Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
136 NQ 14/TLĐ 04/07/2018 Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) lần thứ XII
137 KH 38/TLĐ 12/06/2018 Triển khai chương trình thực hiện chương trình hành động số 31/Ctr-ĐĐTLĐ ngày 12/2/2018 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần Thứ sáu BCH-TƯ Đảng khóa XII
138 KH 38/TLĐ 12/06/2018 Triển khai chương trình thực hiện chương trình hành động số 31/Ctr-ĐĐTLĐ ngày 12/2/2018 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần Thứ sáu BCH-TƯ Đảng khóa XII
139 1063 ngày 12/6/2018 12/06/2018 V/v Sắp xếp lại Cụm, khối thi đua của TLĐ
140 1063 ngày 12/6/2018 12/06/2018 V/v Sắp xếp lại Cụm, khối thi đua của TLĐ
141 QĐ 3208/TLĐ 28/05/2018 V/v Tặng Bằng khen Bộ Y tế
142 QĐ 3207/TLĐ 28/05/2018 V/v Tặng Bằng khen Bộ Y tế
143 HD 871/TLĐ 10/05/2018 Nhiệm vụ Công đoàn trong quá trình chuyển Doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH Một thành viên do Doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn Điều lệ thành công ty CP theo NĐ 126/2017 NĐ-CP ngày 16/11/2017
144 29/TLĐ 09/05/2018 Tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí MInh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc
145 388/TLĐ 08/05/2018 Tổ chức hoạt động tôn vinh điển hình trong các phong trào thi đua của BYT chòa mừng kỷ niệm 70 năm ngày CHủ tịch Hồ Chí minh ra đời kêu gọi thi đua Nguyễn Ái Quốc
146 2735/BYT 04/05/2018 V/v Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
147 97/TLĐLĐVN 26/04/2018 V/v Tên "Học bổng Công đoàn Việt Nam"
148 HD 801/TLĐ 26/04/2018 V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của thủ tướng Chính phủ về chính sách cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại ngân hàng chính sách xã hội
149 779/TLĐ 23/04/2018 V/v Thực hiện thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh tập trung qua VIetinbank
150 718/TLĐ 13/04/2018 V/v Đặt câu hỏi tại Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân các KCN vùng Đồng Bằng Sông hồng năm 2018