Chi bộ CĐYTVN đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, Vững mạnh” tiêu biểu năm 2019

Đăng vào 20/03/2020
​​​​​​​Chiều 19/3/2020, tại Bộ Y tế đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan Bộ Y tế mở rộng, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Y tế, Thứ trưởng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nhằm tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và triển khai công tác Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan Bộ Y tế.

Trong năm 2019, Đảng ủy Cơ quan Bộ Y tế đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong sinh hoạt, hoạt động. Qua đó, làm tốt vai trò chỉ đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành Y tế.

Nhân dịp này, Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao tặng giấy khen cho 6/34 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, Vững mạnh” tiêu biểu năm 2019. Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam là một trong 06 chi bộ nói trên.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế trao tặng giấy khen cho các tập thể tiêu biểu

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu cấp ủy các cấp trực thuộc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể:

Một là, tích cực phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của Bộ Y tế năm 2020. 

Hai là, cấp ủy các cấp và các chi bộ trong toàn Đảng bộ chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện tốt việc học tập và sinh hoạt chuyên đề năm 2020. 

Ba là, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, nhất là công tác nhân sự, xây dựng văn kiện đại hội và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ cơ quan Bộ Y tế, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội XIII của Đảng. 

Bốn là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các Quy định của Trung ương về trách nhiệm vụ nêu gương. 

Năm là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng chi bộ. 

Sáu là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh nhằm nâng cao toàn diện chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ cơ quan Bộ Y tế. 


Tin khác

Sổ tay CĐCS 2020

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 2.786.428