Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
136 91/TB - CĐYT 28/11/2018 v/v đính chính câu hỏi số 4 Bộ câu hỏi Cuộc thi viết cán bộ y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh
137 KH 88/TLĐ 28/11/2018 Tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên , người lao động nhân dịp tết Nguyên đán kỷ hợi năm 2019
138 TB 1330/TLĐLĐVN 06/11/2018 V/v Trúng cử Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023
139 1184/TB - BYT 31/10/2018 Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức Hội thi "Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh"
140 6589/QĐ - BYT 31/10/2018 Quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư kí giúp việc BGK cuộc thi viết Tuyên truyền Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh
141 6588/QĐ - BYT 31/10/2018 QĐ ban hành Quy định chung về Hội thi tuyên truyền Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh
142 QĐ 1799/TLĐ 18/10/2018 V/v Công nhận kết quả bầu cử Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm các phó chủ nhiệm UBKT - Tổng LĐLĐVN khóa XII nhiệm kỳ 2018 -2023
143 QĐ 1796/TLĐ 18/10/2018 V/v Công nhận kết quả bầu cử Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023
144 QD 1333/TLĐLĐVN 18/10/2018 V/v Công nhận kết quả bầu cửu Chủ tịch, các phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhiệm kỳ 2018-2023
145 TT 17/BLĐTBXH 17/10/2018 Quy định về tự kiểm tra việc thực hiện PHáp luật lao động của Doanh nghiệp
146 CV 1885/TLĐ 14/09/2018 V/v Tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook nhân dịp Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
147 BC 78/TLĐ 14/09/2018 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI khóa X của Đảng về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
148 939/KH - BYT 10/09/2018 Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền cán bộ Y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh
149 số 1651 15/08/2018 V/v Tuyên truyền thực hiện ngày pháp luật năm 2018
150 CV số 1623/TLĐ 10/08/2018 V/v Hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên"