Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
31 HD 17/CĐYT 30/10/2020 Khen th­ưởng chuyên đề của Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Y tế Việt Nam
32 KH 53/CĐYT 30/10/2020 Đẩy mạnh công tác truyền thông CĐYTVN đến năm 2023
33 KH 54/CĐYT 30/10/2020 Biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020
34 QĐ 309/CĐYT 29/10/2020 Ban hành quy chế hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng CĐYTVN
35 CV 342/CĐYT 29/10/2020 Tham gia phòng chống thiên tai, thăm hỏi, động viên ĐVCĐ, NLĐ bị ảnh hưởng và khắc phục hậu quả mưa bão
36 CV 340/CĐYT 29/10/2020 V/v Báo cáo bổ sung tình hình thiệt hại về tài sản của NVYT do ảnh hưởng mưa bão
37 TB 79/CĐYT 29/10/2020 Kết quả họp lần thứ 13 của Ban Thường vụ CĐYTVN nhiệm kỳ 2018 -2023
38 KH 52 CĐYT 28/10/2020 Triển khai bộ câu hỏi đánh giá độc lập sự hài lòng của đoàn viên Công đoàn NLĐ ngành Y tế
39 Giấy mời 75/CĐYT 28/10/2020 Hội nghị tập huấn truyền thông y tế và Giao tiếp ứng xử trong văn hóa công sở ngành y tế năm 2020 (Gửi CĐYT các tỉnh TP và các đơn vị trực thuộc có danh sách kèm theo)
40 QĐ 308/CĐYT 28/10/2020 V/v Hỗ trợ đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Bình ĐỊnh
41 QĐ 304/CĐYT 27/10/2020 Chin tiền từ quỹ xã hội CĐYTVN hỗ trợ đoàn viên CĐYT Quảng Bình bị thiệt hại Tài sản do bão lũ
42 CV 333/CĐYT 26/10/2020 V/v Tăng cường thực hiện "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động"
43 CV 13/UBKT-CĐYT 26/10/2020 Chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của UBKT năm 2020
44 QĐ 303/CĐYT 26/10/2020 Hỗ trợ đoàn viên NLĐ ngành Y tế Quảng Nam bị thiệt hại do lũ tháng 10 năm 2020
45 QĐ 301/CĐYT 26/10/2020 Hỗ trợ đoàn viên CĐ bị tai nạn khi mưa lũ thuộc CĐYT QUảng Bình