Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 CV 162/CĐYT 21/05/2019 V/v Tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp Công đoàn và người Lao động" trên mạng xã hội Facebook
2 CV 163/CĐYT 21/05/2019 Về việc báo cáo 6 tháng đầu năm 2019
3 CV số 21/CĐYT 21/05/2019 Về việc đổi thẻ đoàn viên Công đoàn
4 CV 160/CĐYT 20/05/2019 V/v Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2019
5 CV 159/CĐYT 17/05/2019 Về việc trao tặng "Giải thưởng Nguyễn Văn Linh"
6 CV 158/CĐYT 17/05/2019 V/v Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động
7 CV số 25/CĐYT 07/05/2019 Tham dự Hội nghị Biểu dương công chức, viên chức, Người lao động giỏi ngành Y tế
8 GM số 19/CĐYT 24/04/2019 Hội nghị tập huấn Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tập huấn kỹ năng viết tin, bài sử dụng hệ thống quản lý điều hành văn bản điện tử V-office (Gửi CĐYT các tỉnh TP)
9 GM số 20/CĐYT 24/04/2019 Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên
10 CV 132/CĐYT 17/04/2019 V/v Lấy ý kiến tham gia xây dựng Hướng dẫn đánh giá xếp loại Công đoàn các cấp
11 KH 29/CĐYT 16/04/2019 Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư TƯ Đảng về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và đánh giá 3 năm thi hành luật ATVSLĐ năm 2015
12 CV 131/CĐYT 16/04/2019 V/v Triển khai khối thi dua các Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐYTVN
13 HD 07/CĐYT 16/04/2019 Bình xét biểu dương Trưởng ban Nữ công giỏi, gia đình CCVCLĐ biểu dương và con CCVCLĐ có thành tích xuất sắc trong học tập trong ngành Y tế năm 2019
14 KH 25/CĐYT 08/04/2019 Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện 'Blouse trắng, trái tim hồng" năm 2019
15 CV 103/CĐYT 03/04/2019 V/v Sắp xếp tổ chức CĐYT thuộc LĐLĐ các quận, huyện