Tổng liên đoàn khảo sát tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012 tại Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn cơ sở trực thuộc

Đăng vào 07/10/2022

Ngày 06 tháng 10 năm 2022, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  đã phối hợp cùng Bộ Y tế và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012 tại Công đoàn Y tế Việt Nam và 02 Công đoàn cơ sở trực thuộc gồm: Bệnh Viện Nhi Trung ương và Trường Đại học Dược Hà Nội. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế tham dự hội nghị.

Ông Phan Văn Anh- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - chủ trì hội nghị

Chủ trì hội nghị, ông Phan Văn Anh- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn cho biết: Luật Công đoàn năm 2012 được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Luật Công đoàn năm 2012 đã thể chế hoá các quan điểm, đường lối của Đảng, đáp ứng cơ bản các ý chí, nguyên vọng của đông đảo đội ngũ công nhân viên chức lao động trên cả nước. Đây là cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng cho Công đoàn Việt Nam tổ chức thực hiện các chức năng, đại diện, bảo vệ, chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động. Sau 10 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, đã xuất hiện các yêu cầu mới khi các Luật liên quan đã sửa đổi, các công ước hiệp định quốc tế được thông qua, đòi hỏi Luật Công đoàn cần phải được tiếp tục sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Mục đích đoàn khảo sát muốn lắng nghe các khó khăn, vướng mắc, những bất cập từ thực tiễn trong quá trình triển khai thi hành Luật Công đoàn tại các cơ sở, qua đó tập hợp những đề xuất, kiến nghị và các giải pháp nhằm sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 và các quy định pháp luật có liên quan trong tình hình mới. 

ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu

Tham dự Hội nghị ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Đại học Dược Hà Nội: Trong những năm qua, Bộ Y tế cùng các cơ quan liên chức năng đã luôn sát cánh và đồng hành cùng Tổng Liên đoàn trong việc phối hợp chỉ đạo, triển khai việc thực hiện có hiệu quả Luật Công đoàn và các Luật khác liên quan nhằm đảm bảo tốt nhất các quyền và lợi ích của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Y tế, thu được những kết quả đáng khích lệ thể hiện trên nhiều mặt của đời sống, xã hội. Tuy nhiên, trong công cuộc đổi mới đất nước cũng như xu thế hội nhập kinh tế của Thế giới, hiệp định CPTPP có hiệu lực từ năm 2021. Thứ trưởng cho rằng việc khảo sát, đánh giá 10 năm triển khai thực hiện Luật Công đoàn có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm đánh giá mặt được, những mặt còn hạn chế và những điểm cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung trong Luật Công đoàn, những điều kiện đảm bảo cho hoạt động Công đoàn….góp phần thực hiện tốt hơn nữa vai trò to lớn của tổ chức Công đoàn, tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân gắn liền với sự nghiệp phát triển kinh tế, ổn định chính trị đất nước và ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống chính trị - xã hội của tổ chức Công đoàn.

Bà Phạm Thanh Bình- Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu

Bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết: Ngay sau khi Luật Công đoàn năm 2012 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành, Ban Thường vụ CĐYTVN đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn năm 2012 tới toàn thể đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt và đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Y tế, thu được những kết quả đáng kích lệ cụ thể: đến tháng 5/2022 CĐYTVN đã kết nạp được 50.199 đoàn viên (tăng thêm 15.052 đoàn viên trong giai đoạn 2012- 2022, tỷ lệ hoàn thành là 121.6%); đời sống, việc làm và thu nhập của đoàn viên, người lao động ngành Y tế ngày một nâng cao; quyền lợi cơ bản của cán bộ nhân viên ngành Y tế ngày một đảm bảo tốt hơn... Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Luật Công đoàn đến nay cho thấy có một số nội dung còn bật cập, cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn như: trong Luật không chỉ đạo được các tổ chức công đoàn có yếu tố nước ngoài, do đó việc thương lương và ký kết thỏa ước lao động tập thể khó khăn, Chủ tịch Công đoàn có thể bị sa thải đuổi việc nêu không phối hợp tốt với giới chủ. Cần đưa vào Luật Công đoàn với mô hình doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài; tại nhiều doanh nghiệp cán bộ công đoàn đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động song trên thực tế họ cũng chỉ là người làm công hưởng lương của chủ doanh nghiệp, vì vậy đấu tranh đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người và đoàn viên công đoàn tại các doanh nghiệp là một điều không dễ thực hiện đối tại các công đoàn cơ sở; Cần được quy định cụ thể trong Luật Công đoàn việc phát triển đoàn viên theo địa phương và ngành nghề một cách riêng biệt nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động của đoàn viên cũng như tính xuyên suốt, hiệu quả, tập trung của  các ngành nghề; việc bố trí cán bộ Công đoàn chuyên trách tại các đơn vị có quy mô lớn còn hạn chế; Cần chỉ đạo và triển khai đồng bộ việc thành lập và phát triển tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp, vì tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng hoạt động công đoàn thường gặp khó khăn hơn vì không có tổ chức Đảng lãnh đạo toàn diện trong các doanh nghiệp…

