Họp tổng kết khối thi đua số 3

Đăng vào 23/12/2019
Với 100% các đại biểu nhất trí, Công đoàn Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương được bầu là Đơn vị dẫn đầu Khối Thi đua số 3 năm 2019, trên cơ sở đó Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Viện.

Đại biểu tham dự chương trình

Ngày 17/12/2019, tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Công đoàn Khối Thi đua số 3 đã họp tổng kết Công tác thi đua năm 2019, chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Phó chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Công đoàn Y tế Việt Nam và đồng chí Lê Lâm, Chủ tịch Công đoàn Viện, Trưởng Khối Thi đua số 3 năm 2019; tham dự có đại diện Công đoàn 9 bệnh viện trong Khối là: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bệnh viện Phổi TW, Bệnh viện E, Bệnh viện K, Bệnh viện Mắt TW, Bệnh viện Nhi TW, Bệnh viện Nội Tiết TW, Bệnh viện Châm cứu TW và Viện Huyết học – Truyền máu TW. 

 

Đồng chí Lê Lâm, Chủ tịch Công đoàn Viện, Trưởng Khối Thi đua số 3

báo cáo kết quả hoạt động thi đua của Khối năm 2019

Các đại biểu đã thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua của Khối năm 2019 trong đó trọng tâm là: Tổ chức các phong trào thi đua gắn với chức năng nhiệm vụ của công đoàn cơ sở; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nâng cấp chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động; Đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương công tác của Công đoàn. 

Hội nghị đã tiến hành bình bầu các danh hiệu cho các đơn vị, kết quả bình bầu như sau: Đề nghị Tặng cờ dẫn đầu Khối Thi đua số 3 năm 2019 và đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam xét trình Tổng Liên đoàn LĐVN tặng cờ thi đua cho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; Đề nghị tặng cờ xuất sắc Công đoàn Y tế Việt Nam cho Bệnh viện Phổi TW và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Đề nghị xét trình tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn LĐVN cho: Bệnh viện Nhi TW.

 Khối thi đua số 3, Công đoàn Y tế Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ. 

Ngoài ra, các đơn vị được bình xét các chuyên đề như: Chuyên đề Giỏi việc nước - Đảm việc nhà: Bệnh viện Mắt TW và Bệnh viện E; Chuyên đề Thể thao: Bệnh viện K và Bệnh viện Nội tiết TW; Chuyên đề Xanh - Sạch - Đẹp: Bệnh viện Châm cứu TW.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Lâm - Chủ tịch Công đoàn Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương - Khối trưởng khối thi đua số 3 năm 2019 đã bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng khối thi đua số 3 năm 2020 cho đồng chí Trần Văn Học - Chủ tịch Công đoàn, Bệnh viện Nhi Trung ương.

 

 

Bài và ảnh: Văn Nhữ, Ngọc Anh

Tin khác

Sổ tay CĐCS 2020

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 2.472.325