Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 Chỉ thỉ 06/BYT 14/05/2019 V.v Tăng cường vận động thể lực trong ngành Y tế
2 KH 35/CĐYT 03/05/2019 Tổ chức xét chọn và trao tặng "Giả thưởng Nguyễn Văn Linh" lần thứ I năm 2019
3 CV 622/TLĐ 02/05/2019 V/v Tổ chức vòng 1 cuộc thi ảnh " Nét đẹp CĐ và NLĐ" trên mạng xã hội Facebook
4 CV 570/TLĐ 24/04/2019 Về việc tuyên truyền phổ biến pháp luaaatj trong CNVCLĐ năm 2019
5 QĐ 706/TLĐ 22/04/2019 Ban hành danh mục cơ quan đơn vị thuộc tổ chức CĐVN được sử dụng con dấu
6 2013/BYT - TCCB 16/04/2019 V/v tham khảo Bộ câu hỏi thi kiến thức Hội thi sân khấu hóa "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của NB"
7 125/CĐYT 12/04/2019 v/v tổ chức Hội thi sân khấu hóa 'Cán bộ y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của NB" cấp cơ sở và cấp khu vực
8 Chương trình số 363/TLĐ 02/04/2019 Tiêp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động cán bộ , công nhân, viên chức , lao động và đoàn viên CĐ tham gia bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2019-2024
9 Công văn số 422/TLĐ 28/03/2019 Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới Dân số, Gia đình, Trẻ em năm 2019
10 KH 20/TLĐ 25/03/2019 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng , lãng phí của Tổng LĐLĐVN năm 2019
11 CV 392/TLĐ 25/03/2019 V/v Thực hiện Chỉ thi sooa 27-CT/TƯ ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị
12 KH 22/TLĐ 22/03/2019 Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư TU Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn vế sinh lao động trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế và đánh giá 3 năm thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động trong hệ thống Công đoàn
13 Chương trình 338/TLĐLĐVN-TUHCTĐ 15/03/2019 Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác nhân đạo giai đoạn 2019-2023
14 Công văn 303/TLĐ 07/03/2019 Về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019
15 CV 270/CĐYT 01/03/2019 V/v Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên Công đoàn