Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 CV 320 CĐYT 24/09/2021 Phân bổ xuất hỗ trợ cho CBYT tuyến đầu chống dịch covid có hoàn cảnh khó khăn
2 QĐ 413/CĐYT 24/09/2021 Chi hỗ trợ bữa ăn cho 352 đoàn viên, NLĐ đang thực hiện 3 tại chỗ Công ty CPDP Imexphamr
3 BC 52/CĐYT 24/09/2021 Công tác quý 3, nhiệm vụ trong tâm quý 4 năm 2021
4 QĐ 412/CĐYT 24/09/2021 Chi hỗ trợ cho 27 CBYT trường ĐHKTYD Đà Nẵng đi tăng cường chống dịch
5 QĐ 410/CĐYT 23/09/2021 Giao dự toán lần 2 triển khai thực hiện mua 631 thẻ BHAT đợt 2 CBYT đi tăng cường
6 QĐ 394/CĐYT 22/09/2021 V/v Phân bổ 631 thẻ BHAT cho cán bộ y tế đoàn viên tăng cường chống dịch
7 CV 393/CĐYT 22/09/2021 Chi hỗ trợ bữa ăn trưa cho 56 đoàn viên, NLĐ đang thực hiện 3 tại chỗ của công ty CPDP TƯ 25
8 QĐ 389/CĐYT 22/09/2021 Hỗ trợ bữa ăn cho 86 đoàn viên, NLĐ thwucj hiện 3 tại chỗ công ty Cổ phàn Bao Bì dược TP. HCM
9 QĐ 388/CĐYT 22/09/2021 Hỗ trwoj khẩn cấp cho 4 đoàn viên, NLĐ Công ty CP bao bì Dược phẩm Imexphamr
10 QĐ 387/CĐYT 22/09/2021 Chi hỗ trợ khản cấp cho 6 đoàn viên, NLĐ công ty CP Dược TU Mediplantex
11 QĐ 397,398/CĐYT 22/09/2021 V/v Thưởng phối hợp thu kinh phí CĐ năm 2020 (gửi 27 đơn vị khối DN)
12 QĐ 399, 400/CĐYT 22/09/2021 V/v Thưởng phối hợp thu kinh phí CĐ năm 2020 (78 CĐ trực thuộc khối hành chính sự nghiệp)
13 CV 307/CĐYT 17/09/2021 Tham gia thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam"
14 CV 309/CĐYT 17/09/2021 Báo cáo kết quả xin ý kiến tiếp tục triển khai chung kết cuộc thi Video Clip "Thời khắc khó quên" trên nền tảng Tiktok
15 QĐ 384/CĐYT 17/09/2021 V/v Chi hỗ trợ con CBYT đang tăng cường chống dịch tại các tỉnh phía Nam nhân dịp tết Trung thu