Ngày làm việc thứ ba Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII: Thảo luận tại 12 trung tâm

Đăng vào 26/09/2018
Ngày 26.9, bước sang ngày làm việc thứ ba Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, các đại biểu tiến hành thảo luận tại 12 trung tâm về những chủ đề trọng tâm trong hoạt động công đoàn.

Trung tâm số 11: 

11h: Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XII, Tổ trưởng Trung tâm Thảo luận số 11, đánh giá, 14 tham luận của các đại biểu đều rất sâu sắc, đầy đủ. Các đại biểu đã tập trung và đưa ra các giải pháp rất hữu ích vào các vấn đề lớn công tác tài chính, quản lý tài sản của tổ chức CĐ, tạo nguồn lực mới ví dụ như thiết chế CĐ, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác tài chính, tiếp tục hoàn hiện công tác quản lý tài chính CĐ…

“Toàn bộ ý kiến của các đại biểu sẽ được tổ thư ký tổng hợp, để gửi tới Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XII nhằm đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa công tác thu, chi, quản lý tài chính tài sản tạo nguồn lực đủ mạnh phục vụ nhiệm vụ chăm lo đoàn viên, NLĐ của tổ chức trong thời gian tới”- đồng chí Phan Văn Anh có ý kiến kết luận buổi thảo luận.

Trung tâm số 8:

10h30: Đồng chí Phan Thị Thu Hằng, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên, Hà Nội góp ý về cải cách thủ tục hành chính, trong đó, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên nhấn mạnh việc cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống tổ chức công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên kiến nghị một số giải pháp như:

Thực hiện giải thể công đoàn cấp trung gian như công đoàn ngành giáo dục đối với cấp quận huyện là hoàn toàn hợp lý.

Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm theo hệ thống từ Trung ương tới cấp trên cơ sở.

Hệ thống văn bản của tổ chức công đoàn cần ngắn gọn, dễ nhớ và cần phải có quy trình rõ ràng.

Tin học hoá trong chỉ đạo điều hành như: Sử dụng phần mềm quản lý văn bản thông suốt ở 2 cấp, Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ thành phố và cấp trên trực tiếp với cơ sở, cấp trực tiếp cơ sở với cơ sở.

11h10: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN khóa XI Trần Thanh Hải phát biểu kết thúc phiên thảo luận của Trung tâm số 8.

Đồng chí Trần Thanh Hải đánh giá những ý kiến khách quan, tâm huyết, sâu sắc của những đại biểu tham gia thảo luận không chỉ góp phần khẳng định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính của tổ chức công đoàn mà còn làm sáng rõ hơn nhận thức mới từ yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phòng trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn.

Qua đó, đồng chí Trần Thanh Hải kiến nghị 5 vấn đề chính sau:

Đổi mới phương thức hoạt động với tinh thần cốt lõi là cấp trên phục vụ cấp dưới, tổ chức công đoàn phục vụ đoàn viên, người lao động thật sự cần thiết là một trong ba đột phá của Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn 2018-2023.

Tổng LĐLĐVN có trách nhiệm hoàn thiện bộ thủ tục hành chính của tổ chức công đoàn với ba bộ phận cấu thành theo tinh thần phục vụ cho đoàn viên, cán bộ công đoàn và điều hành hoạt động công đoàn.

Quy trình xây dựng, ban hành văn bản của tổ chức công đoàn cần tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo tính hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi để tạo sự phát triển vừa mạnh mẽ, vừa bền vững của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.

Cải cách tổ chức bộ máy phải gắn liền với đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công đoàn đang trở thành yêu cầu cấp thiết, trong đó, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công đoàn lần đầu tiên chính thức được đè cập, thể hiện nhận thức mới của tổ chức công đoàn theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Từ đó, đồng chí Trần Thanh Hải đánh giá cao các ý kiến đống góp vào Báo cáo trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, điều đó cho thấy tinh thần trách nhiệm của các đại biểu.

Kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN khóa XI Trần Thanh Hải trân trọng cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các đại biểu và chúc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp.

Trung tâm số 3

10h34: Đại biểu đoàn Bình Dương chia sẻ vướng mắc, hiện nay Bình Dương có 2.000 CĐCS ngoài quốc doanh, mặc dù phát động thi đua và đạt được nhiều thành quả nhưng không đề nghị Bằng Lao động sáng tạo được cho NLĐ, do thủ tục còn nhiều vướng mắc, nhất là NLĐ trực tiếp không viết được báo cáo được thành tích của mình. Thứ hai, người sử dụng lao động không kí vào bản thành tích lao động vì họ không muốn sáng kiến phổ biến ra bên ngoài.

10h37: Đại biểu CĐ Công thương ý kiến: Chúng ta thi đua tiết kiệm, tăng năng suất lao động nhưng khối FDI năng suất lao động định mức rất cao, không thể vượt qua định mức xây dựng cho NLĐ. Do đó, phải có sự thay đổi trong phát động phong trào đối với khối FDI, đối với khối DNNN...

Đại biểu CĐ Công thương ý kiến: Phong trào thi đua khối FDI phải làm sao phù hợp với điều kiện đơn vị và cần sự chủ động ở CĐCS cũng như nguồn lực khen thưởng cho NLĐ.

Theo đại biểu CĐ Xây dựng VN, Tổng LĐLĐVN tham gia với Chính phủ, Bộ LĐTBXH sớm phê duyệt chế độ chính sách đối với NLĐ làm việc tại các dự án trọng điểm quốc gia như: Đường cao tốc Bắc - Nam, đường sắt Bắc – Nam, đường sắt đô thị ngầm tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh...

Ngoài ra, khi tổ chức phong trào thi đua liên kết, ngoài cơ chế về tiền thưởng (tiết kiệm chi phí chỉ định thầu), nếu công trình được hoàn thành vượt tiến độ làm lợi cho nhà nước, chủ đầu tư từ 500 tỉ đồng trở lên, Tổng LĐLĐVN đề nghị Nhà nước hoặc chủ đầu tư trích từ 5% đến 10% giá trị làm lợi để xây dựng thiết chế văn hóa cho CNVCLĐ và nhân dân địa phương hoặc trích cho Tổng LĐLĐVN để xây dựng thiết chế văn hóa cho NLĐ.

Sau ý kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Toản - Phó trưởng ban phụ trách Ban CSKTXH & TĐKT đã tổng hợp các nội dung đại biểu nêu ra và giải đáp ngay một số nội dung.

11h00: Đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch LĐLĐVN khóa XI phát biểu tổng kết buổi thảo luận. Đồng chí cho biết, sau thời gian làm việc nghiêm túc khẩn trương, những ý kiến phát biểu nêu bật thành tựu, thuận lợi, khó khăn, những sáng kiến trong phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, khẳng định thi đua là cần thiết trong điều kiện hiện nay vì tác dụng rất to lớn của thi đua. Nhiều công trình trọng điểm quốc gia như Thuỷ điện Sơn La về đích trước 3 năm, Thuỷ điện Lai Châu về đích trước 1 năm đã làm lợi hàng nghìn tỉ đồng.

Tuy nhiên, còn có tình trạng phát động thi đua nhưng không tổng kết, khen thưởng; nhân rộng phổ biến thi đua còn yếu, còn hiện tượng du di nể nang, chạy theo thành tích... Đồng chí Trần Văn Thuật đề xuất, tách các khối thi đua với tiêu chí thi đua phù hợp, ví dụ khối Nhà nước và khối ngoài nhà nước, hành chính sự nghiệp với sản xuất kinh doanh; tăng ngân sách thi đua; trích quỹ từ làm lợi do thi đua mang lại; sáng tạo, cải tiến trong công tác thi đua, đào tạo cán bộ làm công tác thi đua...

Trung tâm số 5:

10h50: Đại diện Công đoàn Công an Nhân dân thảo luận với nội dung: “Công đoàn Công an Nhân dân tham gia xây dựng chính sách, pháp luật – cách bảo vệ người lao động từ xa và hiệu quả”.

Theo đại diện Công đoàn Công an Nhân dân (CAND), từ năm 2013 đến nay, tổ chức Công đoàn trong CAND đã tham gia xây dựng nhiều văn bản quy định chế độ, chính sách cho người lao động.

Việc tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú; các ý kiến tham gia đã cơ bản thể hiện được trí tuệ tập thể, ý chí của tổ chức công đoàn và nguyện vọng của người lao động trong CAND.

Việc các cấp công đoàn trong CAND tích cực tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã thể hiện ngày càng rõ nét chức năng tham gia quản lý, chức năng đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và đoàn viên công đoàn trong CAND.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động của tổ chức công đoàn còn gặp không ít khó khăn. Chất lượng tham gia trong một số trường hợp chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa dự đoán được xu hướng phát triển trong thực tiễn của quan hệ pháp luật; các văn bản tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến người lao động, đoàn viên công đoàn do đoàn viên, người lao động trực tiếp tham gia góp ý chưa nhiều. Do đó, không ít ý kiến tham gia chưa thật sát thực tiễn.

 

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Trung tâm số 5. Ảnh: Hải Nguyễn 

Từ đó, Công đoàn CAND đưa ra một số bài học kinh nghiệm: Thứ nhất, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác tham gia xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật của tổ chức Công đoàn.

Thứ hai, tập hợp trí tuệ của đông đảo cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Thứ ba, Công đoàn cần chủ động và tích cực trong việc tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Thứ tư, quan tâm và có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ làm công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật của tổ chức Công đoàn theo phương châm “cán bộ là khâu then chốt, quyết định chất lượng công việc”.

