Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 CV 38/TLĐ 14/01/2020 V/v Thực hiện Chỉ thị của Ban bí thư về việc tổ chức tết năm 2020
2 CV 461/TLĐ 18/12/2019 V/v Tuyên truyền phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh tý 2020
3 CV 1785/TLĐ 27/11/2019 V/v Thực hiện Nghị đinh số 90/NĐ-CP của Chính phủ và tăng cường biện pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp tết Nguyên đán Canh tý 2020
4 CV 1761/TLĐ 25/11/2019 V/v Hướng dẫn thẩm quyền giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động an toàn vệ siinh lao động
5 CV 1778/TLĐ 25/11/2019 V/v Triển khai chương trình phối hợp giữa Tổng LIên đoàn với Bộ Y tế
6 HD 1689/TLĐ 15/11/2019 H­ướng dẫn tổ chức thực hiện cuộc vận động "CBCCVC nói không với tiêu cực gắn với phong trào "CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2028
7 CV 387/TLĐ 14/11/2019 Mẫu báo cáo thành tích và danh sách giới thiệu "Cấp ủy viên là Chủ tịch CĐCS tiêu biểu DN ngoài khu vực Nhà nước
8 Ctr 1734/TLĐ 14/11/2019 Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và Người Lao động giai đoạn 2019 - 2023
9 HD 1723/TLĐ 12/11/2019 Hoạt động Cụm, khối thi đua các LĐLĐ tỉnh, thành phố CĐ ngành TƯ Công đoàn tổng công ty trực thuộc TLĐ các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ
10 QĐ 1689/TLĐ 12/11/2019 Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn
11 ĐA 1712/TLĐ 11/11/2019 Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực , góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019-2023
12 KH 89/ TLĐ 11/11/2019 Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội thi đua trong công nhân, viên chức lao động tiến tói đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ sự kiện lới của Đảng và đất nước trong năm 2020
13 CV 1705/TLĐ 11/11/2019 Về việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ dịp tết Nguyên đán
14 CV 1700/TLĐ 08/11/2019 V/v Trưng cầu ý kiến về việc làm tiền lương, khó khăn, kiến nghị của CNVCLĐ, CBCĐ
15 KH 84/TLĐ 30/10/2019 Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp tết nguyên đán Canh tý 2020