Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
31 CV 273/CĐYT 27/09/2019 V/v Xin ý kiến dự thảo 4 HD triển khai thực hiện văn hóa công sở ngành Y tế ( Gửi CĐYT các tỉnh,thành phố, CĐCS trực thuộc CĐYTVN,)
32 CV 276/CĐYT 27/09/2019 V/v Mời dự tập huấn nghiệp vụ UBKT và Ban TTND ( Có Danh sách kemf theo)
33 CV 272/CĐYT 27/09/2019 V/v Ký cam kết thi đua triển khai xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp giảm thiểu chất thải nhựa
34 GM 71/CĐYT 24/09/2019 V/v Tham dự tập huấn nghiệp vụ UBKT và Ban Thanh tra nhân dân cho CĐCS năm 2019 (Gửi CĐCS khu vực Miền Nam)
35 GM 72/CĐYT 24/09/2019 Tham dự tập huấn nghiệp vụ UBKT và Ban Thanh tra nhân dân cho CĐCS năm 2019 (CĐCS khu vực Miền trung)
36 267/CĐYT 24/09/2019 v/v khảo sát khó khăn của CBYT khi khám chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ (Gửi CĐN Y tế tỉnh/thành phố)
37 266/CĐYT 24/09/2019 v/v khảo sát khó khăn của CBYT khi khám chữa bệnh BHYT ngày nghỉ (Gửi CĐCS trực thuộc khối bệnh viện)
38 QĐ 1473/TLĐ 20/09/2019 V/v ban hành Quy định về quản lý sử dụng con dấu và quản lý văn bản đi của UBKT Tổng LĐLĐVN
39 GM 70/CĐYT 18/09/2019 V/v Tham dự tập huấn nghiệp vụ UBKT và Ban Thanh tra nhân dân cho CĐCS năm 2019
40 CV 259/CĐYT 10/09/2019 V/v Cho ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn và Bảng chấm điểm đánh giá hoạt động CĐCS
41 GM 59/CĐYT 10/09/2019 Tham dự Hội thảo truyền thông thực hiện Văn hóa công sở và giao tiếp ứng xử ( tổ chức tại Cần thơ)
42 QĐ 282/CĐYT 10/09/2019 V/v Chi tiền Quỹ xã hội từ thiện CĐYTVN hỗ trợ gia đình đoàn viên Công đoàn tại TTYT Quế Sơn thuộc CĐYT Quảng Nam bị hành hung dãn tới tử vong trong khi đang thực hiện nhiệm vụ
43 CV 253/CĐYT 09/09/2019 Về việc Đổi con đấu Công đoàn cơ sở
44 255/CĐYT 06/09/2019 Báo cáo 3 năm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong tình hình mới
45 KH 83/CĐYT 06/09/2019 Tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy ban kiểm tra và thanh tra nhân dân CĐCS năm 2019