Trung tâm số 1: 

10h: Tổ phó Trung tâm số 1 Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng tiếp tục đề nghị các đại biểu nêu ý kiến, tranh luận về nội dung xoay quanh vấn đề Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - ông Trương Văn Hiền - chia sẻ về thực tế phát triển đoàn viên công đoàn, đặc biệt là vấn đề nâng cao chất lượng đoàn viên. Ông Hiền cho rằng hiện nay lực lượng công nhân đa phần tốt nghiệp THPT, hoặc không có bằng cấp, trình độ học vấn, nhận thức còn thấp. Chính vì vậy, công tác phát triển đoàn viên ưu tú, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế này, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang “hiến kế” cần có chính sách, cơ chế đãi ngộ để bồi dưỡng, chọn từ những sinh viên ưu tú của các trường đại học để có cán bộ công đoàn giỏi.

Đại diện Công đoàn Quốc phòng chia sẻ kinh nghiệm về công tác phát triển đoàn viên ở công đoàn mình và đưa ra khẳng định: “Ở đâu người lao động thông về tư tưởng thì họ sẵn sàng cống hiến”.

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Đại học Đà Nẵng thì cho rằng việc phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn trong bối cảnh cả nước hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ có nhiều thách thức. Ông Hùng đề xuất, kiến nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII ngoài quan tâm đến việc nâng cao tay nghề đội ngũ công nhân hướng tới cách mạng 4.0, thì cần quan tâm cả đến mảng giáo dục đại học.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Chủ tịch Công đoàn CAND - cho rằng cần có cơ chế đặc thù cho công đoàn. Tổng LĐLĐVN cần kiên trì với đề xuất trung ương nên có cơ chế đặc thù cho tổ chức công đoàn. Ngoài ra cần có cơ chế bảo vệ công đoàn cơ sở. Ví dụ như không được sa thải nếu cán bộ công đoàn cơ sở đứng ra bảo vệ quyền lợi của NLĐ.

11h: Kết luận phiên thảo luận tại trung tâm 1 với chủ đề “Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”, thay mặt đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - cho biết: Các đại biểu tại Trung tâm số 1 đã bám sát chủ đề, nói ra thực trạng của địa phương, cũng như có kiến nghị giải pháp để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Đồng chí Ngô Xuân Thắng khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp các ý kiến để báo cáo Ban Thường trực, trình lên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, từ đó có những quyết sách, đường hướng để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Trung tâm số 5:

10h10: Đồng chí Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã trình bày tham luận với nội dung: “Đổi mới nội dung và cách thức tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức Công đoàn Việt Nam”.

Theo đồng chí Đặng Thuần Phong, trong nhiều nhiệm kỳ qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ XI, Công đoàn Việt Nam đã luôn quan tâm và có nhiều biện pháp tích cực thu hút sự quan tâm của đoàn viên và tổ chức công đoàn các cấp tham gia tích cực vào hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động.

Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, về tổ chức Công đoàn, về quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trên mọi khía cạnh của đời sống xã hội được ban hành với ý kiến tham gia sâu sát của tổ chức Công đoàn.

"Tổ chức Công đoàn đã phát huy năng lực, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các kiến nghị lập pháp cũng như những ý kiến tham gia đối với các dự án luật, pháp lệnh do Chính phủ hoặc các cơ quan, tổ chức khác trình luôn được quan tâm, tiếp thu, góp phần quan trọng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và người lao động", đồng chí Đặng Thuần Phong cho biết.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội chỉ ra một số hạn chế nhất định, đó là: Năng lực nhận diện và tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến người lao động trong các dự án luật, pháp luật hoặc các văn kiện chính sách không trực tiếp liên quan đến người lao động còn hạn chế.

Vì lẽ đó, đồng chí Đặng Thuần Phong cho rằng, tổ chức Công đoàn Việt Nam cần phát huy hơn nữa tính chủ động trong tham mưu, đề xuất hoặc góp ý đối với những chính sách mới, nhất là những nội dung phát sinh trong quá trình Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Tránh tình trạng đưa ra đề xuất nhưng không có phương án giải quyết cụ thể.

Kiến nghị một số giải pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức Công đoàn.

Giải pháp căn cơ nhất là cần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tinh gọn, chuyên nghiệp, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu củng cố, phát triển tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân trong thời kỳ mới.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cần chú trọng bồi dưỡng kỹ năng tham vấn, lấy ý kiến người lao động và các bên liên quan trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật.

Tổng LĐLĐVN cần khẩn trương, tích cực hơn nữa trong việc tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Đồng thời tăng cường vai trò của Công đoàn đồng hành với Chính phủ để nâng cao năng lực cạnh tranh.

10h40: Đại diện Công đoàn Điện lực Việt Nam trình bày tham luận với nội dung: “Kinh nghiệm lấy ý kiến của các cấp Công đoàn và đoàn viên, người lao động đối với dự thảo các chính sách, pháp luật”.

Theo đại diện Công đoàn Điện lực, hiện nay, Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng như một số công đoàn ngành khác rất khó tham gia xây dựng các chế độ chính sách, pháp luật có chất lượng, có hiệu quả.

Vì vậy, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã sử dụng nhiều phương pháp như: thành lập tổ tư vấn pháp luật, tổ chuyên gia về các lĩnh vực kinh tế, tài chính...; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các cấp công đoàn, đoàn viên và người lao động, các đối tượng trực tiếp thụ hưởng và bị điều chỉnh bởi các chế độ, chính sách.

Qua thực tế tại Tập đoàn, Công đoàn Điện lực Việt Nam đều tham gia xây dựng các dự thảo văn bản liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động. Qua đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế, đó là: Trình độ, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ công đoàn các cấp chưa ngang tầm với chuyên môn. Chất lượng ý kiến đóng góp tham gia xây dựng chế độ, chính sách, pháp luật chưa cao.

Nguyên nhân của những hạn chế đó là: Các chế độ, chính sách chủ yếu do chuyên môn xây dựng và ban hành nên khi chuyển sang Công đoàn để tham gia ý kiến thời gian quá gấp, dẫn tới các ý kiến đóng góp chất lượng không cao.

Trình độ chuyên môn về các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật... của cán bộ công đoàn chưa đáp ứng với nhiệm vụ. Thời gian, kỹ năng tổ chức của công đoàn cơ sở về việc lấy ý kiến rộng rãi của người lao động... còn hạn chế.

Từ những hạn chế trên, Công đoàn rút ra được bài học kinh nghiệm như sau: Phải chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho các CĐCS trực thuộc khi tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của công nhân viên chức lao động.

Tăng cường việc lấy ý kiến rộng rãi của đoàn viên, người lao động, đặc biệt là của những đối tượng trực tiếp chịu sự điều chỉnh của các quy chế, quy định.

Sử dụng triệt để, hiệu quả việc tham gia của các chuyên gia, của Tổ tư vấn pháp luật; sử dụng phương pháp chuyên gia.

Để việc lấy ý kiến của các cấp Công đoàn và đoàn viên, người lao động đối với dự thảo các chính sách, pháp luật, Công đoàn Điện lực đề xuất: Đề nghị các cấp chuyên môn khi xây dựng các chế độ, chính sách: Công đoàn phải được tham gia ngay từ đầu, khi chuyển sang công đoàn để góp ý nên chuyển sớm để có thời gian nghiên cứu, lấy ý kiến rộng rãi của đoàn viên và người lao động.

Tăng cường đào tạo cho cán bộ công đoàn, chuyên sâu về các lĩnh vực chuyên môn, kinh tế, pháp luật... để ngang tầm với nhiệm vụ.

Thành lập các tổ tư vấn pháp luật, tổ chuyên gia, có các chế độ khen thưởng vật chất phù hợp; có tổ chức, phương pháp để các tổ hoạt động hiệu quả.

Trung tâm số 2:

10h15: Phát biểu tại tổ 2, đại biểu đại diện cho đoàn TPHCM nêu lên những việc làm của LĐLĐ TPHCM để làm tốt công tác thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT, như: Xây dựng cẩm nang, tình huống cho CĐCS; xác định các chỉ số của địa phương mình để làm căn cứ thương lượng...

Để nâng cao hiệu quả, đại biểu đại diện cho đoàn TPHCM đề nghị cần tăng cường năng lực của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, cần xác định trọng tâm đào tạo. Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐVN cần xây dựng chương trình bồi dưỡng tập huấn theo chức danh, vị trí của cán bộ CĐ; cần có trung tâm hỗ trợ đoàn viên và NLĐ (nơi này vừa có chuyên gia về QHLĐ hỗ trợ đoàn viên, NLĐ; vừa thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên; tư vấn hỗ trợ cho NLĐ về ký kết HĐLĐ…). Cùng với đó, nếu TƯLĐTT đã ký kết thì cần có sự giám sát thực hiện…

Trung tâm số 11:

10h: Đồng chí Trần Văn Khải - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban QLDA thiết chế CĐ Tổng LĐLĐVN khoá XII có tham luận “Tập trung đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; Phát huy, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất thuộc sở hữu của tổ chức CĐ giai đoạn 2018 - 2023 và tầm nhìn đến 2030”.

