Tập huấn chuyên đề Quan hệ lao động và công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2022 cho cán bộ Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngành Y tế năm 2022

Đăng vào 02/11/2022

Ngày 28/10/2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Y tế Việt Nam (CĐYTVN) đã tổ chức lớp tập huấn chuyên đề Quan hệ lao động và công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2022 với sự tham dự của gần 100 các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp với hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 42 điểm cầu.

Tham dự chỉ đạo và trực tiếp làm báo cáo viên có: Ths Vũ Anh Tuấn,  Phó Chủ tịch CĐYTVN; Ths Phạm Xuân Thành, Phó Trưởng phòng Quản lý sức khỏe lao động, Cục Quản lý Môi trường Y tế; Ths Hoàng Xuân Thảo, Trưởng Ban CSPL&QHLĐ và các chuyên viên Ban CSPL&QHLĐ Công đoàn Y tế Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn chuyên đề Quan hệ lao động và công tác An toàn vệ sinh lao động

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị tập huấn, Ths Vũ Anh Tuấn,  Phó Chủ tịch CĐYTVN  cho biết với mong muốn thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao vai trò, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) khối doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ tại cơ sở, quan tâm trú trọng việc thiết lập quan hệ lao động tại mỗi doanh nghiệp; chủ động tham gia đối thoại, thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) có hiệu quả, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; đồng thời thông qua tập huấn giúp nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật về An toàn vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ CĐCS góp phần thực hiện tốt việc kiểm soát các nguy cơ, rủi ro và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, từng bước giảm thiểu các sự cố gây mất an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở y tế.

 Ths. Vũ Anh Tuấn,  Phó Chủ tịch CĐYTVN trao đổi tại hội nghị 

Trực tiếp trao đổi tại hội nghị tập huấn với chuyên đề: Xây dựng quan hệ lao động tại các doanh nghiệp. Ths Vũ Anh Tuấn,  Phó Chủ tịch CĐYTVN đã nêu rõ việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hoàn, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp chính là xây dựng mối quan hệ lao động lành mạnh, cân bằng về lợi ích các bên trong quan hệ lao động, trên cơ sở tôn trọng, hỗ trợ và hợp tác lẫn nhau nhằm ngăn ngừa tranh chấp lao động. Quan hệ lao động được xác lập trên cơ sở những quy định của pháp luật lao động và thông qua đối thoại, thương lượng, thỏa thuận theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau. Các nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ lao động và những nguyên tắc, tiêu chí nhằm xây dựng và đánh giá quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và đề ra một số giải pháp giúp các CĐCS từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng quan hệ lao động trong các doanh nghiệp.

Ths. Hoàng Xuân Thảo, Trưởng Ban CSPL&QHLĐ, CĐYTVN

Trao đổi tại Hội nghị tập huấn Ths Hoàng Xuân Thảo, Trưởng Ban CSPL&QHLĐ đã nêu lên những yêu cầu từ thực tiễn, những đáp ứng nhằm phù hợp hơn với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động cần đa dạng, linh hoạt, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu từ hội nhập quốc tế: EVFTA, CPTPP, phù hợp hơn với các nguyên tắc của kinh tế thị trường; qua đó đồng chí cũng phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới có trong Bộ luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật lao động 2019; quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật lao động cũng như một số quy định xử phạt về vi phạm hợp đồng lao động, đối thoại, thoả ước lao động tập thể, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quan trắc môi trường …. và các trường hợp vi phạm Pháp luât Lao động khác theo tinh thần Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ.

Ths. Phạm Xuân Thành, Phó Trưởng phòng Quản lý sức khỏe lao động, Cục Quản lý Môi trường Y tế

Tuyên truyền tại Hội nghị tập huấn với chủ đề Công tác an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ nhân viên ngành Y tế, Ths Phạm Xuân Thành, Phó Trưởng phòng Quản lý sức  khỏe lao động, Cục Quản lý môi trường y tế đã nêu khái quát những nội dung cơ bản của hệ thống chính sách pháp luật về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); những quy định về việc tổ chức bộ máy quản lý, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ tại đơn vị; các yếu tố, nguy hiểm, có hại, các giải pháp phòng ngừa và xử lý sự cố gây mất ATVSLĐ ... Thông qua các nội dung tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngành Y tế nâng cao nhận thức, nắm bắt và triển khai thực hiện tốt hơn nữa nội dung công tác ATVSLĐ tại đơn vị, phối hợp cùng người sử dụng lao động đề ra các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu các rủi ro gây mất ATVSLĐ trong các cơ sở Y tế, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, linh hoạt vì sức khỏe của mỗi cán bộ, nhân viên ngành Y tế và cộng đồng.

CN. Hoàng Phương Thảo, chuyên viên Ban CSPL & QHLĐ, CĐYTVN

Với nội dung Thương lượng TƯLĐTT và đánh giá chất lượng của việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT tại doanh nghiệp do 02 đồng chí: Hoàng Phương Thảo và Nguyễn Thị Thu Chung, chuyên viên Ban CSPL & QHLĐ trình bày đã làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn và đặc biệt là Công đoàn cơ sở trong việc tham gia đàm phán, thương lượng và ký kết TƯLĐTT tại các doanh nghiệp. Với mục tiêu thông qua việc đàm phán, thương lượng và ký kết TƯLĐTT, công đoàn cơ sở sẽ mang lại các quyền và lợi ích cao nhất cho người lao động so với các quy định của Pháp luật Lao động, từng bước nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, giúp xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, góp phần giảm thiểu nguy cơ dừng việc tập thể tại các doanh nghiệp, đồng thời qua đó hướng dẫn các Công đoàn cơ sở đánh giá, chấm điểm các bản thoả ước theo tinh thần Hướng dẫn số 1580/HD- TLĐ ngày 21/10/2014 của Tổng Liên đoàn, giúp đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở nhìn nhận đánh giá khách quan những lợi ích thông qua đàm phán, thương lượng đã mang lại cho người lao động, nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong quá trình thương lượng, ký kết để từ đó rút kinh nghiệm và đề ra các những giải pháp tích cực, hiệu quả hơn nữa cho những lần đàm phán, thương lượng, ký kết thực hiện TƯLĐTT lần sau tai các Công đoàn cơ sở.

KS. Nguyễn Thị Thu Chung, chuyên viên Ban CSPL & QHLĐ, CĐYTVN

Thu Chung

Tin khác

Sổ tay CĐCS 2020

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 5.191.803