Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
16 CV 322/CĐYT 14/11/2019 V/v Báo cáo tổng kết hoạt động 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020
17 CV 318/CĐYT 12/11/2019 V/v Tham gia cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng lần thứ 3
18 CV 313/CĐYT 06/11/2019 V/v Hướng dẫn hoạt động chăm lo cho CNVCLĐ dịp tết Nguyên đán Canh tý 2020 ( Gủi CĐCS trực thuộc)
19 CV 312/CĐYT 06/11/2019 V/v Thưc hiện Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ về công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở nơi làm việc (Gủi Khối Doanh nghiệp)
20 CV 307/CĐYT 05/11/2019 V/v Báo cáo phát triển đoàn viên, đảng viên năm 2019
21 CV 308/CĐYT 05/11/2019 V/v Triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2019
22 HD 11/CĐYT 28/10/2019 Xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2020
23 74/TB - CĐYT 28/10/2019 Công đoàn Y tế Việt Nam thông báo Tuyển dụng Công chức
24 CV 272/CĐYT 27/10/2019 V/v Ký cam kết thi đua triển khai xây dựng cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp giảm thiểu chất thải nhựa
25 HD 10/CĐYT 18/10/2019 Thực hiện Quyết định số 300/QĐ-CĐYT ngày 02/10/2019 Ban hành bảng Chấm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở
26 KH 90/CĐYT 18/10/2019 Tuyển dụng công chức cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam bổ sung năm 2019
27 KH 91/CĐYT 18/10/2019 Thực hiện chương trình " Công đoàn VIệt Nam đồng hành vơi Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019 -2023 của Công đoàn Y tế Việt Nam
28 GM 80/CĐYT 15/10/2019 Tham dự Hội thảo " Bảo vệ Blouse Trắng" về chủ đề An toàn Vế sinh Lao động - phòng chống bạo hành nhân viên tại cơ sở y tế
29 CV 285/CĐYT 14/10/2019 V/v Triển khai thỏa thuận hợp tác ký giữa CĐYTVN và các đối tác
30 KH 88 CĐYT 10/10/2019 Kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2019