Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 GM 70/CĐYT 18/09/2019 V/v Tham dự tập huấn nghiệp vụ UBKT và Ban Thanh tra nhân dân cho CĐCS năm 2019
2 CV 259/CĐYT 10/09/2019 V/v Cho ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn và Bảng chấm điểm đánh giá hoạt động CĐCS
3 GM 59/CĐYT 10/09/2019 Tham dự Hội thảo truyền thông thực hiện Văn hóa công sở và giao tiếp ứng xử ( tổ chức tại Cần thơ)
4 QĐ 282/CĐYT 10/09/2019 V/v Chi tiền Quỹ xã hội từ thiện CĐYTVN hỗ trợ gia đình đoàn viên Công đoàn tại TTYT Quế Sơn thuộc CĐYT Quảng Nam bị hành hung dãn tới tử vong trong khi đang thực hiện nhiệm vụ
5 CV 253/CĐYT 09/09/2019 Về việc Đổi con đấu Công đoàn cơ sở
6 255/CĐYT 06/09/2019 Báo cáo 3 năm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong tình hình mới
7 KH 83/CĐYT 06/09/2019 Tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy ban kiểm tra và thanh tra nhân dân CĐCS năm 2019
8 GM 58/CĐYT 04/09/2019 Tham dự tập huán "Bảo vệ Blouse trắng" tổ chức ngày 19/9 năm 2019 (gửi CĐCS trực thuộc)
9 GM 58/CĐYT 04/09/2019 Tham dự Bảo vệ "Blouse Trắng" tổ chức ngày 19/9 năm 2019 (Gửi CĐYT các tỉnh TP)
10 GM 55/CĐYT 03/09/2019 Tham dự Hội thảo truyền thông thực hiện văn hóa công sở và giao tiếp ứng xử trong ngành Y tế năm 2019 ( Mời CĐCS trực thuộc, CĐYT các tỉnh, TP khu vực miền Bắc)
11 GM 56/CĐYT 03/09/2019 Tham dự tập huấn "Bảo vệ Blouse Trắng" năm 2019 (CĐYT các tỉnh TP khu vực miền Bắc)
12 GM 56/CĐYT 03/09/2019 Tham dự tập huấn "Bảo vệ Blouse trắng" năm 2019 (Mời CĐCS trực thuộc CĐYTVN khu vực miền Bắc)
13 246/CĐYT 21/08/2019 V/v góp ý dự thảo TT ban hành danh mục nghề độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm
14 GM 49/CĐYT 20/08/2019 Tham dự tập huấn "Bảo vệ Blouse trắng" và truyền thông thực hiện văn hóa công sở, giao tiếp ứng xử trong ngành Y tế năm 2019 ( Gửi CĐCS trực thuộc khu vực Miền trung)
15 CV 239/CĐYT 18/08/2019 V/v Rà soát thống kê và báo cáo các trường hợp ĐVCĐ bị lây nhiễm qua đường máu trong khi làm nhiệm vụ