Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
31 CV 307/TLĐ 31/03/2020 V/v Tăng cường phát hiện khen thưởng đột xuất phòng chống dịch covid 19
32 QĐ 480/TLĐ 26/03/2020 V/v Thành lập Tổ công tác nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid 19 đến việc làm đời sống CBNVLĐ và tổ chức Công đoàn , đề xuất chính sách giải pháp hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan
33 CV 243/TLĐ 18/03/2020 V/v Thông báo ủy viên Đoàn Chủ tịch phụ trách, Cụm trưởng, Khối trưởng, Cụm phó, Khối phó các Cụm, Khối thi đua trực thuộc TLĐ năm 2020
34 CV 164/BTG-TLĐ 18/03/2020 Vv/ Tích cực hưởng ứng cuộc thi " Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứu III
35 CV 165/TLĐ 18/03/2020 V/v Tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
36 CV 268/ĐĐ-TLĐ 17/03/2020 V/v Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ năm 2020
37 CV 223/TLĐ 11/03/2020 V/v Triiển khai mới trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid - 19
38 BC 12/TLĐ 06/03/2020 Báo cáo tháng 2 năm 2020
39 CV 211/TLĐ 05/03/2020 Danh sách nhà sản xuất, đơn vị cung cấp các sản phẩm chống dịch Covid -19
40 QĐ 333/TLĐ 28/02/2020 V/v Ban hành quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo
41 QĐ 333/TLĐ 28/02/2020 V/v ban hành Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo
42 BC09/TLĐ 20/02/2020 Kết quả hoạt động công đoàn năm 2019 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
43 468/QĐ-BYT 19/02/2020 Về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
44 CV 127/TLĐ 18/02/2020 V/v Hỗ trợ giúp đỡ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng COVID -19
45 CV 118/TLĐ 14/02/2020 V/v Góp ý dự thảo thông tư ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm