Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 CV 59/CĐYT 03/03/2021 V/v Hướng dẫn đổi con dấu CĐCS theo thông tư số 44 /2017/TT-BCA
2 CV 57/CĐYT 01/03/2021 Đôn đóc CĐCS nộp báo cáo quyết toán thu chi tài chính CĐ năm 2020 (lần 2)
3 BC 11/CĐYT 23/02/2021 Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 2 năm 2021
4 KH 01/UBKT-CĐYT 23/02/2021 Hoạt động Ủy ban kiểm tra năm 2021
5 HD 17/TLĐ 23/02/2021 Tổ chức tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 trong các cấp CĐ
6 CV 50/CĐYT 22/02/2021 V/v Hạn nộp hồ sơ khen thưởng năm 2020
7 CV 47/CĐYT 19/02/2021 Thay đổi hình thức thanh toán nhuận bút đối với các cộng tác viên
8 QĐ 51/CĐYT 17/02/2021 V/v Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành CĐYTVN khóa XIII nhiệm kỳ 2018-2023
9 QĐ 52/CĐYT 17/02/2021 V/v Ban hành Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2018 -2023
10 QĐ 53/CĐYT 17/02/2021 V/v ban hành Quy chế Ủy ban kiểm tra Công đoàn y tế Việt nam khóa XIII nhiệm kỳ 2018 -2023
11 HD 03/CĐYT 17/02/2021 Hướng dân nhiệm vụ trong tâm công tác Tuyên giáo năm 2021
12 HD 01/UBKT-CĐYT 09/02/2021 Hướng dẫn UBKT các CĐCS trực thuộc CĐYTVN sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết đại hội II CĐVN
13 QĐ 47/CĐYT 09/02/2021 V/v Hỗ trợ cán bộ y tế Trường ĐHKTYT Hải Dương tăng cường chống dich Covid 19 đợt dịch thứ 3
14 QĐ 48/CĐYT 09/02/2021 V/v Chi hỗ trợ cán bộ y tế Viện Pasteur Nha Trang tăng cường chống dịch Covid 19 đợt dịch thứ 3
15 QĐ 49/CĐYT 09/02/2021 Chi hỗ trợ cho cán bộ y tế tăng cường chống dịch covid 19 đợt dịch thứ 3