Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
166 1602/TLĐ 15/11/2017 V/v Ban hành quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn
167 QĐ 5126/BYT 10/11/2017 V/v Ban hành KH triển khai thi hành Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 15/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
168 1791/TLĐ 08/11/2017 V/v Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa TLĐ với Công ty Cổ phần FPT
169 48/KH - TLĐ 30/10/2017 v/v triển khai thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua Vietinbank
170 1476/TLĐ 14/09/2017 V/v Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về lợi ích đoàn viên, thiết chế CĐ và Đại hội CĐ các cấp
171 158/TLĐ 12/09/2017 Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và NLĐ Việt Nam
172 1451/TLĐ 12/09/2017 V/v Đẩy mạnh triển khai thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ" các thỏa thuận hợp tác thực hiện "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ"
173 1529/TLĐ 05/09/2017 Phê duyệt đề án phòng chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020
174 950/KH-BYT 29/08/2017 Phối hợp tuyền thông triển khai thực hiện " Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh trong mạng lưới CĐYT năm 2017
175 1305/TLĐ 15/08/2017 Thu kinh phí CĐ khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản TLĐLĐVN
176 1382/TLĐ 08/08/2017 V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018
177 1271/TLĐ 07/08/2017 V/v Tổ chức Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 159/2016-NĐ/CP
178 89/BCH-TƯ 04/08/2017 Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, các cáp
179 24/TLĐ 05/07/2017 Tuyên truyền về "Công đoàn vì lợi ích đoàn viên" và "Thiết chế công đoàn"
180 1176/QĐ- TLĐ 04/07/2017 V/v Sửa đổi khoản 2 điều 44, chương VII qui chế khen thưởng của Tổ chức CĐ