CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM (23/12/1957 - 23/12/2017) ---- CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM
Thứ năm, 19/07/2018

Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 CV 167/CĐYT 13/07/2018 V/v Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (Gủi CĐCS trực thuộc)
2 CV 168/CĐYT 13/07/2018 V/v Tuyên truyền phòng chống thiên tai (gửi CĐCS trực thuộc)
3 KH 34/CĐYT 13/07/2018 Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và mại dâm trong công nhân, viên chức, lao động năm 2018
4 QĐ 215/CĐYT 12/07/2018 V/v Th­ưởng nộp kinh phí công đoàn năm 2017 (khối bệnh viện, Viện hành chính sự nghiệp)
5 QĐ 216/CĐYT 12/07/2018 V/v Thưởng phối hợp thu kinh phí Công đoàn năm 2017 (Khối Bệnh viện, Viện, hành chính sự nghiệp Lãnh đạo cán đơn vị)
6 QĐ 217/CĐYT 12/07/2018 V/v Thưởng phối hợp thu kinh phí CĐ năm 2017 (CĐCS khối Doanh nghiệp)
7 QĐ/218-CĐYT 12/07/2018 V/v Thưởng nộp kinh phí Công đoàn năm 2017
8 TB 44/ CĐYT 09/07/2018 V/v Giới thiệu mẫu chức danh và chữ ký của Đ/c Phạm Thanh Bình Chủ tịch CĐYTVN và Đ/c Phạm Thị Thanh Thủy- Phó Chủ tịch CĐYTVN
9 TB số 42/CĐYT 15/06/2018 Về kết quả kỳ họp lần thứ 22 Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018
10 139/CĐYT 14/06/2018 V/v Thay đổi ngày nhận tài liệu và tiêu chuẩn Đại hội CĐYTVN
11 CV 133/CĐYT 11/06/2018 V/v Truyền thông vận động ủng hộ Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao-PASTB
12 08/HD - CĐYT 05/06/2018 Hướng dẫn Báo cáo công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
13 TB số 41/CĐYT 05/06/2018 V/v Giới thiệu chức danh và chữ ký đ/c Phạm Thanh Bình- Phó Chủ tịch CĐYTVN
14 114/QĐ-CĐYT 22/05/2018 V/v Tặng Bằng khen về chương trình 295/CĐYT cho các đơn vị trực thuộc có Danh sách kèm theo
15 115/QĐ-CĐYT 22/05/2018 V/v Khen thưởng chương trình 295/CĐYT các CĐ ngành Y tế tỉnh thành phố