Công đoàn Y tế Việt nam kiểm tra công tác thực thi pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở y tế

Đăng vào 12/08/2022
Công đoàn Y tế Việt nam kiểm tra công tác thực thi pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở y tế Thực hiện chương trình phối năm 2022 giữa Công đoàn Y tế Việt Nam và Cục quản lý môi trường y tế, hai bên đã ban hành Kế hoạch kiểm tra thực thi pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động tại 2 đơn vị là Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và Trường Cao đẳng Dược TW Hải Dương.

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam nêu mục đích của đoàn kiểm tra

Ngày 09/8/2022, PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Trưởng đoàn kiểm tra công tác ATVSLĐ cùng các thành viên đã tiến hành làm việc với 2 Trường tại Hải Dương, mục đích kế hoạch nhằm kiểm tra việc chấp hành những quy định của pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở y tế tại đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của các tổ chức, cá nhân trong ngành Y tế; đẩy mạnh triển khai các biện pháp, giải pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong hoạt động giảng dậy và khám chữa bệnh. Chấn chỉnh, khắc phục và kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về ATVSLĐ trong ngành Y tế.

Đoàn công tác yêu cầu quá trình kiểm tra phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật; việc kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, khách quan và không làm ảnh hưởng đến hoạt động giảng dậy và khám chữa bệnh của nhà Trường; đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã chỉ ra một số hạn chế, đồng thời đề nghị nhà Trường có kế hoạch khắc phục ngay sau buổi kiểm tra như: rà soát các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tiến hành kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ; việc khám sức khỏe định kỳ hằng năm đề nghị đơn vị cung cấp dịch vụ phân loại sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế và lập sổ phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo đúng quy định của Bộ Lao động Thương binh và xã hội; thực hiện quan trắc môi trường lao động để đánh giá các yếu tố có hại tại nơi làm việc; bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định...

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, Hiệu trưởng các Trường đã cam kết, tiến hành rà soát, khắc phục các nội dung đã nêu trong buổi kiểm tra trong thời gian sớm nhất để mọi hoạt động của đơn vị bảo đảm công tác ATVSLĐ.

Một số hình ảnh kiểm tra thực tiễn

Kiểm tra nồi hấp áp lực

Kiểm tra an toàn phòng xét nghiệm

Kiểm tra Trung tâm nghiên cứu và kinh doanh dược

Hoàng Xuân Thảo

Tin khác

Sổ tay CĐCS 2020

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 4.926.648