Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
16 Ctr 3890/TLĐ 10/06/2020 Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và phát riển nông thôn với Tổng lĐLĐ Việt Nam
17 CV 532/TLĐ 05/06/2020 V/v Xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức
18 KH 01/BCSĐ 03/06/2020 Thực hiện Chỉ thị 37/CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo xây dựng quan hẹ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
19 2233/QĐ-BCĐQG 29/05/2020 Về việc Ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do viruts SARS-CoV-2 tại cộng đồng
20 QC 500 /TLĐ 28/05/2020 Quy chế Tổng LĐLĐVN và Ngân hàng phát triển nông thôn Việt Nam
21 CV 476/TLĐ 25/05/2020 V/v Phối hợp thực hiện thỏa thuận hợp tác với Bảo hiểm PVI
22 QĐ 643/TLĐ 22/05/2020 V/v Chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covig -19
23 TB 287 TLĐ 14/05/2020 Thời gian địa điểm tổ chức trưng bày chuyên đề " Chủ tịch Hồ Chí Minh với gia cấp công nhân và tổ chức CĐVN"
24 CV 387/TLĐ 24/04/2020 V/v Tiếp tục tham gia phòng chống dịch Covid -19 và làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ
25 CV 386/TLĐ 24/04/2020 V/v Hướng dẫn bổ sung các hoạt động tháng công nhân năm 2020
26 KH 20/TLĐ 07/04/2020 Truyền thông Công đoàn Việt Nam
27 1218 TLĐ - BLĐTBXH 07/04/2020 Kế hoạch tổ chức tháng hành đông ATVSLĐ và tháng công nhân năm 2020
28 447/QĐ - Ttg 01/04/2020 Quyết định về việc công bố dịch COVID - 19
29 CV 296/TLĐ 31/03/2020 V/v Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg Của Thủ tướng Chính phủ
30 BC 17/TLĐ 31/03/2020 Báo cáo quý I năm 2020