Thông báo kết quả xét tuyển công chức cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2019

Đăng vào 24/06/2019

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ- CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số Nghị định 24/2010/NĐ- CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ kết quả xét tuyển công chức năm 2019 tại Biên bản cuộc họp ngày 21/06/2019 của Hội đồng xét tuyển công chức Cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam thông báo kết quả xét tuyển công chức và danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2019. Thí sinh dự kiến trúng tuyển là Bùi Minh Đức (sinh ngày 29/06/1981),  vị trí: Chuyên viên Ban Tài chính, tổng điểm xét tuyển đạt 280.2 điểm.

Công đoàn Y tế Việt Nam trân trọng thông báo./.


Tin khác

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 1.888.146