Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
136 CV 179/CĐYT 05/06/2020 V/v Hỗ trợ đoàn viên CĐ, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19
137 KH 31/CĐYT 05/06/2020 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ Tiếp tục đổi mới nội dụng phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS (Kèm theo đề cương)
138 CV 174/CĐYT 03/06/2020 Giới thiệu đại biểu dự đại hội thi đua yêu nước và báo cáo số liệu thi đua trong CNLĐ
139 QĐ 140/CĐYT 02/06/2020 V/v Ban hành Quy chế khen thưởng của CĐYTVN
140 KH 47/TLĐ 01/06/2020 Triển khai các hoạt động, phòng chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động
141 CV 167/CĐYT 29/05/2020 V/v Hướng dẫn phát hành thẻ đoàn viên Công đoàn
142 BC 17/CĐYT 26/05/2020 V/v Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phương hướng 6 tháng cuối năm 2020
143 CV 164/CĐYT 26/05/2020 V/v Tri ân cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch Covid - 19
144 QĐ 105/CĐYT 19/05/2020 V/v Tặng bằng khen BCH-CĐYTVN tháng công nhân
145 CV 147/CĐYT 18/05/2020 V/v Gửi danh sách đề nghị khen thưởng nộp tài chính CĐ năm 2019
146 CV 151/CĐYT 18/05/2020 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá và tuần lê quốc gia
147 CV 144 CĐYT 15/05/2020 Vv/ báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2020
148 CV 142/CĐYT 14/05/2020 Báo cáo phát triển đoàn viên 6 tháng đầu năm 2020
149 CV 139/CĐYT 13/05/2020 V/v Đôn đốc triển khai công tác quy hoạch cán bộ CĐCS nhiệm kỳ 2023 -2028
150 CV 09/CĐYT 07/05/2020 V/v Chuẩn bị công tác báo cáo kiểm tra giám sát của UBKT 6 tháng đầu năm 2020