Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 CV 15/CĐYT 21/01/2020 V/v Tham dự Chung kết Hội thi tuyên truyền cán bộ Y tế " Đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh" trong ngành y tế
2 TB 01/CĐYT 21/01/2020 Kết quả họp lần thứu tư Ủy ban kiểm tra Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
3 QĐ 22/CĐYT 20/01/2020 V/v Chi tiền Quỹ xã hội từ thiện CĐYTVN thăm hỏi động viên Y tế đoàn viên CĐ khó khăn tại các CĐCS trực thuộc nhân dịp tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 lần 2 ( Có Danh sách kèm theo)
4 TB 05/CĐYT 17/01/2020 Kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam bổ sung năm 2019
5 CV 07/CĐYT 13/01/2020 Nộp báo cáo quyết toán thu chi tài chính công đoàn năm 2019
6 HD 01/CĐYT 02/01/2020 Quy trình kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh trong BCH-CĐCS trực thuộc CĐYTVN
7 CV 377/CĐYT 31/12/2019 Triển khai biện pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp tết Nguyên đán Canh tý 2020 ( Gửi khối Doanh nghiệp)
8 BC 84/CĐYT 31/12/2019 Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
9 HD 16/CĐYT 30/12/2019 V/v Tiếp cán bộ đoàn viên công đoàn Người Lao động đến khiếu nại, tố cáo kiến nghị , phản ánh tại CĐCS
10 NQ 17/CĐYT 26/12/2019 Nghij quyết Hội nghị ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ 4 nhiệm kỳ 2018 -2023
11 KH 107/CĐYT 26/12/2019 Triển khai nhiệm vụ CĐ tham gia phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể và đình công giai đoạn 2019-2023
12 KH 106/CĐYT 25/12/2019 Thực hiện Đề án nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2019-2023
13 KH 105/CĐYT 24/12/2019 Nâng cáo phúc lợi, lợi ích đoàn viên và Người lao động giai ddaonj 2019-2023
14 Biên Bản 12/12/2019 Bản thỏa thuận hợp tác giữa CĐYTVN và công ty cổ phần Elemento Việt Nam về Chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ và Người Lao động ngành y tế
15 CV 356/CĐYT 12/12/2019 V/v Triển khai quy chế phối hợp số 800/QC-BYT - TLĐ ngày 31/5/2019