Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
46 QĐ 302/CĐYT 26/10/2020 Hỗ trợ đoàn viên bị tai nạn khi mưa lũ thuộc CĐYT tỉnh Thừa Thiên Huế
47 QĐ 300/CĐYT 26/10/2020 Hỗ trợ đoàn viên NLĐ ngành Y tế Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão lũ tháng 10 năm 2020
48 QĐ 298/CĐYT 26/10/2020 Hỗ trợ đột xuất gia đình đoàn viên CĐ thuộc CĐYT Thừa Thiên Huế
49 CV 327/CĐYT 23/10/2020 V/v Báo cáo một số chỉ tiêu liên quan đến tác động của dịch Covid 19
50 BC 56/CĐYT 23/10/2020 Báo cáo hoạt động Công đoàn tháng 10 /2020
51 QĐ 289/CĐYT 23/10/2020 V/v Hỗ trợ đột xuất gia đình đoàn viên CĐ thuộc Bệnh viện TƯ Huế
52 QĐ 289/CĐYT 23/10/2020 Hỗ trợ đột xuất gia đình đoàn viên CĐ thuộc Bệnh viện TƯ Huế
53 GM 72/CĐYT 21/10/2020 Tập huấn thi hành điều lệ CĐ lớp số 3 tại Ninh Bình
54 GM 73/CĐYT 21/10/2020 Dự tập huán lớp Điều lệ CĐVN lớp tập huấn số 4 tại Hà Nội
55 CV 324/CĐYT 20/10/2020 V/v Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và phát hành thẻ đoàn viên Công đoàn mới
56 CV 322/CĐYT 19/10/2020 V/v quyên góp hỗ trợ CBCCVCLĐ ngành y tế bị thiệt hại do thiên tai mua lũ
57 GM 70/CĐYT 19/10/2020 Tham dự tập huấn Điều lệ Công đoàn Lớp tập huấn số 1 tại TP. Hồ Chí Minh
58 GM 71/CĐYT 19/10/2020 Tham dự tập huấn Điều lệ CĐ lớp tập huấn số 2 tại Bình ĐỊnh
59 QD 281/CĐYT 16/10/2020 Về việc Ủng hộ Quỹ " VÌ người nghèo"
60 CV 315/CĐYT 15/10/2020 V/v Thông báo thay đổi đầu mối làm việc từ phía VìnFast