Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 CV 91/CĐYY 03/04/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và NLĐ ngành Y tế" trên mạng xã hội Facebook lần 2 năm 2020
2 HD 11/CĐYT 31/03/2020 Về việc thực hiện công tác kiểm tra Công đoàn
3 CV 81/CĐYT 27/03/2020 V/v Huy động nhà hảo tâm ủng hộ cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch bệnh Covid -19 (lần 2)
4 CV 83/CĐYT 27/03/2020 V/v Các đơn vị báo cáo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 (Khối Doanh nghiệp SXKD)
5 CV 84/CĐYT 27/03/2020 V/v Triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp
6 CV 82/CĐYT 27/03/2020 V/v Khảo sát nhu cầu y tế nhu yếu phẩm cho CBYT tại đơn vị đang phòng chống dịch covid -19
7 CV 80/CĐYT 26/03/2020 Vv/ Tham gia thi trăc nghiệm tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
8 KH 21/CĐYT 26/03/2020 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH-TLĐLĐVN về Nâng cap chất lượng hiệu quả hoạt động của UBKT công đoàn
9 HD 10/CĐYT 25/03/2020 Hướng dẫn công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình, Trẻ em năm 2020
10 CV 79/CĐYT 25/03/2020 V/v Huy động nhà hảo tâm ủng hộ cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch bệnh Covid - 19
11 QĐ 62/CĐYT 24/03/2020 V/v Xếp Công đoàn cơ sở sinh hoạt Khối thi đua số 8 của Công đoàn Y tế Việt Nam
12 QĐ 63/CĐYT 24/03/2020 V/v Công nhận Khối truwognr, khối phó, khối thi đua của Công đoàn Y tế Việt nam năm 2020
13 CV 78/CĐYT 24/03/2020 V/v Đính chính hướng dẫn về hoạt động Khối thi đua các CĐCS trực thuộc CĐYTVN
14 CV 77/CĐYT 23/03/2020 Triển khai thỏa thuận hợp tác ký giữa CĐYTVN và các đối tác
15 HD 08/CĐYT 19/03/2020 V/v Triển khai những giải pháp mới trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid -19