Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
136 918/TLĐ 13/06/2017 V/v Xử lý lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp do tổ chức CĐ thành lập và quản lý
137 906 TLĐ 12/06/2017 V/v Hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính CĐ năm 2017
138 Công văn 407/BYT 25/01/2017 V/v Đính chính nội dung tại trang 7 của KH số 1365/KH-BYT ngày 30/12/2016
139 NQ 10C/TLĐ-NQ-BCH 12/01/2017 Hội nghị lần thứ 9 BCH - TLĐ về nâng cao hiệu quả công tác An toàn vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới
140 NQ 10b/TLĐ 12/01/2017 Hội nghị lần thứ 9 BCH-TLĐ nâng cao hiệu quả tư vấn pháp luật tổ chức công đoàn trong tình hình mới
141 1910/QĐ - TLĐ 19/12/2016 V/v ban hành Quy định thu chi quản lý tài chính Công đoàn cơ sở
142 1908/QĐ - TLĐ 19/12/2016 v/v ban hành Quy chế quản lý tài chính tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn
143 9c/NQ - BCH 18/10/2016 v/v điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn...
144 KH 995/BYT 14/10/2016 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM" trong ngành Y tế giai đoạn 2016-2021
145 NQ 9b/BCH-TLĐ 23/08/2016 Hội nghị lần thứ 8 BCH-TLĐ về Công đoàn tham gia xây dựng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong tình hình mới
146 2002/QĐ - BYT 24/05/2016 QĐ ban hành Kế hoạch xét tặng Danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 12 - Năm 2017
147 NQ 7C/BCH-TLĐ 25/02/2016 Hội nghị lần thứ 7 BCH-TLĐLĐVN khóa XI về chất lượng bữa ăn của Người Lao động
148 7b/NQ - BCH 21/01/2016 NQ của BCH TLĐLĐVN khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới
149 2273/QĐ - BYT 23/06/2014 Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam
150 QĐ 655-TLĐ 06/06/2014 V/v Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật của Công đoàn