Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 QD 235/CĐYT 12/08/2020 Vv/ Chi tiền để ký suất ăn miễn phí cho cán bộ nhân viên y tế tham gia chống dịch Covid 19 tại tâm dịch Miền trung
2 QD 231/CĐYT 12/08/2020 V/v Hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch Covid 19
3 QĐ 230/CĐYT 12/08/2020 V/v Hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19
4 CV 243/CĐYT 12/08/2020 V/v Triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ ký giữa CĐYTVN và các đối tác
5 QĐ 233/CĐYT 11/08/2020 V/v Hỗ trợ đoàn viên CĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo tại công ty cổ phần DP Vidiphar
6 QĐ 234/CĐYT 11/08/2020 V/v Hỗ trợ đoàn viên CĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo tại Viện Dinh Dưỡng
7 CV 246/CĐYT 11/08/2020 V/v Các đối tượng không phải đóng đoàn phí Công đoàn
8 QĐ 226/CĐYT 05/08/2020 V/v Chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19
9 QĐ 222/CĐYT 05/08/2020 V/v Chi tiền Quỹ xã Hội CĐYTVN hỗ trợ đoàn viên CĐ Bệnh viện C Đà Nẵng Chống dịch Covid -19
10 QĐ 223/CĐYT 05/08/2020 V/v Chi tiền Quỹ xã Hội CĐYTVN hỗ trợ đoàn viên CĐ Bệnh viện TƯ Huế Chống dịch Covid -19
11 238/CĐYT 04/08/2020 V/v quan tâm, động viên gia đình cán bộ y tế tăng cường hỗ trợ chống dịch bệnh COVID-19 tại tâm dịch miền Trung
12 CV 234/CĐYT 03/08/2020 V/v Triển khai và phòng kiểm soát làn sóng thứu 2 lây nhiễm dịch bệnh covig 19 cho đoàn viên ngành y tế
13 TB 58/CĐYT 27/07/2020 V/v Hoãn tổ chức Hội thảo " Bảo vệ Blouse trắng tại Nghệ An
14 CV 224/CĐYT 27/07/2020 V/v Hoãn tổ chức Hội thảo và các lớp tập huấn của CĐYTVN tổ chức
15 GM45/CĐYT 23/07/2020 Tập huấn điều lệ Công đoàn Việt Nam (tại Ninh Bình có DS kèm theo)