Đồng chí Trần Văn Khải chia sẻ Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” là "bước ngoặt lịch sử", mang tính đột phá của tổ chức CĐ Việt Nam trong chiến lược đổi mới phương thức tập hợp, phát triển đoàn viên của CĐ trong tình hình mới. Đề án có tính khả thi cao, có đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và đầy đủ cơ sở pháp lý. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, tổ chức CĐ Việt Nam đã và đang tập trung hiện thực hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước hướng về công nhân, người lao động, vì người lao động; tập trung triển khai xây dựng các thiết chế CĐ theo đúng nội dung Đề án đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt…

Theo đó, đến năm 2020, tổ chức CĐ Việt Nam sẽ xây dựng 50 thiết chế CĐ tại 50 khu công nghiệp, khu chế xuất với quy mô khoảng 50 ngàn căn hộ gắn với 50 nhà trẻ, 50 siêu thị, 50 nhà đa năng và các dịch vụ thiết yếu khác, tạo nơi ở có chất lượng cho khoảng 200 ngàn đoàn viên CĐ là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Phấn đấu đến năm 2030, tổ chức CĐ Việt Nam sẽ xây dựng 340 thiết chế của CĐ tại 340 khu công nghiệp, khu chế xuất với quy mô khoảng 340 ngàn căn hộ gắn với 340 siêu thị, 340 nhà đa năng, 340 nhà trẻ và các dịch vụ thiết yếu khác tại chỗ ở có chất lượng cho khoảng 1 triệu 340 nghìn đoàn viên CĐ là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

 

Đồng chí Trần Văn Khải - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XII, Trưởng ban Quản lý Thiết chế CĐVN (ngoài cùng bên phải) phát biểu tại Trung tâm thảo luận số 11. Ảnh: Việt Lâm 

Nhằm phát huy, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất thuộc sở hữu của tổ chức CĐ, theo đồng chí Trần Văn Khải, tổ chức CĐ Việt Nam cần thực hiện ngay các giải pháp tích cực để phát huy, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất thuộc sở hữu của tổ chức CĐ, như khẩn trương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu một cách có hệ thống và khoa học nhằm quản lý thống nhất các tài sản thuộc sở hữu của tổ chức CĐ; nhanh chóng xây dựng Đề án: “Đầu tư xây dựng nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất thuộc sở hữu của tổ chức CĐ” để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới”’ Đổi mới phương thức quản trị, mô hình quản lý, cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế CĐ…

Trung tâm số 5:

10h20: Đại diện LĐLĐ tỉnh Hưng Yên trình bày tham luận: Công đoàn thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động”.

Theo đại diện LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, hiện nay, công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động còn một số tồn, tại hạn chế như: Công tác giám sát chưa được thực hiện thường xuyên, nội dung giám sát chủ yếu là theo chuyên đề (quy chế dân chủ, BHXH, BHYT…). Kỹ năng về giám sát của cán bộ công đoàn còn hạn chế. Người sử dụng lao động chưa tạo điều kiện để đoàn giám sát liên ngành thực hiện nhiệm vụ…

Qua thực tiễn thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: Để công tác giám sát đạt hiệu quả hơn nữa, LĐLĐ tỉnh phải chủ động xây dựng kế hoạch, làm việc với các sở, ngành liên quan như: Sở LĐTBXH, BHXH tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh…; chủ động đề xuất về thời gian, đối tượng kiểm tra.

Thông qua công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, LĐLĐ tỉnh thu thập, tổng hợp, nắm bắt trước những nội dung mà doanh nghiệp còn vướng mắc. Hàng năm, tổ chức đánh giá kết quả phối hợp giám sát qua đó rút kinh nghiệm cho năm tiếp theo.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp công đoàn về công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đảm nhận công tác kiểm tra, giám sát vững vàng về chính trị - tư tưởng, am hiểu pháp luật, có kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ…

Đa dạng hóa nội dung giám sát. Tận dụng, phát huy hiệu quả liên ngành; phát hiện kịp thời và định hướng dư luận phê phán những hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đề nghị Tổng LĐLĐVN nghiên cứu, tổ chức tập huấn để trang bị cho cán bộ công đoàn các kỹ năng, nội dung, hình thức giám sát.

Trung tâm thảo luận số 7 do ông Trần Duy Phương - Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập tạp chí Lao Động và Công đoàn chủ trì

Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp CN VN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”, ông Trần Duy Phương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn lưu ý các đại biểu trong thảo luận tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ qua mạng xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống CĐ; công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí CĐ tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ; quan tâm, chăm lo, đầu tư nguồn lực, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo CĐ…

 

Các đại biểu thảo luận tại Trung tâm số 7. Ảnh: Hải Nguyễn 

Theo đó, ông Hà Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ TP. Hà Nội cho hay, trong thời gian tới, các cấp CĐ TP. Hà Nội sẽ chú trọng những hình thức tuyên truyền vận động phù hợp, có ảnh hưởng sâu sắc đối với CNLĐ. Coi trọng công tác tuyên truyền miệng, công tác nêu gương người tốt việc tốt, hoặc lồng ghép vào các hội nghị, sinh hoạt, giao ban chuyên đề, tổ chức hội thi, hội diễn... Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí TƯ và Hà Nội, cơ quan thông tin thuộc hệ thống CĐ triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền giáo dục, cập nhật kịp thời những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của CĐ. Phối hợp thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ chương trình công tác đã ký kết với UBND TP. Hà Nội và các Sở, ngành chức năng nhằm huy động các nguồn lực về kinh phí hỗ trợ bổ sung cho công tác tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ các báo cáo viên các cấp CĐ...

Về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng GCCN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch, BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI, các cấp CĐ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, địa phương và tổ chức CĐ để tổ chức các hoạt động tuyên truyền một cách hiệu quả. Về vấn đề này, ông Phạm Quốc Luy - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận cho rằng, vẫn còn một bộ phận CNLĐ trong một số DN ngoài khu vực nhà nước do phải làm việc theo ca, thiếu thời gian, điều kiện sinh hoạt, học tập; sự hiểu biết pháp luật, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp còn thấp… nên chưa đáp ứng được yêu cầu CNH, HĐH đất nước.

Để nâng cao hiệu quả công tác này, cần thực hiện các giải pháp sau: Một là, CĐ phối hợp với chính quyền, mặt trận… tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, CNVCLĐ, thường xuyên quán triệt về kiên định lập trường GCCN, tăng cường và giữ vững bản chất GCCN của Đảng. Hai là, phối hợp thực hiện triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động kịp thời Thiết chế văn hóa CĐ trong các KCN, cụm CN, góp phần khắc phục những bức xúc về nhà ở, nhà trẻ, nơi học tập, sinh hoạt văn hóa phục vụ CNLĐ.

Ba là, tham gia có chất lượng với Đảng, Nhà nước, Quốc hội quan tâm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Bốn là, tham gia với các ngành liên quan cụ thể hóa hơn nữa trong tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, đề án của Chính phủ về nâng cao trình độ mọi mặt, kỹ năng nghề nghiệp cho CNLĐ, nhằm từng bước trí thức hoá GCCN. Năm là, phải xây dựng được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các cấp CĐ có đủ năng lực, phẩm chất chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ…

Trung tâm số 8: 

8h25: Đồng chí Phạm Thanh Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế chia sẻ tham luận về “Giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công đoàn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành, đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu mỗi cấp công đoàn”.

Trong tham luận này, đồng chí Phạm Thanh Bình điểm lại những quy định về đạo đức nghề nghiệp với cán bộ ngành Y tế, những thuận lợi, khó khăn trong công tác của Công đoàn ngành Y tế thời gian qua.

Trong đó, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, vai trò trách nhiệm người đứng đầu mỗi cấp công đoàn, đồng chí Phạm Thanh Bình đề xuất 4 giải pháp như:

Bản thân người đứng đầu các cấp công đoàn phải gương mẫu, xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Xây dựng và hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ công đoàn theo hướng công khai, dân chủ, có sự giám sát của đoàn viên, người lao động.

Cải cách hệ thống tiền lương và có chế độ chính sách đãi ngộ cho cán bộ công đoàn đảm bảo các điều kiện thiết yếu và nhu cầu cơ bản cho cuộc sống bản thân và gia đình để họ nhiệt huyết, tận tuỵ với công tác công đoàn.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm, kịp thời và công bằng những sai phạm của cán bộ công đoàn.

 

Các đại biểu thảo luận tại Trung tâm số 8. Ảnh: Hải Nguyễn 

Đại diện Công đoàn ngành Y tế cũng đề xuất nhiều giải pháp.

Trong đó, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế kiến nghị với Trung ương Đảng những vấn đề như:

Xây dựng các quy định để xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên công đoàn xúi giục người khiếu kiện không đúng, gây mất đoàn kết nội bộ.

Có cơ chế đánh giá được cán bộ, đảng viên không trung thực, né tránh trách nhiệm, không vì lợi ích chung khi giải quyết công việc.

Thống nhất tổ chức của cấp uỷ Đảng trong chỉ đạo hoạt động công đoàn ngành Y tế các cấp, cấp ủy đảng và công đoàn nên quản lý theo ngành dọc.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế kiến nghị với Chính phủ những vấn đề như:

Xây dựng quy định cụ thể về đạo đức công vụ cho từng chức danh công chức và hình thức xử lý khi có vi phạm để đơn vị có cơ sở thực hiện.

Hoàn thiện quy định của pháp luật về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, tránh tình trạng đánh giá chung chung, cả nể và bao che khuyết điểm hạn chế.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về cán bộ, công chức, viện chức; xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả và có chế tại xử lý nghiêm đối với những vi phạm thiếu tinh trần trách nhiệm và vi phạm đạo đức công vụ.

Với Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế kiến nghị:

Cần có quy định cụ thể và mạnh dạn xử lý kỷ luật với cán bộ công đoàn vi phạm và người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm.

