Công đoàn Y tế Việt Nam có thêm thành viên mới

Đăng vào 09/07/2021
Ngày 8/7/2021 tại Hà Nội, Công đoàn Công ty Cổ phần Dược Medi miền Bắc đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập công đoàn cơ sở theo Quyết định 154/QĐ- CĐYT ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam và ra mắt Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam, nâng tổng số CĐCS trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam 110 đơn vị

Tới dự và chỉ đạo buổi lễ về phía Công đoàn Y tế Việt Nam có ông Vũ Tiến Dũng- Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; ông Lê Hồng Trung- Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty Mediplantex; ông Nguyễn Thanh Hoan- Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Medi miền Bắc; ông Đặng Quang Huy- Chủ tịch Công đoàn Công ty Mediplantex cùng các đại biểu đại diện Ban Lãnh đạo Công ty, toàn thể đoàn viên, người lao động thuộc Công ty Cổ phần Dược Medi miền Bắc.

Tại buổi Lễ đại điện Công đoàn Y tế Việt Nam ông Vũ Tiến Dũng- Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dược Medi miền Bắc trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam, các Quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty Cổ phần Dược Medi miền Bắc và Quyết định kết nạp 74 đoàn viên thuộc Công đoàn Công ty Cổ phần Dược Medi miền Bắc. Theo đó Ban Chấp hành Công ty gồm 5 ủy viên, ông Mai Văn Đắc được bầu chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Dược Medi miền Bắc.

(ĐC Vũ Tiến Dũng- Phó Chủ tịch CĐYTVN trao Quyết định công nhận CĐCS, công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, UBKT Công đoàn Công ty Cổ phần Medi miền Bắc)

Phát biểu tại buổi Lễ ông Vũ Tiến Dũng- Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã gửi lời chúc mừng, chào mừng đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần Dược Medi miền Bắc đã chính thức trở thành đoàn viên công đoàn trong ngôi nhà chung của Công đoàn Y tế Việt Nam và chúc mừng các đồng chí đã được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty, đảm nhiệm các chức danh quan trọng trong tổ chức Công đoàn.

(ĐC Vũ Tiến Dũng- Phó Chủ tịch CĐYTVN phát biểu tại buổi Lễ)

Đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty trong thời gian tới cần tiến hành xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí; Chủ động xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với lãnh đạo Công ty, chú trọng làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Nhanh chóng tiến hành thủ tục cấp con dấu công đoàn; Mở tài khoản (NH Vietinbank) để thực hiện việc trích nộp kinh phí và đoàn phí công đoàn theo quy định, đảm bảo các điều kiện vật chất tổ chức các hoạt động. Ông Vũ Tiến Dũng cũng đề nghị Lãnh đạo Công ty tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thời gian, kinh phí… để Công đoàn tại đơn vị hoạt động hiệu quả; để đoàn viên, người lao động đơn vị yên tâm công tác, cùng đóng góp chung vào sự thành công của đơn vị.

(Ông Lê Hồng Trung Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty Mediplantex phát biểu tại buổi Lễ)

Đại diện cấp ủy Đảng, ông Lê Hồng Trung- Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty Mediplantex đánh giá cao vai trò, vị trí tổ chức Công đoàn, sự cần thiết của việc thành lập và chỉ đạo hoạt động tổ chức Công đoàn trong Công ty để cùng góp sức xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động.

(ĐC Vũ Tiến Dũng- Phó Chủ tịch CĐYTVN trao Quyết định công nhận đoàn viên cho đại diện 74 đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Medi miền Bắc)

Việc thành lập, ra mắt và đi vào hoạt động của Công đoàn Công ty Cổ phần Dược Medi miền Bắc xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, nguyện vọng của người lao động, đoàn viên công đoàn đang làm việc tại doanh nghiệp, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam về công tác phát triển đoàn viên năm 2021, thêm thành viên thứ 110 của Công đoàn Y tế Việt Nam.

Vũ Anh Tuấn

Tin khác

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"