Danh sách quyên góp ủng hộ nhân dân Lào và CBCCVCLĐ ngành Y tế bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Đăng vào 17/10/2018
Tính đến ngày 17/10/2018, theo thống kê của Ban Tài chính Công đoàn Y tế Việt Nam, số tiền các đơn vị chuyển về ủng hộ nhân dân Lào và CBCCVCLĐ ngành Y tế bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2018 là hơn 2,513,000,000 đồng.

Danh sách chi tiết, xin vui lòng đăng nhập và xem tại đây

Công đoàn Y tế Việt Nam xin trân trọng thông báo.

Ban Tài chính - Công đoàn Y tế Việt Nam

Tin khác

Đại hội điểm tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế