Công đoàn Y tế Việt Nam trao tặng các tài liệu về phòng, chống dịch COVID-19 cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3

Đăng vào 03/12/2021

Sáng 03/12/2021, Đoàn công tác của Công đoàn Y tế Việt Nam đã có buổi thăm quan và trao tặng tài liệu về phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Tham dự có PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Phó chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cùng các đồng chí Trưởng các Ban, Văn phòng Công đoàn Y tế Việt Nam. Tiếp đoàn công tác có Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm, Bà Nguyễn Bích Thủy, Trưởng phòng thu thập thông tin cùng các đồng chí chuyên viên tại Trung tâm.

Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Chia sẻ: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III  là một trong bốn Trung tâm Lưu trữ Quốc gia trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Trung tâm có chức năng sưu tầm, thu thập, chỉnh lý, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu, tư liệu có ý nghĩa quốc gia hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức trung ương; cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn từ Quảng Bình trở ra theo quy định của pháp luật và quy định của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Từ năm 1995 đến nay, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã từng bước phát triển, mở rộng cơ cấu tổ chức, hoàn thiện về chức năng nhiệm vụ để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Trải qua 26 năm, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều phương diện, góp phần vào sự trưởng thành của Trung tâm nói riêng và sự phát triển của ngành lưu trữ nói chung, đưa tài liệu lưu trữ đến gần với xã hội và phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của xã hội.”