Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
136 QD 1333/TLĐLĐVN 18/10/2018 V/v Công nhận kết quả bầu cửu Chủ tịch, các phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhiệm kỳ 2018-2023
137 TT 17/BLĐTBXH 17/10/2018 Quy định về tự kiểm tra việc thực hiện PHáp luật lao động của Doanh nghiệp
138 CV 1885/TLĐ 14/09/2018 V/v Tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook nhân dịp Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
139 BC 78/TLĐ 14/09/2018 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI khóa X của Đảng về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
140 939/KH - BYT 10/09/2018 Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền cán bộ Y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh
141 số 1651 15/08/2018 V/v Tuyên truyền thực hiện ngày pháp luật năm 2018
142 CV số 1623/TLĐ 10/08/2018 V/v Hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên"
143 CV 1637 10/08/2018 V/v Báo cáo kết quả tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội CĐ các cấp tiến tói Đại hội XII CĐVN
144 BC số 71/TLĐ 09/08/2018 Cuộc thi Báo chí viết về công nhân và Công đoàn năm 2017-2018
145 CV 1609/TLĐ 08/08/2018 V/v Tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
146 BV Bạch Mai 24/07/2018 Tình hình bệnh viêm gan và Kế hoạch triển khai phòng chống Viêm gan tại Bệnh viện Bạch Mai
147 KH 45/TLĐ 10/07/2018 Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 2017-QĐ/TƯ và Quyết định số 218-QĐ/TƯ ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI) về giám sát phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng chính quyền của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội
148 Thư 06/07/2018 Đ/c Bùi Văn Cường Phó chủ tịch Liên hiệp Công thế giới - ủy viên TƯ Đảng Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN gủi Th­ư chúc mừng đại hội công đoàn Y tế Việt Nam lần Thứ XIII nhiệm kỳ 2018-2023.
149 QĐ 1217 06/07/2018 V/v Công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành , Ban Thường vụ, Chủ tịch, phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm UBKT- CĐYTVN khóa XIII nhiệm kỳ 2018-2023
150 NQ 14/TLĐ 04/07/2018 Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) lần thứ XII