Thiết lập đường dây nóng ở những nơi đông công nhân lao động và đoàn viên công đoàn để kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn.

Hoàn thiện việc xây dựng và sớm ban hành danh mục vị trí việc làm trong các cấp công đoàn để các cấp công đoàn căn cứ thực hiện.

Phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương có chính sách khuyến khích bổ nhiệm vào các vị trí cao hơn đối với cán bộ công đoàn kiêm nhiệm làm tốt các phong trào công đoàn của đơn vị.

Góp ý với tham luận của Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN khóa XI đề nghị tổ thảo luận cùng nhau suy nghĩ vấn đề quy trình và quá trình tổ chức hoạt động của tổ chức công đoàn, tạo nên nền tảng, sức mạnh của tổ chức công đoàn cơ sở trong trương lai.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN khóa XI Trần Thanh Hải, việc của công đoàn là phải dân chủ, trước khi làm gì phải mang ra bàn, bỏ phiếu công khai, đại đa số quyết định thì mới làm.

Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN khóa XI Trần Thanh Hải cho rằng, vấn đề hiện nay là phải giải quyết cả 3 khâu:

Khâu thứ nhất là khâu người đưa ra phải có ý tưởng, phải có người được phân công, phải có người được đề xuất; khâu thứ hai là thảo luận quá trình làm; khâu thứ ba là tổ chức thực hiện.

Trong đó, đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh, khâu quyết định và cần làm nhất là giám sát. Theo đồng chí Trần Thanh Hải, vấn đề lớn đối với cán bộ công đoàn các cấp hiện nay là phải làm, phải rõ việc.

“Chủ tịch làm gì, Phó Chủ tịch làm gì, Ủy viên Ban Chấp hành làm gì, Trưởng ban làm gì, Phó ban làm gì ... phải rõ việc của từng vị trí”, đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Trung tâm số 1:

9h: Ông Trần Quang Tòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi trình bày tham luận “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp đoàn, góp phần tập hợp thu hút người lao động khu vực phi chính thức tham gia tổ chức Công đoàn”

Ông Trần Quang Tòa cho rằng, việc cần thiết phải có nghiệp đoàn là một xu thế tất yếu khách quan trong hướng phát triển kinh tế khu vực phi chính thức, nâng cao hỗ trợ người lao động trong vấn đề việc làm, giảm thiểu các hậu quả trước thiên tai và nhân tai, tập hợp sức mạnh của lao động cùng tương trợ, bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau khi hành nghề.

Các mô hình nghiệp đoàn từ khi hình thành đến nay từ nghiệp đoàn xe ôm, taxi, nghiệp đoàn nghề cá…., đã có nhiều bước chuyển, ổn định dần về quy mô tổ chức, được người dân sử dụng dịch vụ mang theo sự tin tưởng, qua đó thu nhập của đoàn viên cũng dần tăng lên, đoàn viên được trang bị kiến thức pháp luật, tham gia, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh sự phát triển của nghiệp đoàn thì vẫn còn những hạn chế như: Với đặc thù công việc nên việc triển khai hội họp của nghiệp đoàn chưa thường xuyên, trình độ của đoàn viên nghiệp đoàn không cao, dễ bị lôi kéo, kích động khi có điểm nóng, còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ công tác công đoàn và kiến thức về pháp luật lao động, đối tượng lao động, đoàn viên trong các nghiệp đoàn không ổn định… Do đó, việc đặt ra vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp đoàn là rất cần thiết, để có các biện pháp phù hợp cho giai đoạn hiện nay.

Ông Trần Quang Tòa cho biết, trước năm 2011, Quảng Ngãi có nhiều mô hình hoạt động về nghề cá đã ra đời như có Hội nghề cá, Hợp tác xã Nghề cá, tổ đội đánh bắt trên biển…, các hoạt động của ngư dân vẫn chưa gắn kết với nhau, chưa hỗ trợ kịp thời khi gặp rủi ro, tai nạn.

Ngày 15.9.2011, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Công đoàn NNPTNT Việt Nam, Huyện uỷ huyện Lý Sơn tổ chức thành lập thí điểm Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải. Đây là Nghiệp đoàn đầu tiên trong cả nước với 689 đoàn viên. Đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập được 12 Nghiệp đoàn nghề cá ở các huyện có biển trong tỉnh.

Bên cạnh thuận lợi, những năm gần đây, ngư dân Quảng Ngãi khi đi khai thác, đánh bắt xa bờ luôn bị tàu lạ đe dọa, bắt giữ thuyền viên, tịch thu, phá hủy tàu thuyền, ngư lưới cụ và thủy hải sản, bên cạnh đó, gió lốc, bão cũng thường xuyên xảy ra...

Trước thực tế này, đại diện LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi nêu một số giải pháp sau:

Nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp đoàn, khi có khó khăn thì nghiệp đoàn sẽ đại diện cho đoàn viên, bảo vệ quyền lợi cho họ. Nghiệp đoàn phải xây dựng mối liên kết, hỗ trợ bảo vệ tính mạng, tài sản của đoàn viên nghiệp đoàn khi gặp sự cố, thiên tai, nhân tai.

Nâng cao hiệu quả về kinh tế khi tham gia nghiệp đoàn, giúp người lao động gắn bó với tổ chức nghiệp đoàn hơn…

Đại diện LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi cũng cho rằng LĐLĐ tỉnh tiếp tục xây dựng Đề án nâng cao hoạt động của Nghiệp đoàn nghề cá ở từng giai đoạn, từ đó đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động. Để duy trì, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt độngNghiệp đoàn nghề cá ở Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung, Tổng LĐLĐVN cần tiếp tục kiến nghị với Chính phủ sớm có cơ chế, chính sách căn bản, lâu dài cho NĐNC.

Trung tâm số 6:

8h45: Đồng chí Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, thay mặt đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang phát biểu với nội dung: Một số kinh nghiệm trong tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Theo đồng chí Ngô Biên Cương, việc tham gia tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn chú trọng tham gia xây dựng và thực hiện quy chế đối thoại tại doanh nghiệp. Quy chế đối thoại tại nơi làm việc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được xây dựng cơ bản đã bám sát nội dung của Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ và sát với tình hình thực tế tại doanh nghiệp như nguyên tắc, nội dung đối thoại, hình thức đối thoại, trách nhiệm của các bên tham gia đối thoại, số lượng, thành phần tham gia đối thoại, quy định người lao động được đề xuất nội dung đối thoại, những nội dung cần đối thoại...

 

Đồng chí Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bắc Giang phát biểu ý kiến tại Tổ 2.  

Theo tổng hợp kết quả từ đầu năm 2018 đến nay, có 395/474 (đạt 83,3%) công đoàn cơ sở doanh nghiệp tham gia xây dựng quy chế đối thoại tại nơi làm việc, bầu thành viên tổ đối thoại và tham gia tổ chức đối thoại định kỳ được 236 cuộc, đối thoại đột xuất được 583 cuộc.

Bên cạnh đó, công đoàn các cấp đã tham mưu, phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp với cán bộ công đoàn cơ sở, doanh nghiệp và công nhân lao động. Qua các cuộc đối thoại, những kiến nghị, bức xúc của NLĐ được giải quyết kịp thời; các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được chia sẻ, góp phần phát huy dân chủ, giảm tranh chấp lao động tập thể, nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.

Từ thực tế kết quả đạt được trong việc thực hiện đối thoại tại nơi làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là: Duy trì hiệu quả đối thoại định kỳ tại nơi làm việc sẽ tác động tích cực đến mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp, từ chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp, là giải pháp tốt nhất nhằm tháo gỡ những xung đột trong quan hệ lao động, tránh những hậu quả về tranh chấp lao động và đình công, đơn thư khiếu kiện trong doanh nghiệp, qua đó nâng cao tinh thần của người lao động, thúc đẩy sản xuất ngày càng phát triển, đồng thời tổ chức Công đoàn sẽ thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Hai là: Cán bộ công đoàn cơ sở, công nhân lao động trong tổ đối thoại cần nắm vững pháp luật về lao động, phải vì quyền lợi hợp pháp của người lao động; phải gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của người lao động để tổng hợp, chủ động đề xuất nội dung đối thoại; phải linh hoạt, mềm dẻo nhưng kiên quyết trong quá trình đối thoại.

Ba là: Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần phải nhìn nhận, đánh giá khách quan, chính xác về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để đưa ra nội dung đối thoại phù hợp. Không nên đấu tranh một chiều, chỉ quan tâm đến quyền lợi của một bên; cần phải hài hòa lợi ích của người lao động và lợi ích của doanh nghiệp để xây dựng môi trường lao động ổn định, bền vững.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, đồng chí Ngô Biên Cương đề xuất một số giải pháp, trong đó có đề xuất: Cán bộ công đoàn phải thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tổng hợp ý kiến người lao động để chuẩn bị tốt nội dung đối thoại. Phân loại, lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên các nội dung dự kiến đối thoại.

Gửi nội dung đối thoại cho người sử dụng lao động, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên tham gia đối thoại; tìm hiểu các căn cứ pháp luật, thực tế yêu cầu, điều kiện cụ thể và lý lẽ phân tích đảm bảo tính thuyết phục khi đối thoại. Phối hợp với người sử dụng lao động chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đối thoại.

Kết thúc buổi đối thoại phải có kết luận từng nội dung cụ thể và thể hiện vào biên bản đối thoại, trong đó ghi rõ những nội dung đã thống nhất, thời gian, biện pháp thực hiện, những nội dung còn có ý kiến khác nhau chưa thống nhất và thời điểm tiếp tục bàn bạc, giải quyết. Sau đối thoại, phải giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nội dung đã cam kết.

