Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
16 KH 47/TLĐ 01/06/2020 Triển khai các hoạt động, phòng chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động
17 CV 167/CĐYT 29/05/2020 V/v Hướng dẫn phát hành thẻ đoàn viên Công đoàn
18 BC 17/CĐYT 26/05/2020 V/v Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phương hướng 6 tháng cuối năm 2020
19 CV 164/CĐYT 26/05/2020 V/v Tri ân cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch Covid - 19
20 QĐ 105/CĐYT 19/05/2020 V/v Tặng bằng khen BCH-CĐYTVN tháng công nhân
21 CV 147/CĐYT 18/05/2020 V/v Gửi danh sách đề nghị khen thưởng nộp tài chính CĐ năm 2019
22 CV 151/CĐYT 18/05/2020 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá và tuần lê quốc gia
23 CV 144 CĐYT 15/05/2020 Vv/ báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2020
24 CV 142/CĐYT 14/05/2020 Báo cáo phát triển đoàn viên 6 tháng đầu năm 2020
25 CV 139/CĐYT 13/05/2020 V/v Đôn đốc triển khai công tác quy hoạch cán bộ CĐCS nhiệm kỳ 2023 -2028
26 CV 09/CĐYT 07/05/2020 V/v Chuẩn bị công tác báo cáo kiểm tra giám sát của UBKT 6 tháng đầu năm 2020
27 CV 120/CĐYT 04/05/2020 Khen thưởng đột xuất trong phòng chống dịch covid -19
28 CV 122/CĐYT 29/04/2020 V/v Triiển khai sổ tay điện tử công tác công đoàn cơ sở năm 2020
29 CV 121/CĐYT 29/04/2020 V/v Hướng dẫn Bổ sung các hoạt động tháng công nhân
30 CV 115/CĐYT 28/04/2020 Hướng dẫn thực hiện công tác giám sát trong tổ chức Công đoàn