Đảng ủy Bộ Y tế sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng vào 09/05/2019
Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/ĐUK ngày 26/2/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương “sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 08/5/2019, Đảng ủy Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”.

Quang cảnh Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Viết Tiến, Ủy viên Ban Cán sự Đảng – Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế; Phạm Văn Tác, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ; Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ; Bí thư, phó bí thư các chi bộ cơ sở và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chị thị 05, Đảng ủy Bộ đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Kế hoạch số 203-KH/ĐU ngày 07/9/2016 của Đảng ủy Bộ tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Kế hoạch số 236-KH/ĐU ngày 31/10/2016 triển khai hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Ban hành công văn số 272-CV/ĐU ngày 13/12/2016 của Đảng ủy Bộ chỉ đạo việc thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTG ngày 21/11/2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương “hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; …

Năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 – 2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 – 2019). Nhân dịp sơ kết 3 năm Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy Bộ đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 03 đồng chí và trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho 6 tập thể, 9 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW.  Trong số 9 cá nhân điển hình tiên tiến, Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam vinh dự có đồng chí Phạm Thanh Bình – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam.

Tại hội nghị, các đảng viên của Đảng ủy Bộ Y tế đã được Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã quán triệt chuyên đề Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Giấy khen của Đảng ủy Khối cho các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tác, Phó bí thư Đảng ủy Bộ đề nghị cấp ủy, chính quyền, và đoàn thể các cấp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung cơ bản, cốt lõi, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, đảng viên; tạo thành nền nếp, ý thức tự giác về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hoàng Xuân Thảo

Tin khác

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 2.134.411