Trung tâm số 5:

Từ 8h20-9h30: Đại diện LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thảo luận về Công tác tư vấn pháp luật và khởi kiện tại tòa án đối với các tranh chấp lao động.

Theo đại diện LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, công tác tư vấn pháp luật và khởi kiện tại tòa án là hai công việc trong chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn là “đại diện và bảo vệ cho người lao động”.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác này đã được các cấp công đoàn thuộc LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thực hiện tương đối tốt.

Công tác tư vấn pháp luật được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau, mô hình tư vấn pháp luật có Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn thuộc LĐLĐ tỉnh, 2 Văn phòng tư vấn pháp luật tại LĐLĐ huyện Trảng Bom và LĐLĐ huyện Nhơn Trạch.

Qua các đợt khảo sát, đánh giá của Tổng LĐLĐVN cho thấy, hoạt động tư vấn pháp luật và tuyên truyền pháp luật đã góp phần giúp người lao động nâng cao kiến thức pháp luật, giúp họ nắm được những quy định pháp luật cơ bản để bảo vệ quyền lợi của mình.

Từ thực tiễn công tác tư vấn pháp luật và khởi kiện tại tòa án, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai kiến nghị Tổng LĐLĐVN:

Đóng góp hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động để Công đoàn có thể tiến hành thủ tục khởi kiện tranh chấp lao động tập thể về quyền.

Bổ sung hoàn thiện trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND huyện. Cấp công đoàn khởi kiện là công đoàn cấp trên cơ sở, vì hiện nay pháp luật luật giao cho công đoàn cơ sở, nhưng công đoàn cơ sở không thể thực hiện việc này.

Về kinh phí công đoàn, cần quy định Tổng LĐLĐVN là chủ sở hữu của kinh phí công đoàn và có phân công trách nhiệm thu cho các địa phương.

Cần có cơ chế mới đẩy mạnh công tác giải quyết số lượng các vụ án lao động, có thể vận dụng mô hình Công ty Luật của Công đoàn Đức và xây dựng đội ngũ luật sư công đoàn.

Cũng tại buổi thảo luận, đại diện LĐLĐ tỉnh Lào Cai trình bày tham luận Công đoàn tham gia xây dựng chính sách, pháp luật – cách bảo vệ người lao động từ xa và hiệu quả.

Theo LĐLĐ tỉnh Lào Cai, qua nắm bắt tình hình, LĐLĐ Lào Cai nhận thấy đời sống việc làm, các quyền lợi hợp pháp của một bộ phận lao động chưa được đảm bảo. Chính vì vậy, thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai luôn xác định, cách bảo vệ người lao động từ xa hiệu quả nhất là công đoàn tham gia xây dựng chính sách, pháp luật. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể hóa chủ trương như: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn từ cơ sở đến cấp tỉnh có năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị, am hiểu pháp luật…

Tích cực, chủ động tham gia góp ý xây dựng các dự thảo văn bản liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động.

Chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham gia với chuyên môn đồng cấp xây dựng nội quy, quy chế của doanh nghiệp, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động với nhiều điều, khoản có lợi hơn cho người lao động.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết nhận thức cho cán bộ, đoàn viên…

Tiếp theo, Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình bày tham luận với nội dung: “Công tác phối hợp giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với Tổng LĐLĐVN trong việc xây dựng chính sách, pháp luật những năm qua”.

Theo Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng LĐLĐVN phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Một số hoạt động phối hợp chủ yếu gồm: Xây dựng, phát hành tài liệu nguồn giới thiệu một số nội dung cơ bản về pháp luật lao động để các Bộ, ngành, địa phương làm căn cứ và cơ sở pháp lý để tuyên truyền hoặc biên soạn các tài liệu phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; từng bước củng cố, tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tổ chức tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho đại đa số báo cáo viên cấp tỉnh.

Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật đến các cán bộ, người lao động, người sử dụng lao động bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng các văn bản như: Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên các Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và một số LĐLĐ, Chi nhánh phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; cán bộ làm công tác lao động, tiền lương tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước về pháp luật lao động và những văn bản hướng dẫn.

Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật.

Về đánh giá và đề xuất, Ban Pháp chế cho rằng, công tác phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội những năm vừa qua đều bám sát đường lối, chủ trương đổi mới của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, nhất là tham gia hoạch định các chủ trương, xây dựng các chính sách, luật pháp, hướng dẫn, kiểm tra xử lý vi phạm các chính sách, luật pháp, phối hợp giải quyết tranh chấp lao động và đình công.

Tuy nhiên, giai đoạn vừa qua, công tác phối hợp giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng LĐLĐVN trong việc xây dựng chính sách, pháp luật vẫn còn thiếu định hướng cụ thể, thiếu trọng tâm.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa hai bên chưa được tiến hành thường xuyên. Điều này dẫn đến đôi khi có sự chậm trễ, thiếu chuyên nghiệp trong việc xử lý, phối hợp giải quyết công việc gây ảnh hưởng đến kết quả phối hợp chung.

Tổng LĐLĐVN đóng vai trò, trách nhiệm đại điện bảo vệ quyền lợi của người lao động, sự tham gia của Tổng LĐLĐVN vào công tác xây dựng pháp luật, chính sách rất quan trọng để hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, ổn định quan hệ lao động.

Bên cạnh mặt tích cực đã đạt được, vẫn còn một số chính sách, pháp luật khi ban hành chưa dự liệu hết được các tác động đối với người lao động và doanh nghiệp dẫn đến sự phản ứng tiêu cực của xã hội.

Do vậy, trong thời gian tới, đề xuất Tổng LĐLĐVN cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội góp phần xây dựng chính sách, pháp luật thực sự chất lượng, hiệu quả, khả thi.

Trung tâm số 2:

9h30: Đồng chí Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tham gia thảo luận với nội dung “Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn thực sự là chuyên gia các lĩnh vực (như quan hệ lao động, thỏa ước lao động tập thể, ATVSLĐ…) hỗ trợ cho công đoàn cơ sở trong tình hình mới”.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Như Ý, để xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, cần thực hiện nhiều giải pháp, trong đó, trước hết, các cấp ủy đảng, chính quyền, công đoàn các cấp và đội ngũ cán bộ công đoàn cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ công đoàn.

Nền kinh tế ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được cải thiện, nhận thức chính trị - xã hội của họ không ngừng được nâng lên, trình độ tay nghề của người lao động công nghiệp ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, việc đa dạng hóa các loại hình doanh nghiệp, đa dạng hóa hình thức sở hữu làm cho quan hệ lao động ngày càng phức tạp. Xu thế hội nhập và cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động càng trở nên khó khăn và cấp thiết.

Bối cảnh trên đặt ra cho tổ chức công đoàn nhiệm vụ hết sức nặng nề. Hoạt động của công đoàn vừa phải thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, vừa phải góp phần tích cực xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

 

Đại biểu Bùi Tiến Lực, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hoà Bình thảo luận tại trung tâm 2.  

Để thực hiện được những yêu cầu, nhiệm vụ đó, công đoàn các cấp, toàn thể cán bộ, CNVCLĐ cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của cán bộ công đoàn đối với phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn, gắn với xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Như Ý gửi đề xuất với Tổng LĐLĐVN đề nghị thành lập đội ngũ chuyên gia, chuyên hỗ trợ CĐCS tham gia đàm phán, thương lượng ký kết TƯLĐTT khi CĐCS gặp khó khăn trong quá trình thương lượng, ký kết TƯLĐTT…

Trung tâm số 1:

8h45: Đồng chí Mai Thanh Thảo - Chủ tịch Công đoàn Các Khu Công nghiệp Bình Dương - trình bày tham luận về vấn đề “Những khó khăn và giải pháp thực hiện công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ hội nhập quốc tế”

Theo đại diện Công đoàn Các Khu Công nghiệp Bình Dương, tỉnh Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hiện có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp, thu hút trên 32.000 doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước và 3.100 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Toàn tỉnh hiện có trên 1,2 triệu lao động (chiếm trên 50% dân số của tỉnh), đa số là lao động trẻ, ngoài tỉnh; lao động nữ chiếm 56%.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương quản lý, chỉ đạo 16 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Toàn tỉnh có 3.362 CĐCS, với số lượng CĐCS khu vực doanh nghiệp chiếm gần 80% tổng số CĐCS trong toàn tỉnh.

Thời gian qua, các CĐCS đã vận động người sử dụng lao động hỗ trợ vé xe cho CNLĐ về quê ăn tết, đã có hơn 62.000 lượt CNLĐ được hỗ trợ với số tiền hơn 42 tỉ đồng. Các cấp công đoàn đã đề xuất với UBND tỉnh, huyện, thị, thành phố chi ngân sách tặng 38.520 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, xa quê ở lại Bình Dương đón tết. Chương trình “Tết sum vầy” được nhân rộng ra toàn tỉnh, tạo thành một chuỗi hoạt động thống nhất, có sức lan toả trong việc tập trung các nguồn lực để chăm lo cho công nhân.

