Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
61 CV 1761/TLĐ 25/11/2019 V/v Hướng dẫn thẩm quyền giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động an toàn vệ siinh lao động
62 CV 1778/TLĐ 25/11/2019 V/v Triển khai chương trình phối hợp giữa Tổng LIên đoàn với Bộ Y tế
63 HD 1689/TLĐ 15/11/2019 H­ướng dẫn tổ chức thực hiện cuộc vận động "CBCCVC nói không với tiêu cực gắn với phong trào "CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2028
64 CV 387/TLĐ 14/11/2019 Mẫu báo cáo thành tích và danh sách giới thiệu "Cấp ủy viên là Chủ tịch CĐCS tiêu biểu DN ngoài khu vực Nhà nước
65 Ctr 1734/TLĐ 14/11/2019 Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và Người Lao động giai đoạn 2019 - 2023
66 HD 1723/TLĐ 12/11/2019 Hoạt động Cụm, khối thi đua các LĐLĐ tỉnh, thành phố CĐ ngành TƯ Công đoàn tổng công ty trực thuộc TLĐ các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ
67 QĐ 1689/TLĐ 12/11/2019 Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn
68 ĐA 1712/TLĐ 11/11/2019 Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực , góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019-2023
69 KH 89/ TLĐ 11/11/2019 Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội thi đua trong công nhân, viên chức lao động tiến tói đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ sự kiện lới của Đảng và đất nước trong năm 2020
70 CV 1705/TLĐ 11/11/2019 Về việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ dịp tết Nguyên đán
71 CV 1700/TLĐ 08/11/2019 V/v Trưng cầu ý kiến về việc làm tiền lương, khó khăn, kiến nghị của CNVCLĐ, CBCĐ
72 KH 84/TLĐ 30/10/2019 Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp tết nguyên đán Canh tý 2020
73 CV 373/TLĐ 30/10/2019 V/v Triển khai tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2019
74 CV 1639/TLĐ 28/10/2019 V/v Hướng dẫn cách tính một số chỉ tiêu thực hiện năm 2019
75 CV 354/TLĐ 24/10/2019 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình hành động vì An toàn thực phẩm