Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 Ctr 01/TLĐLĐVN 26/08/2020 Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023
2 CV 489/CĐYT 24/08/2020 V/v Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng tháng tám thành công và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
3 CV 848/TLĐ 17/08/2020 V/v Triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 và đẩy mạnh hiến máu tình nguyện trong tình hình mới của dịch bệnh covid -19
4 CV 792/TLĐ 31/07/2020 V/v Tăng cường phòng chống dịch Covid-19
5 QĐ 1073/TLĐ 28/07/2020 V/v Sửa đổi, bổ sung quy định về công tác thống kê của tổ chức CĐ ban hành kèm theo QĐ số 1454/TLĐ
6 CV 507/TLĐ 29/06/2020 V/v Triển khai một số giải pháp tập trung nguồn lực để hỗ trợ đoàn viên, người lao động
7 QĐ 684/TLĐ 18/06/2020 V/v ban hành quy trình kiểm tra giám sát xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại tố cáo cảu Công đoàn
8 HD 07/TLĐ 12/06/2020 Quy trình thành lập tổ chức và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng CĐCS
9 CTr 556/TLĐ 10/06/2020 Thực hành tiết kiệm chống lãng phí của TLĐLĐVN năm 2020
10 Ctr 3890/TLĐ 10/06/2020 Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và phát riển nông thôn với Tổng lĐLĐ Việt Nam
11 CV 532/TLĐ 05/06/2020 V/v Xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức
12 KH 01/BCSĐ 03/06/2020 Thực hiện Chỉ thị 37/CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo xây dựng quan hẹ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
13 2233/QĐ-BCĐQG 29/05/2020 Về việc Ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do viruts SARS-CoV-2 tại cộng đồng
14 QC 500 /TLĐ 28/05/2020 Quy chế Tổng LĐLĐVN và Ngân hàng phát triển nông thôn Việt Nam
15 CV 476/TLĐ 25/05/2020 V/v Phối hợp thực hiện thỏa thuận hợp tác với Bảo hiểm PVI