 CV 77/CĐYT 23/03/2020 Triển khai thỏa thuận hợp tác ký giữa CĐYTVN và các đối tác
54 HD 08/CĐYT 19/03/2020 V/v Triển khai những giải pháp mới trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid -19
55 CV 71/CĐYT 17/03/2020 V/v Xin ý kiến Dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2020
56 KH 18/CĐYT 13/03/2020 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b /NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước đảm việc nhà " trong nữ CNVCLĐ ngành Y tế giai đoạn 2010-2020
57 HD 07/CĐYT 12/03/2020 V/v Hoạt động khối thi đua các CĐCS trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam
58 Biên bản 12/03/2020 Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Y tế Việt Nam và Công ty Cổ phần tập đoàn Karofi về chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ và NLĐ ngành Y tế
59 CV 59/CĐYT 11/03/2020 V/v Bố trí nơi làm việc và tạo điều kiện phương tiện cơ sở vật chất cho BCH-CĐ cơ sở hoạt động
60 CV 62/CĐYT 11/03/2020 V/v Tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên công đoàn và Người lao động tại CĐCS