CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM (23/12/1957 - 23/12/2017) ---- CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM
Thứ ba, 19/09/2017

Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 193/CĐYT 19/09/2017 V/v Triển khai thỏa thuận với Công ty TNHH Thơm Nguyễn
2 194/CĐYT 19/09/2017 V/v Giới thiệu Đoanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng "Doanh nghiệp vì người lao động" năm 2017
3 CV 1433 08/09/2017 V/v Giới thiệu doanh nghiệp đăng ký tham gia "Bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì người lao động' năm 2017
4 Biên bản 07/09/2017 Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa CĐYTVN và công ty TNHH Thơm Nguyễn về chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người Lao động ngành Y tế (kèm theo phụ lục 1,2,3 và Bảng giá Sản phẩm)
5 1552/TLĐ 06/09/2017 Ban hành qui chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án thiết chế Công đoàn
6 187/CĐYT 05/09/2017 V/v Báo cáo hoạt động số liệu Công đoàn cơ sỏ nhiệm kỳ 2013-2018
7 25/CĐYT 05/09/2017 Về việc thay đổi thời gian đại hội XIII CĐYTVN nhiệm kỳ 2018-2023
8 26/CĐYT 05/09/2017 V/v Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa TLĐ và các đối tác về phúc lợi cho đoàn viên
9 165/CĐYT 15/08/2017 V/v Tổ chức ĐHCĐCS và Đại hội XIII Công đoàn Y tế VIệt Nam
10 33/GM - CĐYT 10/08/2017 Mời dự Hội thảo đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khu vực phía Nam)
11 34/GM - CĐYT 10/08/2017 Mời dự Hội nghị đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khu vực miền Bắc)
12 44/CĐYT 10/08/2017 Sơ kết 5 năm thực hiện CT 01/CT-TLĐ ngày 19/11/2012 của ĐCT-TLĐ về việc thực hiện thống kế, báo cáo tai nạn lao động trong hệ thống công đoàn
13 159/CĐYT 09/08/2017 v/v Báo cáo kết quả phong trào thi đua
14 11/CĐYT 03/08/2017 Hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của UBKT-CĐCS
15 23/CĐYTVN 03/08/2017 Hội thảo đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam