Đồng chí Bùi Văn Cường chúc mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Y tế Việt Nam

Đăng vào 06/07/2018
Ngày 6/7/2018, đồng chí Bùi Văn Cường - ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã gửi thư chúc mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Y tế Việt Nam.

Ngày 6/7/2018, đồng chí Bùi Văn Cường - ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã gửi thư chúc mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Y tế Việt Nam. Ban Biên tập website xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này:

THƯ CHÚC MỪNG

Nhân dịp Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2018-2023 của Công đoàn Y tế Việt Nam thành công tốt đẹp, Tôi xin gửi tới Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Công đoàn Y tế Việt Nam và đồng chí Chủ tịch Phạm Thanh Bình những lời chúc tốt đẹp nhất.

Tôi mong rằng nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Công đoàn Y tế Việt Nam là tập thể đoàn kết thống nhất, dưới sự lãnh đạo, điều hành của đồng chí Chủ tịch Phạm Thanh Bình triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của cấp ủy và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, đưa Nghị quyết Đại hội các cấp công đoàn vào cuộc sống; Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh; Đẩy mạnh công tác truyền thông để tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một lần nữa chúc đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chào thân ái!

Bùi Văn Cường


Tin khác