Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 BC/CĐYT 17/09/2018 Báo cáo về việc chỉnh sửa bổ sung Bảng chấm điểm CĐCS (kèm theo 4 phụ lục)
2 CV 280/CĐYT 14/09/2018 V/v Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dụng hàng Việt Nam" trong các cấp CĐ (Gửi CĐCS trực thuộc)
3 GM 49/CĐYT 12/09/2018 Tham dự Hội thảo truyền thông Giao tiếp ứng xử năm 2018
4 CV 265/CĐYT 11/09/2018 V/v Hướng dẫn quy đinh giám sát, thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức CĐ (Gửi BCH- UBKT CĐCS trực thuộc)
5 CV 266/CĐYT 11/09/2018 V/v Xin ý kiến đóng góp "Hướng dẫn CĐCS phòng và xử lý khi có cán bộ y tế bị bạo hành tại các cơ sở Y tế"
6 CV 262/CĐYT 10/09/2018 V/v Treo cờ khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (Gửi CĐCS trực thuộc)
7 CV 252/CĐYT 29/08/2018 V/v Giới thiệu doanh nghiệp tham gia Bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì NLĐ năm 2018 (Gửi CĐ khối Doanh nghiệp)
8 Chương trình 250/CĐYT 29/08/2018 Ch­ương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam
9 CV 244/CĐYT 29/08/2018 V/v Rà soát thống kê báo cáo các trường hợp đoàn viên Công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo (gửi CĐCS trực thuộc)
10 CV 251/CĐYT 29/08/2018 V/v Rà soát thống kê và báo cáo các trường hợp ĐVCĐ mắc bệnh hiểm nghèo (CĐYT các tỉnh TP)
11 CV 246/CĐYT 28/08/2018 V/v Góp ý dự thảo sửa đổi Quy chế khen thưởng và quy chế quản lý quỹ xã hội từ thiện CĐYTVN (Gửi Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Y tế Việt Nam và CĐCS trực thuộc)
12 CV 239/CĐYT 24/08/2018 V/v Tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và kèm theo đề cương (Gửi CĐCS trực thuộc)
13 QĐ 291/CĐYT 23/08/2018 V/v Ban hành Quy chế Làm việc Của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy Ban Kiểm tra CĐYTVN khóa XIII nhiệm kỳ 2018-2023
14 KH số 45/CĐYT 16/08/2018 Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TƯ và QĐ số 218-QĐ/TƯ ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khoa XI) về giám sát phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-Xã hội (gửi CĐCS trực thuộc)
15 CV 230/CĐYT 16/08/2018 V/v H­ưởng ứng các cuộc thi do TLĐLĐ phát động và kèm theo CV 1623 và KH 56 TLĐ (gủi CĐCS trực thuộc)