Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
121 KH 03/TLĐ 11/01/2019 Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN
122 Chương trình 2494/TLĐ 25/12/2018 Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diên cho NLĐ, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp , chính đáng của NLĐ giai đoạn 2018-2013
123 CV 2530/TLĐ 25/12/2018 V/v ĐÍnh chính Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của Tổng LĐLĐVN
124 BC 116/TLĐ 13/12/2018 Kết quả công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019
125 TB 305/TB-UBKT 12/12/2018 Phân công nhiệm vụ ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023
126 HD 2443/TLĐ 12/12/2018 Khen thưởng chuyên đề của Tổng LIên đoàn
127 CV 2355/TLĐ 30/11/2018 V/v Tuyên truyền phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong công nhân lao động
128 91/TB - CĐYT 28/11/2018 v/v đính chính câu hỏi số 4 Bộ câu hỏi Cuộc thi viết cán bộ y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh
129 KH 88/TLĐ 28/11/2018 Tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên , người lao động nhân dịp tết Nguyên đán kỷ hợi năm 2019
130 TB 1330/TLĐLĐVN 06/11/2018 V/v Trúng cử Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023
131 1184/TB - BYT 31/10/2018 Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức Hội thi "Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh"
132 6589/QĐ - BYT 31/10/2018 Quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư kí giúp việc BGK cuộc thi viết Tuyên truyền Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh
133 6588/QĐ - BYT 31/10/2018 QĐ ban hành Quy định chung về Hội thi tuyên truyền Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh
134 QĐ 1799/TLĐ 18/10/2018 V/v Công nhận kết quả bầu cử Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm các phó chủ nhiệm UBKT - Tổng LĐLĐVN khóa XII nhiệm kỳ 2018 -2023
135 QĐ 1796/TLĐ 18/10/2018 V/v Công nhận kết quả bầu cử Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023