Ông Trịnh Ngọc Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương phát biểu

Cũng trong khuôn khổ chương trình buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo và Công đoàn Bệnh viện Nhi Trung ương và Trường Đại học Dược Hà Nội cũng nêu khái quát kết quả 10 năm triển khai thực hiện Luật Công đoàn (2012- 2022) tại các đơn vị, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực thi Luật Công đoàn và những Luật khác liên quan, qua đó các đơn vị cũng đã chỉ ra một số hạn chế và bất cấp cần sửa đổi, bổ sung tập trung vào các nội dung chính như: Hoạt động công đoàn các cấp cần phải đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả hơn, tránh tình trạng mang tính hình thức; Một số lĩnh vực hoạt động còn dàn trải, chưa bám sát vào các chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn; Tăng mức phụ cấp và tăng thời gian hoạt động cho cán bộ CĐCS; Để đảm bảo chất lượng hoạt động của CĐCS tốt hơn và có tính cạnh tranh cần quy định rõ từ 1.000-1.500 đoàn viên phải có một cán bộ chuyên trách tại các CĐCS; Chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn còn thấp chưa đủ động viên, khích lệ cán bộ CĐCS tích cực tham gia tổ chức các hoạt động công đoàn, tại một số đơn vị không được thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn do nguồn kinh phí công đoàn quá hạn hẹp; Công tác khen thưởng quy định 20% đoàn viên xuất sắc hàng năm không phát huy được tinh thần Lao động giỏi Lao động sáng tạo ở các đơn vị; Quy định hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong hướng dẫn của Luật thanh tra, cần quy định sửa Luật Công đoàn với Ban Thanh tra nhân dân rõ ràng và cụ thể hơn.

Bà Đinh Thị Thanh Hải - phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội phát biểu

Kết luận tại Hội nghị, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và cũng như những kết quả đáng khích lệ trong việc triển khai thực hiện Luật Công đoàn giai đoạn (2012-2022) của Công đoàn Y tế nói chung và các CĐCS trực thuộc nói riêng, đồng thời cũng ghi nhận và tổng hợp những ý kiến phát biểu đóng góp của các đơn vị trong việc đánh giá và đưa ra những kiến nghị, đề xuất cùng các giải pháp nhằm sửa đổi, bổ sung các nội dung của Luật Công đoàn 2012. Ông Phan Văn Anh cho rằng đây là đóng góp thiết thực và hữu ích, là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng chính sách và hoàn thiện hồ sơ giúp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia kiến nghị với Quốc hội sớm sửa đổi, bổ sung và ban hành Luật Công đoàn sửa đổi, bổ sung trong thời gian sớm nhất. Đồng chí cũng đề nghị Công đoàn Việt Nam sửa lại phần đề xuát báo cáo làm rõ các kiến nghị với Tổng liên đoàn, kiến nghị sửa Luật Công đoàn riêng và bổ sung kiến nghị sửa Điều lệ công đoàn trong thời gian tới./.


Tin khác

Sổ tay CĐCS 2020

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 5.191.893