Trong phần tham luận của mình, đại diện Công đoàn Các Khu Công nghiệp Bình Dương cũng nêu những khó khăn và “hiến kế” một số giải pháp thực hiện công tác xây dựng CĐCS vững mạnh, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ Hội nhập quốc tế

Với cấp CĐCS cần giảm bớt cơ cấu tổ chức trung gian, tăng cường áp dụng mô hình tổ chức Ban Chấp hành CĐCS chỉ đạo trực tiếp tổ công đoàn; thí điểm đổi mới phương thức chi lương và phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở CĐCS theo hướng linh hoạt, thu hút cán bộ công đoàn không chuyên trách sang chuyên trách công tác công đoàn.

Đổi mới nội dung, nhiệm vụ công đoàn theo hướng tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Đổi mới phương thức hoạt động của CĐCS khu vực doanh nghiệp theo hướng: Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin hai chiều giữa Ban Chấp hành CĐCS với đoàn viên, người lao động.

Với Công đoàn cấp trên cơ sở, cần thiết lập các văn phòng công đoàn ở các khu công nghiệp theo hướng tích hợp nhiều công năng để hỗ trợ đoàn viên, CĐCS tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên và người lao động… Đồng thời cần thí điểm thực hiện chính sách thu hút, đào tạo và bố trí cán bộ chuyên trách công đoàn tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động...

Đại diện Công đoàn Các Khu Công nghiệp Bình Dương cũng cho rằng cần tập trung nguồn tài chính phục vụ các hoạt động cốt lõi của công đoàn; xây dựng Đề án “Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên”; Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục trong CNLĐ; trong đó chú trọng tuyên truyền phát triển đoàn viên; giáo dục chính trị tư tưởng cho CNLĐ, chống âm mưu diễn biến hòa bình, đưa nội dung tuyên truyền về pháp luật lao động, công đoàn, quan hệ lao động vào chương trình ngoại khóa của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn…

Trung tâm số 2 với chủ đề Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm do các đồng chí Vũ Anh Đức, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN; Trần Quang Huy, Chủ tịch CĐ Công thương Việt nam chủ trì.

8h: Đồng chí Vũ Anh Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN trình bày đề dẫn thảo luận.

Đồng chí Vũ Anh Đức cho biết, báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn khóa 11 trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xác định “Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm” là một trong ba khâu đột phá nằm trong mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nhiệm vụ xây dựng đội ngũ, nâng cao năng lực và trình độ cán bộ công đoàn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đã được đề ra trong nhiều nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam; đã được các cấp công đoàn triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp, đạt được nhiều kết quả tích cực, là cơ sở để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn; góp phần khẳng định vai trò và nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận, đội ngũ cán bộ công đoàn hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều cán bộ công đoàn chuyên trách ở các cơ quan công đoàn cấp trên cơ sở còn mang nặng tư duy của thời kỳ “công đoàn nhà nước”, công chức hóa, hành chính hóa các hoạt động công đoàn; đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở tuy đông nhưng không mạnh, nhiều cán bộ chưa có kinh nghiệm, thiếu kỹ năng và lúng túng trong phương pháp tổ chức các hoạt động của công đoàn.

Bên cạnh đó, công cuộc CNH-HĐH và tiến trình hội nhập quốc tế đang tạo ra những thay đổi cơ bản về môi trường hoạt động của công đoàn: công đoàn trong khu vực nhà nước với những hoạt động truyền thống đang và sẽ tiếp tục giảm mạnh; quan hệ lao động trong khu vực ngoài nhà nước với đầy đủ các yếu tố của nền kinh tế thị trường đòi hỏi tổ chức công đoàn phải thay đổi cơ bản về nội dung và phương thức hoạt động.

Do đó, việc xác định “Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm” là một trong ba khâu đột phá nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là hết sức đúng đắn và là yêu cầu cấp thiết, đặt ra đối với tất cả các cấp công đoàn, trong nhiệm kỳ tới.

Vậy thế nào là người cán bộ công đoàn là chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm? Để xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, các cấp công đoàn cần có các giải pháp gì? Công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách cần đổi mới như thế nào? Việc lựa chọn xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn ở cơ sở nhất là đối với chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước trong thời gian tới cần có giải pháp gì…? Đồng chí Vũ Anh Đức đưa ra những câu hỏi đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung thảo luận.

Trung tâm số 3:

8h30: Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu Nguyễn Thị Thiện tham luận về "Một số kinh nghiệm trong công tác tổ chức phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm". Đồng chí Nguyễn Thị Thiện chia sẻ thực tiễn tổ chức phong trào thi đua liên kết xây dựng nhà máy thuỷ điện Lai Châu và một số kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, việc kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua liên kết xây dựng công trình trọng điểm là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trên công trường.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành và CNLĐ, nhân dân nâng cao nhận thức về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là ý nghĩa và tầm quan trọng của công trình trọng điểm của đất nước. Tổ chức phát động kịp thời các phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa chủ đầu tư với các nhà thầu tham gia triển khai thi công công trình với những hạng mục phù hợp và sát với tình hình thực tế. Chú trọng công tác sơ, tổng kết phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng. Xác định hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một biện pháp quan trọng góp phần để công trình đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và vượt tiến độ đề ra...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Trần Thanh Quang tham gia phát biểu ý kiến về nội dung: “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”. Sau khi nêu bật những mặt làm được, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân, đồng chí Trần Thanh Quang cho rằng: Về hình thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua phải đa dạng, phong phú, phù hợp với từng ngành, nghề, lĩnh vực, đối tượng nhằm thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, qua đó kịp thời biểu dương khen thưởng những điển hình tiên tiến. Ngoài ra, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình mới nhằm nuôi dưỡng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” bền vững và luôn đạt hiệu quả cao.

Trung tâm số 1:

8h30: Bước vào phần thảo luận, Tổ phó Trung tâm số 1 Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng mời đại diện LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trình bày về vấn đề “Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước”.

Theo đại diện LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, tình hình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước trong những năm qua đã có những bước chuyển biến tích cực, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu so với Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra.

Xác định vấn đề tập hợp, thu hút người lao động vào tổ chức công đoàn là việc làm trọng tâm, thường xuyên và liên tục của các cấp công đoàn, đại diện LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho rằng tổ chức công đoàn phải lấy đoàn viên làm trung tâm cho hoạt động, đoàn viên là gốc của tổ chức. Việc phát triển đoàn viên là trách nhiệm của tổ chức công đoàn, công tác phát triển đoàn viên luôn gắn liền với việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên.

“Thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, giai đoạn 2013-2018 của Tổng Liên đoàn và Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Thanh Hóa, đến nay, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã phát triển tăng thêm 72.512 đoàn viên, thành lập mới 285 công đoàn cơ sở (CĐCS), vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên là 207,3% và 105% thành lập CĐCS, nâng tổng số đoàn viên lên 246.759 người, với 3.657 CĐCS, là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và đã được Tổng Liên đoàn khen thưởng”- LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa nêu những thành tích đã đạt được.

Bên cạnh đó, thừa nhận việc phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn trong khu vực ngoài nhà nước vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và vướng mắc, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa nêu một số giải pháp sau:

Thứ nhất: Tiếp tục triển khai các Đề án, đề tài về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CNLĐ trong các doanh nghiệp; nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, lập trường giai cấp, nhận thức chính trị cho CNLĐ trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI.

Thứ hai: Các cấp công đoàn đã linh hoạt tổ chức các phong trào hoạt động thiết thực, bổ ích nhằm động viên tinh thần và vật chất cho đoàn viên, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, bản lĩnh, tâm huyết với tổ chức và làm tốt công tác bảo vệ đội ngũ cán bộ công đoàn.

Thứ ba: Bám chắc địa bàn để điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, công nhân lao động tuyên truyền, vận động người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn, kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên ở mỗi cấp công đoàn.

Thứ tư: Tập huấn kỹ năng tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên cho đội ngũ cán bộ làm công tác phát triển đoàn viên của công đoàn các cấp. Giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên hàng năm cho các đơn vị. Đưa kết quả phát triển đoàn viên làm tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm đối với các cấp công đoàn.

Thứ năm: Đổi mới quy trình vận động thành lập CĐCS trong đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, theo hướng tăng cường sự chủ động của người lao động trong việc tham gia thành lập CĐCS.

Trung tâm số 8:

8h15: Đồng chí Võ Thanh Tòng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau trình bày tham luận “Hoàn thiện quy trình xây dựng và ban hành văn bản của tổ chức công đoàn đảm bảo tính hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi”.

 

Các đại biểu thảo luận tại trung tâm số 8. Ảnh: Hải Nguyễn 

Trong đó, đồng chí Võ Thanh Tòng nhấn mạnh, thực tế hiện nay, các văn bản của Công đoàn nội dung còn dàn trải, hiệu quả mang lại trong thực hiện có mặt hạn chế, chế tài chưa đủ mạnh, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, việc triển khai quản triệt thực hiện còn nhiều khó khăn...

Riêng đối với Cà Mau, các doanh nghiệp có đông công nhân là doanh nghiệp chế biến thuỷ sản, lao động không ổn định, có doanh nghiệp thường ký hợp đồng theo mùa vụ, ngắn hạn, hoán đổi công nhân giữa các doanh nghiẹp, để tránh né đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và đóng công đoàn phí, ...

Trong khi đó, Luật Công đoàn và các văn bản dưới luật chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý các vi phạm, điều này dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp kéo dài thời gian thành lập tổ chức công đoàn, không trích nộp kinh phí công đoàn, nhưng việc xử lý gặp khó khăn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau cho rằng, về công tác tổ chức bộ máy công đoàn hiện nay quy định cũng chưa thống nhất.

