Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 CV 2588/TLĐ 06/09/2021 V/v Chuyển đổi hình thức ký hợp đồng lao động theo nghị định 161/2018 NĐ-CP
2 KH 130/ TLĐ 01/09/2021 Tổ chức phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm đại dịch covid
3 CV 2583/TLĐ 01/09/2021 Triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc "'Tìm hiểu luật Cảnh sát biển Việt Nam"
4 CV 2574/TLĐ 01/09/2021 Triển khai cuộc thi sáng tác ca khúc ' Giai điệu nơi tuyến đầu vfa cuộc thi video clip "Thời khắc khó quên"
5 HD 31/TLĐ 31/08/2021 Triển khai thực hiện QĐ 3040/QĐ-TLĐ về hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng đội ngủ y tế tuyến đầu phòng chống dich
6 CV 2571/TLĐ 31/08/2021 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiếm máu tình nguyện
7 HD 30/TLĐ 19/08/2021 Quyết toán khoản chi hỗ trợ cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch covid theo các QĐ của TLĐ
8 CV 2521/TLĐ 19/08/2021 Hỗ trợ các LĐLĐ tỉnh TP bị ảnh hưởng dịch covid -19
9 BC 177/TLĐ 12/08/2021 Tổng kết 20 năm thực hiện NQ số 05/ĐCT-TLĐ về công tác thông tin báo cáo trong hệ thống tổ chức CĐ
10 KH 125/TLĐ 12/08/2021 Tổ chức cuộc thi video clip về phòng chống dịch covid -19
11 KH 126/TLĐ 12/08/2021 Tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng chống dịch covid-19
12 QĐ 3022/TLĐ 09/08/2021 Sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ 2602/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 ve chi ho tro khan cap cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 bùng phát lần thứ 4
13 BC 174/TLĐ 06/08/2021 Sơ kết giữa nhiệm kỳ thwucj hiện NQ đại hội XII CĐVN
14 CV 2422/TLĐ 31/07/2021 V/v triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch covid 19 trong các cấp công đoàn
15 Ctr 01/TLĐ 20/07/2021 Chương trình hành động thwucj hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng