Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 CV 25/CĐYT 17/01/2019 V/v Đổi i con dấu Công đoàn cơ sở theo TT số 44/2017/TT-BCA
2 22,23/CĐYT 16/01/2019 V/v báo cáo quyết toán thu chi tài chính CĐ và chuyển kinh phí CĐ qua Vietinbank (với CĐCS khối Doanh nghiệp)
3 CV 17/CĐYT 10/01/2019 V/v Triển khai Chương trình phối hợp hoạt động giữa công đoàn Y tế VN với một số đơn vị
4 TB 02/CĐYT 07/01/2019 Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Bà Nông Thiị Bích Hằng - Chánh Văn phòng- CĐYTVN
5 GM 86/CĐYT 28/12/2018 Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngành Y tế năm 2018. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Gửi Lãnh đạo các dơn và CĐCS trực thuộc CĐYTVN)
6 GM 86/CĐYT 28/12/2018 Hội nghi tổng kết công tác Công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngành Y tế năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Gửi CĐYT các tỉnh thành phố)
7 TB 98/CĐYT 28/12/2018 Nội dung họp Ban BIên tập Website ngày 18/12/2018
8 CV 396/CĐYT 26/12/2018 V/v Phối hợp Cung cấp thông tin Lao động Công đoàn ngành Y tế (Gửi CĐ ngành Y tế các tỉnh TP)
9 CV 395/CĐYT 20/12/2018 V/v Tô chức các hoạt động chăm lo cho CNVCLĐ dịp tết nguyên đán Kỷ hợi năm 2019
10 HD 14/CĐYT 19/12/2018 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2019 (gửi CĐCS trực thuộc CĐYTVN)
11 CV 391/CĐYT 18/12/2018 V/v Triển khai chương trình phối hợp Công đoàn Y tế Việt Nam với Báo Lao động, Báo Sức khỏe & Đời sống (gửi CĐCS trực thuộc, CĐYT các tỉnh thành phố)
12 CV 387/CĐYT 14/12/2018 V/v Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa XIV (gửi CĐCS trực thuộc CĐYTVN)
13 KH số 69/CĐYT 11/12/2018 Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TU Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (gửi CĐCS trực thuộc và CĐYT các tỉnh TP)
14 KH 68/CĐYT 05/12/2018 Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới (gửi CĐCS trực thuộc và CĐNYT các tỉnh thành phố)
15 CV số 373/CĐYT 03/12/2018 V/v Thỏa thuận triển khai hợp tác về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn (gửi CĐCS trực thuộc)