Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
31 CV 105/CĐYT 20/04/2020 V/v Khảo sát ảnh hưởng dịch Covid 19 đến hoạt động của CĐCS
32 GM 18/CĐYT 20/04/2020 V/v Dự lễ trao hỗ trợ sữa cho trẻ dưới 6 tuổi con của đoàn viên, người lao động ngành y tế trực tiếp tham gia chống dịch Covid -19 (Có Danh sách kèm theo)
33 CV 109/CĐYT 20/04/2020 V/v Hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020
34 KH 24/TLĐ 14/04/2020 Tổ chức xét chọn và trao tặng " Giải thưởng Nguyễn Văn Linh" lần thứ 2 năm 2020
35 CV 91/CĐYY 03/04/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và NLĐ ngành Y tế" trên mạng xã hội Facebook lần 2 năm 2020
36 70/QĐ - CĐYT 03/04/2020 Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Thể lệ cuộc thi Ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động Y tế" trên mạng Facebook
37 CV 92/CĐYT 03/04/2020 V/v Rµ soát cán bộ y tế nữ mang thai nuôi con nhỏ và hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn tham gia phòng chống dịch COVID -19
38 HD 11/CĐYT 31/03/2020 Về việc thực hiện công tác kiểm tra Công đoàn
39 BC 10/CĐYT 31/03/2020 Công tác quý I nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
40 CV 81/CĐYT 27/03/2020 V/v Huy động nhà hảo tâm ủng hộ cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch bệnh Covid -19 (lần 2)
41 CV 83/CĐYT 27/03/2020 V/v Các đơn vị báo cáo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 (Khối Doanh nghiệp SXKD)
42 CV 84/CĐYT 27/03/2020 V/v Triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp
43 CV 82/CĐYT 27/03/2020 V/v Khảo sát nhu cầu y tế nhu yếu phẩm cho CBYT tại đơn vị đang phòng chống dịch covid -19
44 QĐ 64/CĐYT 27/03/2020 V/v Giao chỉ tiêu thục hiện nhiệm vụ năm 2020
45 CV 80/CĐYT 26/03/2020 Vv/ Tham gia thi trăc nghiệm tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng