Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Đăng vào 27/09/2022

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/03/2022 về của Tổng Liên đoàn về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch số 30/KH-CĐYT ngày 18/4/2022 của Công đoàn Y tế Việt Nam về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam. Trong 02 ngày, từ 22-23/9/2022 tại Thành phố Huế, Công đoàn Y tế Việt Nam đã lớp tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 cho các công đoàn cơ sở khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Tham dự chỉ đạo và đồng thời là báo cáo viên của lớp tập huấn có đồng chí Phạm Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam và các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra của các công đoàn cơ sở khu vực miền Trung.

Đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ tịch CĐYTVN phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam nhấn mạnh: Việc triển khai công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp là thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 3/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 và Kế hoạch số 30/KH-CĐYT ngày 18/4/2022 của Công đoàn Y tế Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam. Việc tập huấn công tác Đại hội có ý nghĩa giúp công đoàn cơ sở nắm chắc quan điểm, nguyên tắc, quy trình, nội dung hệ thống các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có liên quan đến công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028, đảm bảo Đại hội được đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, đúng tiến độ tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp. Đặc biệt, Công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 có nhiều điểm mới của Đại hội so với nhiệm kỳ trước như: Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 chỉ được tiến hành trong năm 2023; Công đoàn cấp trên trực tiếp quyết định điều chỉnh kéo dài hoặc rút ngắn nhiệm kỳ phù hợp với thời gian ghi trong kế hoạch tổ chức Đại hội của cấp đó; Nơi không đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo hình thức trực tiếp thì tuỳ theo tình hình thực tế Ban chấp hành các cấp triệu tập quyết định hình thức Đại hội trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến; đại biểu dự Đại hội công đoàn các cấp (Đại hội đại biểu và Đại hội toàn thể) đều phải được Đại hội thẩm tra và biểu quyết công nhận tư cách đại biểu…

Đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ tịch CĐYTVN triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam; Hướng dẫn công tác quy hoạch và nhân sự đại hội công đoàn

Trong 02 ngày tập huấn, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên là các đồng chí Thường trực Công đoàn Y tế Việt Nam quán triệt về Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam; Hướng dẫn công tác nhân sự đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam; Hướng dẫn công tác xây dựng báo cáo, danh mục hồ sơ, văn bản duyệt Đại hội và hướng dẫn chế độ chi Đại hội công đoàn cơ sở và nghiệp vụ Công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam hướng dẫn công tác xây dựng báo cáo, danh mục hồ sơ, văn bản duyệt Đại hội và hướng dẫn chế độ chi Đại hội công đoàn cơ sở

Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở

Các đại biểu tham dự tập huấn

Trong chương trình tập huấn, các đại biểu cũng được hướng dẫn nghiệp vụ, kinh nghiệm xử lý tình huống thường gặp trong công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp. Từ những nội dung được tập huấn, các cán bộ công đoàn sẽ tiếp thu, trao đổi nhiều nội dung quan trọng để thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Đinh Dung

Tin khác

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"