Từ đó, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau đề xuất một số vấn đề sau:

Tổng LĐLĐVN cần phải có chủ trương rà soát và ban hành các văn bản chỉ đạo sát thực hơn, đồng bộ và cụ thể hơn.

Phải xây dựng mới và rà soát, bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung các văn bản của Công đoàn để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính.

Có văn bản quy định rõ hơn, sát thực hơn và cụ thể hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Quy định chủ doanh nghiệp có trách nhiệm quan tâm và nhất thiết phải thành lập tổ chức Công đoàn theo đúng quy định.

Xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý các doanh nghiệp vi phạm.

Tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành quy định rõ hơn, sát thực hơn vị trí, chức năng, nhiệm vụ của từng cấp công đoàn.

Xây dựng chính sách cán bộ công đoàn phù hợp, nhất là chính sách tiền lương.

Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động sử dụng mạng xã hội facebook... để giới thiệu, truyền tải nhanh những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Công đoàn với công nhân viên chức, người lao động.

Trung tâm số 5:

8h00: Tại Trung tâm thảo luận số 5, Ban Quan hệ Lao động thảo luận về chủ đề: “Công đoàn Tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện và phản biện chính sách, pháp luật.

Theo đó, những năm qua, công tác tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện, phản biện chính sách, pháp luật luôn được các cấp công đoàn xác định là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo lợi ích, bảo vệ quyền lợi người lao động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tổng LĐLĐVN luôn quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác này, đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo các cấp công đoàn nắm tình hình đời sống, lao động, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến công nhân viên chức, người lao động (CNVCLĐ) tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh và cơ sở.

Tình hình chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức triển khai các hoạt động phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất, sâu rộng và hiệu quả, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người lao động.

 

Các đại biểu tổ 5. Ảnh: Hải Nguyễn 

Theo Ban Quan hệ Lao động, trong thời gian tới, các thể chế và các quan hệ kinh tế xã hội nói chung, quan hệ lao động nói riêng sẽ có sự phát triển đáng kể theo xu hướng của cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Người lao động và quan hệ lao động trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chiếm tỷ trọng chủ yếu. Vai trò của Nhà nước đối với quan hệ lao động tiếp tục có những thay đổi căn bản theo hướng từng bước giảm dần sự can thiệp trực tiếp; vai trò của tổ chức công đoàn sẽ ngày càng trở nên quan trọng.

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt là việc chúng ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hoạt động công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ theo hướng chuyển mạnh vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên CNVCLĐ.

Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thì việc chủ động tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện và phản biện chính sách, pháp luật của tổ chức công đoàn có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng.

Tại hội nghị này, Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN mong muốn các đại biểu có nhiều ý kiến tham gia đóng góp vào các nội dung cơ bản sau:

Một là, làm rõ vai trò, ý nghĩa của việc Công đoàn tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

Hai là, kinh nghiệm lấy ý kiến của các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động đối với dự thảo các chính sách, pháp luật.

Ba là, công tác tư vấn pháp luật và khởi kiện tại tòa án đối với các tranh chấp lao động.

Bốn là, cần đổi mới nội dung và cách thức tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức Công đoàn Việt Nam như thế nào.

Năm là, việc tổ chức công đoàn phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Sáu là, Công đoàn thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động hiện nay ra sao.

Bảy là, Công đoàn tham gia phản biện chính sách, pháp luật vì quyền và lợi ích của người lao động;

Tám là, công tác phối hợp giữa Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội với Tổng LĐLĐVN trong việc xây dựng chính sách, pháp luật những năm vừa qua.

Trung tâm số 6: Thảo luận chủ đề "Nâng cao hiệu quả thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể" do đồng chí Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội đồng chủ trì. Đại biểu chính thức của các đoàn tham gia.

 

Đồng chí Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI phát biểu. Ảnh: Đoàn Tất Thảo.
 

8h: Đồng chí Mai Đức Chính phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Mai Đức Chính cho biết, công tác thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) đóng vai trò quan trọng trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Đến nay, toàn hệ thống đã ký kết được 27.866 bản TƯLĐTT, tăng 5% so với đầu nhiệm kỳ. Về chất lượng, tăng những bản TƯ xếp loại A, B, chứng tỏ sự nỗ lực cố gắng của các cấp CĐ, đặc biệt là vai trò của CĐCS và cấp trên cơ sở.

Tổng LĐLĐVN thời gian qua đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, như đưa ra được tiêu chí để giúp các địa phương trong việc đánh giá xếp loại TƯLĐTT (có sự phân loại A, B, C, D); đã xây dựng được thư viện về TƯLĐTT. Hiện thư viện tập hợp được khoảng trên 25.000 bản đang có giá trị thực hiện. Tuy nhiên, phần mềm này đang có hạn chế là mới có sự liên kết của cấp tỉnh, CĐ ngành với Tổng LĐ. Sắp tới, với sự hỗ trợ của Viện FES và CĐ Kim khí Đức, thư viện này có thể chia sẻ tới CĐCS để học hỏi các bản TƯ có lợi hơn cho NLĐ.

Tổng LĐLĐVN cũng đã hình thành được đội ngũ chuyên gia và giảng viên về TƯLĐTT với sự hỗ trợ của Viện FES và CĐ Kim khí Đức. Hiện đã tổ chức được 4 lớp cho 100 chuyên gia của 37 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, đã hình thành mạng lưới chuyên gia và giảng viên về TƯ chia thành 2 khu vực phía Bắc, Nam. Tới đây lực lượng này sẽ là lực lượng nòng cốt của LĐLĐ tỉnh, TP, ngành Trung ương, Tổng LĐLĐVN để hỗ trợ đào tạo giảng viên nguồn, đào tạo các chuyên gia sau này, giúp nâng cao chất lượng TƯLĐTT.

Tuy nhiên, đồng chí Mai Đức Chính chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác TƯLĐTT: Số lượng TƯLĐTT được ký kết còn thấp; tỷ lệ TƯ đạt loại C, D còn khá lớn; nhận thức của một số lãnh đạo ở các LĐLĐ tỉnh, TP về công tác này chưa theo kịp yêu cầu.

Theo Nghị quyết số 01 của Đoàn Chủ tịch về nâng cao chất lượng ký kết TƯLĐTT có đặt ra ở cấp tỉnh, thành phố phải hình thành được đội ngũ chuyên gia hỗ trợ CĐCS trong thương bản TƯLĐTT và phải đưa vào luật. Bởi lẽ, nếu cứ giao khoán cho CĐCS thì không bao giờ có những TƯ mang lại quyền lợi cho NLĐ; nếu có thì hình thức, không cốt lõi (như hiếu hỉ, tham quan du lịch). Còn nội dung cốt lõi là phải thương lượng được tiền lương, thưởng, bữa ăn giữa ca, điều kiện làm việc của NLĐ.

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết của Hội nghị TƯ 6 thì Nhà nước sẽ giảm dần lộ trình can thiệp vào thang bảng lương, tiến tới chấm dứt hoàn toàn vào năm 2020. Vì vậy, tới đây vai trò của CĐ là hết sức quan trọng trong việc thương lượng. Cùng với đó, trước bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, trong tương lai không xa, robot sẽ dần dần thay thế NLĐ, thì vấn đề CĐ phải bảo vệ NLĐ như thế nào thông qua công tác thỏa ước?

Đồng chí Mai Đức Chính định hướng các đại biểu thảo luận một số nội dung, như: Một số địa phương làm tốt có thể chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình; tới đây CĐCS cần làm gì để thương lượng các bản TƯ có chất lượng; vai trò của NLĐ tham gia trong quá trình này như thế nào? Thách thức để giám sát để thực hiện TƯLĐTT có hiệu quả…

Trung tâm số 3:

8h: Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI Trần Văn Thuật chủ trì Trung tâm số 3, thảo luận chủ đề "Đổi mới phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ theo hướng thiết thực hiệu quả".

Phát biểu tại Trung tâm thảo luận, đồng chí Trần Văn Thuật cho biết, chủ đề này thu hút được sự quan tâm của nhiều đại biểu với 88 đại biểu đăng kí. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị, các đại biểu quan tâm sâu sắc đến nội dung thi đua thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp làm sao để tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước.

 

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn 

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Trần Danh Chức - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh - nhấn mạnh, tuy phong trào thi đua thời gian qua đạt được những thành tích rất đáng trân trọng nhưng vẫn bộc lộ một số mặt hạn chế cần được khắc phục như: Có nơi chưa tranh thủ được sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng một cách thường xuyên; sự phối hợp giữa CĐ với chính quyền và các cấp thể cùng cấp ở một số địa phương, cơ sở hiệu quả chưa cao, còn chồng chéo về nội dung và đối tượng vận động. Nội dung phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ chưa đáp ứng được những vấn đề thực tiễn đặt ra. Nhiều nơi cán bộ CĐCS còn lúng túng trong việc tổ chức phát động các phong trào thi đua, hình thức tổ chức phát động còn nghèo nàn, chủ yếu mới dừng lại ở công tác tuyên truyền...

Trung tâm số 1

8h: Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN điều hành phiên thảo luận tại trung tâm 1 với chủ đề “Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”.

Phát biểu đề dẫn vào phần thảo luận, đồng chí Bùi Văn Cường khẳng định việc “xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức công đoàn trong thời gian qua và trong nhiệm kỳ tới.

“Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được trong xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thời gian qua, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, sáng nay, tại Trung tâm số 1, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, trong khuôn khổ chương trình Đại hội, chúng ta tiến hành thảo luận chủ đề: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh và đóng góp ý kiến vào các báo cáo, văn kiện trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” - đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Đồng chí Bùi Văn Cường cũng chia sẻ việc đại hội chia 12 trung tâm thảo luận nhằm phát huy nhiều nhất trí tuệ, kiến thức và kinh nghiệm của đại biểu trong việc đóng góp ý kiến một cách cụ thể, sâu sắc, khoa học vào các Báo cáo và cho ý kiến sâu vào chuyên đề xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân.

Qua đó khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức công đoàn; đánh giá đúng thực trạng, tình hình, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, biện pháp khả thi để các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2018 - 2023; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đảng, chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh. Đây là chủ đề lớn, có tính chất then chốt, quan trọng trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Với vai trò điều hành, đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến về các vấn đề: Công tác đoàn viên (tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, chăm lo ngày càng tốt hơn lợi ích cho đoàn viên…); công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh (đề xuất các nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn, nhất là việc phân định chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn, tránh chồng chéo, không rõ trách nhiệm…); công tác cán bộ công đoàn và vấn đề công tác công đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân.

“Đề nghị đại biểu đề xuất các giải pháp thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh; công tác bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp Đảng và cả việc công đoàn giới thiệu, bồi dưỡng cán bộ để bổ sung đội ngũ cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị”- đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Trung tâm số 11:

8h: Trung tâm số 11 có 73 đại biểu, do đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII, Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN khoá XII làm tổ trưởng, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XII, Tổng Biên tập Báo Lao Động làm tổ phó, các đại biểu đã cùng bàn “Giải pháp xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức CĐ trong tình hình mới”.

 

Trung tâm số 11 do đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII, Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN khoá XII làm tổ trưởng, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XII, Tổng Biên tập Báo Lao Động làm tổ phó. Ảnh: Việt Lâm

Theo đồng chí Phan Văn Anh, cuộc thảo luận nhằm khẳng định tầm quan trọng của các nguồn lực tài chính, tài sản đối với sự phát triển của tổ chức CĐ; những thuận lợi, khó khăn mà công tác tài chính - tài sản của tổ chức CĐ đang gặp phải trong giai đoạn hiện nay; đồng thời đề xuất những giải pháp xây dựng nguồn lực đủ mạnh nhằm đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức CĐ trong tình hình mới.

Đồng chí Phan Văn Anh cũng đã gợi mở một số nội dung để các đại biểu cho ý kiến như: Định hướng, nội dung phát triển nguồn lực tổ chức CĐ; các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến nguồn lực tài chính tài sản của tổ chức CĐ; hệ thống giải pháp xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh để đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức CĐ trong tình hình mới như: Đẩy mạnh các biện pháp tăng cường thu kinh phí CĐ, triệt để thất thu kinh phí CĐ; giải pháp phân phối, quản lý các mô hình quản trị về đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế; các giải pháp tiết kiệm chi, tạo nguồn tài chính tích luỹ thực hiện nhiệm vụ của tổ chức…

Sau khi đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển có lời phát biểu điều hành phiên thảo luận, Tiến sĩ Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện Công nhân và CĐ Tổng LĐLĐVN có tham luận “Nguồn lực tài chính, tài sản của tổ chức CĐ là điều kiện đảm bảo cho hoạt động của tổ chức CĐ trong tình hình mới”. Theo đại biểu Vũ Minh Tiến, nguồn lực tài chính, tài sản là yếu tố then chốt bảo đảm cho sự tồn tại và hoạt động của tổ chức CĐ, do đó trong thời gian tới, CĐ phải chú trọng và hoàn thiện, nâng cao hệ thống quản lý, xây dựng hệ thống thông tin về quản lý tài chính, tài sản. Xem xét, đánh giá toàn diện các nguồn lực chưa được khai thác và sử dụng chưa hiệu quả. Việc khai thác và vận hành các đơn vị trực thuộc, các nhà nghỉ, nhà khách, khách sạn CĐ, trụ sở CĐ, trường đại học, cơ sở đào tạo, các thiết chế CĐ… cần phải căn cứ vào lợi thế từng nơi để khai thác, sử dụng có hiệu quả.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XII, Tổng Biên tập Báo Lao Động phát biểu. Ảnh: Việt Lâm

Tăng cường kiểm tra giám sát, rà soát quy trình thu – chi tài chính, tài sản CĐ. Phát huy điểm mạnh của mô hình kinh tế CĐ tham gia kinh doanh, cung ứng dịch vụ cho đoàn viên và người lao động, nhưng phải tìm cách khắc phục những điểm yếu của mô hình quản trị, năng lực lãnh đạo, quản lý tài sản, tài chính, kinh doanh CĐ, để từ đó CĐ Việt Nam xác định chiến lược đầu tư, phương thức vận hành các thiết chế CĐ, doanh nghiệp, đơn vị kinh tế CĐ trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt…

Đại biểu Hoàng Thanh Hường (CĐ TCty Hàng hải Việt Nam) có ý kiến, việc tạo nguồn lực từ nguồn thu tài chính CĐ, quản lý tốt nguồn thu, chi tiêu tiết kiệm hiệu quả, đúng mục đích luôn được Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN quan tâm và tạo mọi điều kiện để hoạt động CĐ cũng như công tác tài chính CĐ được đảm bảo.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hường đã đưa ra một số giải pháp để tạo nguồn tài chính tích luỹ ổn định, lâu dài, bền vững cho tổ chức CĐ. Theo đó, các cấp công đoàn cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành nhiệm vụ thu tài chính công đoàn hàng năm, thu đúng, thu đủ, giảm thất thu. Định kỳ, các cấp công đoàn phải xem xét kết quả thu tài chính của cấp mình để có giải pháp xử lý kịp thời. Xây dựng kế hoạch thu kinh phí CĐ của các đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở. Tiếp tục thực hiện các biện pháp chống thất thu kinh phí CĐ như phối hợp hoặc ủy thác thu với các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan Thanh tra Nhà nước, tập thể, cá nhân thu theo hợp đồng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; xử lý nghiêm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm kỷ luật tài chính, đồng thời động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng, nỗ lực và đạt kết quả tốt trong công tác tài chính công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hường cũng đề nghị Tổng LĐLĐVN nghiên cứu bổ sung hình thức khen thưởng chuyên đề về công tác tài chính CĐ.

Trung tâm số 8:

8h: Bắt đầu thảo luận về chủ đề “Giải pháp cải cách hành chính trong tổ chức Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới với sự điều hành của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII Trần Thanh Hải.

 

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN điều hành tại trung tâm số 8. Ảnh: Sơn Tùng

8h05: Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN khóa XI trình bày Đề dẫn thảo luận về chủ đề “Giải pháp cải cách hành chính của tổ chức Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới".

Trong đó, Trung tâm số 8 sẽ tập trung thảo luận 8 vấn đề sau:

Hoàn thiện quy trình xây dựng và ban hành văn bản của tổ chức Công đoàn đảm bảo tính hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi.

Tăng cường xây dựng và hoàn thiện hình thức công khai, minh bạch thủ tục hành chính của tổ chức Công đoàn.

Hoàn thiện quy trình, thủ tục phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xử lý các văn bản của các cấp công đoàn.

Hệ thống tin học hoá trong chỉ đạo, điều hành, báo cáo tổng hợp trong tổ chức công đoàn.

Cải cách tổ chức bộ máy gắn liền với đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn các cấp, phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần phục vụ cấp trên đối với cáp dưới, cán bộ công đoàn đối với đoàn viên công đoàn.

Giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của cán bộ công đoàn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành; đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu mỗi cấp công đoàn.

Đổi mới phương thức hoạt động của cán bộ công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, chuyên môn hoá để đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Báo Lao Động sẽ tường thuật trực tiếp các phiên thảo luận.

Nội dung thảo luận tại 12 trung tâm gồm:

Trung tâm 1: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN điều hành.

Trung tâm 2: Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, do đồng chí Vũ Anh Đức - Trưởng ban Tổ chức, Tổng LĐLĐVN khóa XI điều hành.

Trung tâm 3: Đổi mới phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động theo hướng thiết thực hiệu quả. Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI điều hành phiên thảo luận.

Trung tâm 4: Phát triển đa dạng, hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn, do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI điều hành.

Trung tâm 5: Công đoàn tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện và phản biện chính sách, pháp luật do đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI, Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐVN điều hành.

Trung tâm 6: Nâng cao hiệu quả thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể do đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI điều hành.

Trung tâm 7: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng chí Trần Duy Phương - Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN khóa XI điều hành phiên thảo luận.

Trung tâm 8: Giải pháp cải cách hành chính trong tổ chức Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN khóa XI điều hành.

Trung tâm 9: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công và phong trào nữ công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới. Đồng chí Trần Thanh Hằng - Trưởng ban nữ công, Tổng LĐLĐVN điều hành thảo luận.

Trung tâm 10: Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Đồng chí Tạ Văn Đồng - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Tổng LĐLĐVN khóa XI điều hành phiên thảo luận.

Trung tâm 11: Giải pháp xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới do đồng chí Phan Văn Anh - Trưởng ban Tài chính, Tổng LĐLĐVN điều hành.

Trung tâm 12: Công đoàn Việt Nam và việc làm của người lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, do đồng chí Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI điều hành thảo luận.

Qua những thảo luận của các trung tâm này sẽ chắt lọc những hiến kế, giải pháp để hoạt động Công đoàn tốt hơn trong thời gian tới.

Theo báo Lao động

Tin khác

Văn bản top ( cột phải )

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 1.512.260