Kiểm tra, giám sát triển khai xây dựng môi trường cơ sở Y tế không khói thuốc tại Vũng Tàu, Bến Tre, Tây Ninh

Đăng vào 16/10/2018
Từ ngày 08/10 đến ngày 12/10/2018, Đoàn công tác của Công đoàn Y tế Việt Nam do đồng chí Vũ Anh Tuấn- UV BTV, Trưởng ban Tổ chức làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá tại Vũng Tàu, Bến Tre, Tây Ninh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung, việc triển khai xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc bước đầu đã được các đơn vị y tế quan tâm và triển khai bài bản, cụ thể:

- Hầu hết các đơn vị đều đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá do đồng chí giám đốc hoặc phó giám đốc làm trưởng ban. Ban chỉ đạo gồm đầy đủ các thành phần như: Trưởng, phó các khoa, phòng, trung tâm; Ban chấp hành công đoàn; đoàn thanh niên, v.v…

- 100% các đơn vị đều có nội quy quy định việc cấm hút thuốc lá trong bệnh viện, cơ quan, đơn vị.

- 100% đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá hàng năm hoặc từng giai đoạn.

- 100% đơn vị đều có treo biển cấm hút thuốc lá, tranh ảnh, áp phích tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tại các nơi dễ quan sát, đông người đi lại.

- Hầu hết đơn vị đã đưa nội dung không hút thuốc lá vào tiêu chí thi đua hàng năm của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động.

- Một số đơn vị đã thành lập được tổ tư vấn cai nghiện thuốc lá

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, một số đơn vị đã có nhiều sáng kiến và biện pháp quyết liệt nhờ đó việc truyền thông và triển khai xây dựng môi trường cơ sở Y tế tại địa phương đạt hiệu quả cao. Tại bệnh viện Lao và bệnh phổi Bến Tre, việc triển khai xây dựng môi trường cơ sở Y tế không khói thuốc lá được tiến hành ngay từ năm 2011, trong đó việc xây dựng nội quy không hút thuốc lá trong bệnh viện được tiến hành lấy ý kiến từ các khoa, phòng; thành lập các tổ truyền thông, tổ tư vấn cai nghiện và tổ giám sát theo dõi, xử lý các trường hợp vi phạm; tổ chức ký cam kết giữa các cá nhân với Lãnh đạo khoa phòng, bệnh viện. Tại bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre, định kỳ 6 tháng bệnh viện thành lập các tổ giám sát nội bộ giám sát việc thực thi Luật PCTHTL tại đơn vị, có báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm và xử lý các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, vẫn còn nhiều tồn tại về việc triển khai xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá tại các đơn vị đặc biệt là ở các bệnh viện đa khoa như: Vẫn còn tình trạng hút thuốc lá công khai trong khuôn viên bệnh viện; Số lượng đầu mẩu thuốc lá tại các khu vực khuất như hành lang, cầu thang, gốc cây, nhà để xe còn nhiều; Các cán bộ y tế khi bắt gặp người hút thuốc lá không nhắc nhở; Số lượng biển báo cấm hút thuốc lá, tranh ảnh, pano, áp phích tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá tại khu vực đông người qua lại còn ít v.v….

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác đã chia sẻ một số giải pháp đề xuất với đơn vị nhằm duy trì và triển khai xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới:

- Sự quan tâm và vào cuộc quyết liệt của các đồng chí Thủ trưởng đơn vị đối với công tác PCTHTL. Đối với các đơn vị chưa thành lập Ban chỉ đạo, đề nghị kiện toàn Ban chỉ đạo gồm đầy đủ thành phần và có sự phân công cụ thể cho các thành viên của Ban chỉ đạo.

- Thành lập các tổ truyền thông, tuyên truyền CBVCLĐ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở người bệnh, người nhà người bệnh không hút thuốc lá trong bệnh viện. Mỗi cán bộ y tế phải trở thành một tuyên truyền viên tích cực cho hoạt động PCTHTL.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, quán triệt căng tin không được bán thuốc lá trong bệnh viện và có hình thức xử phạt thích đáng nếu vi phạm.

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường cảnh quan, đặc biệt là vệ sinh các đầu mẩu thuốc lá tại các khu vực điểm nóng như hành lang, cầu thang, nhà để xe, gốc cây…

- Tăng cường treo biển báo cấm, tranh ảnh, pano, áp phích tuyên truyền về PCTHTL tại những khu vực đông người qua lại.

- Trình chiếu các TV spot và các file âm thanh về phòng, chống tác hại thuốc lá trên hệ thống âm thanh, truyền hình tại đơn vị.

- Thành lập và đẩy mạnh các hoạt động của tổ tư vấn cai nghiện thuốc lá.

Thông qua đợt kiểm tra giám sát, các đơn vị cũng đã đề xuất kiến nghị với Qũy phòng, chống tác hại thuốc lá Bộ Y tế tăng cường hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động PCTHTL đặc biệt là cho các đơn vị cơ sở…

 

Minh Thư

Tin khác

Văn bản top ( cột phải )

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 1.464.553