Công đoàn Y tế Việt Nam chỉ đạo Công đoàn cơ sở quan tâm, động viên gia đình cán bộ y tế đi tăng cường tại tâm dịch miền Trung.

Đăng vào 05/08/2020
Ngày 04/8/2020, Ban Thường Vụ Công đoàn Y tế Việt Nam đã ban hành công văn số 238/CĐYT gửi 16 Công đoàn cơ sở trực thuộc có cán bộ tăng cường tại tâm dịch miền Trung, trong đó đề nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc quan tâm, động viên gia đình các đoàn viên là cán bộ y tế tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam để đoàn viên yên tâm công tác, thực hiện nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay của Bộ Y tế.

Đồng thời, Công đoàn Y tế Việt Nam cũng đề nghị các công đoàn cơ sở động viên các đoàn viên khác gánh vác công việc của cán bộ được cử đi tăng cường để đơn vị vẫn hoàn thành nhiệm vụ chính trị; rà soát, chuẩn bị lập danh sách các gia đình đoàn viên đi tăng cường có hoàn cảnh khó khăn để Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ kịp thời; đề xuất các đoàn viên đi tăng cường tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 để động viên khen thưởng kịp thời.

Đây là một trong những hoạt động hết sức có ý nghĩa thể hiện vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn nói chung và của Công đoàn Y tế Việt Nam nói riêng trong công tác chăm lo, động viên các cán bộ y tế tham gia chống dịch, tri viện mọi nguồn lực tốt nhất để hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam.

Chi tiết tại: http://congdoanytevn.org.vn/pages/vanban/7145/Vv-quan-tam-dong-vien-gia-dinh-can-bo-y-te-tang-cuong-ho-tro-chong-dich-benh-COVID-19-tai-tam-dich-mien-Trung.html

Tiến Hưng

Tin khác

Sổ tay CĐCS 2020

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 3.464.845