Công đoàn bệnh viện 71 TW Phát động đợt thi đua kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Đăng vào 24/06/2019
Sáng 10/6/2019, Công đoàn Bệnh viện 71 TW đã tổ chức hội nghị phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019; phát động cuộc thi ảnh “nét đẹp công đoàn và người lao động”; tập huấn công tác ATVSLĐ năm 2019.

Nội dung hội nghị nhấn mạnh phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả “Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) ngày 25/10/2017 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". 

Cán bộ CCVCNLĐ Bệnh viện tham dự hội nghị

Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; xây dựng môi trường Bệnh viện văn minh, văn hóa, an toàn, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2019; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ; thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Đ/c Lê Quốc Thịnh – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó là nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” trong ngành Y tế; thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học vào chuyên môn, nâng cao năng suất máy móc, thiết bị, giảm phiền hà cho người bệnh.

Thường xuyên bám sát các chỉ đạo của Công đoàn Y tế Việt Nam, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi cán bộ, đoàn viên, nhân viên, người lao động trong bệnh viện thấy được truyền thống quý báu của Công đoàn Việt Nam trong suốt 90 năm qua; đồng thời, tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động ngành Y tế. Thực hiện tốt tháng hành động ATVSLĐ, tổ chức ký cam kết không để xảy ra mất ATVSLĐ; mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động trong ngành phải có ý thức hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019...

Lê Quốc Thịnh - Bệnh viện 71 TW

Tin khác

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 1.888.124