Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
76 Ctr 1734/TLĐ 14/11/2019 Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và Người Lao động giai đoạn 2019 - 2023
77 HD 1723/TLĐ 12/11/2019 Hoạt động Cụm, khối thi đua các LĐLĐ tỉnh, thành phố CĐ ngành TƯ Công đoàn tổng công ty trực thuộc TLĐ các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ
78 QĐ 1689/TLĐ 12/11/2019 Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn
79 ĐA 1712/TLĐ 11/11/2019 Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực , góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019-2023
80 KH 89/ TLĐ 11/11/2019 Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội thi đua trong công nhân, viên chức lao động tiến tói đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ sự kiện lới của Đảng và đất nước trong năm 2020
81 CV 1705/TLĐ 11/11/2019 Về việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ dịp tết Nguyên đán
82 CV 1700/TLĐ 08/11/2019 V/v Trưng cầu ý kiến về việc làm tiền lương, khó khăn, kiến nghị của CNVCLĐ, CBCĐ
83 KH 84/TLĐ 30/10/2019 Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp tết nguyên đán Canh tý 2020
84 CV 373/TLĐ 30/10/2019 V/v Triển khai tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2019
85 CV 1639/TLĐ 28/10/2019 V/v Hướng dẫn cách tính một số chỉ tiêu thực hiện năm 2019
86 CV 354/TLĐ 24/10/2019 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình hành động vì An toàn thực phẩm
87 HD 1589/TLĐ 16/10/2019 Quy trình kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, UBKT và các chức danh trong BCH, UBKT LĐLĐ tỉnh TP, CĐ ngành TƯ và tương đương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN
88 Chương trình 1563/TLĐ 09/10/2019 Xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài klhu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
89 HD 1560/TLĐ 08/10/2019 V/v Thực hiện việc tham gia kiểm tra giám sát của CĐ về chấp hành quy định của pháp luật lao động liên quan đến quyền lợi ích
90 HD 1360/TLĐ 28/09/2019 Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc