Cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam

Đăng vào 21/08/2019

CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM

PGS.TS Phạm Thanh Bình

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ths. Phạm Thị Thanh Thủy

Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế

Việt Nam

ThS. Vũ Anh Tuấn

Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế

Việt Nam

 

TT

 

Tên Ban, văn phòng

 

Họ tên cán bộ

Chức danh

1

 

Ban Tổ chức - Kiểm tra

1. Đinh Thị Dung

2. Trần Thị Thu Hiền

3. Nguyễn Thị Oanh

Quyền Trưởng ban

Chuyên viên

Chuyên viên

2

Ban Chính sách- Pháp luật và Quan hệ lao động

1. Hoàng Xuân Thảo

2. Mai Khánh Chi

3. Hoàng Thị Phương Thảo

4. Nguyễn Thị Thu Chung

Trưởng ban

Phó ban

Chuyên viên

Chuyên viên

3

Ban Tuyên Giáo- Nữ công

1. Công Thị Thanh Hằng

2. Tạ Thị Quyên

3. Phạm Xuân Bách

4. Trần An Chung

Trưởng ban

Chuyên viên

Chuyên viên

Chuyên viên

4

Văn phòng

1. Nông Thị Bích Hằng

2. Nguyễn Thị Mai Phương

3. Phạm Thị Thuỷ

4. Phan Thành Sơn

5. Bùi Minh Đức

6. Ngô Hồng Vượng

7. Nguyễn Thị Hằng

8. Vũ Ngọc Thanh

Chánh Văn phòng

Chuyên viên

Chuyên viên

Chuyên viên

Chuyên viên

Chuyên viên

Tạp vụ

Lái xe


Tin khác

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"