Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
16 447/QĐ - Ttg 01/04/2020 Quyết định về việc công bố dịch COVID - 19
17 CV 296/TLĐ 31/03/2020 V/v Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg Của Thủ tướng Chính phủ
18 BC 17/TLĐ 31/03/2020 Báo cáo quý I năm 2020
19 CV 307/TLĐ 31/03/2020 V/v Tăng cường phát hiện khen thưởng đột xuất phòng chống dịch covid 19
20 QĐ 480/TLĐ 26/03/2020 V/v Thành lập Tổ công tác nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid 19 đến việc làm đời sống CBNVLĐ và tổ chức Công đoàn , đề xuất chính sách giải pháp hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan
21 CV 243/TLĐ 18/03/2020 V/v Thông báo ủy viên Đoàn Chủ tịch phụ trách, Cụm trưởng, Khối trưởng, Cụm phó, Khối phó các Cụm, Khối thi đua trực thuộc TLĐ năm 2020
22 CV 164/BTG-TLĐ 18/03/2020 Vv/ Tích cực hưởng ứng cuộc thi " Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứu III
23 CV 165/TLĐ 18/03/2020 V/v Tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
24 CV 268/ĐĐ-TLĐ 17/03/2020 V/v Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ năm 2020
25 CV 223/TLĐ 11/03/2020 V/v Triiển khai mới trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid - 19
26 BC 12/TLĐ 06/03/2020 Báo cáo tháng 2 năm 2020
27 CV 211/TLĐ 05/03/2020 Danh sách nhà sản xuất, đơn vị cung cấp các sản phẩm chống dịch Covid -19
28 QĐ 333/TLĐ 28/02/2020 V/v Ban hành quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo
29 QĐ 333/TLĐ 28/02/2020 V/v ban hành Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo
30 BC09/TLĐ 20/02/2020 Kết quả hoạt động công đoàn năm 2019 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020