CĐ Bệnh viện TW Thái Nguyên thăm hỏi, tặng quà Gia đình CBVC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đăng vào 08/07/2018
Trong 2 ngày 26 và 27/6/2018 Ban Nữ công – Công đoàn Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã đi thăm hỏi, tặng quà 12 gia đình CBVC, nữ CBVC đơn thân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các Khoa, Phòng, Trung tâm của Bệnh viện.

Đây là hoạt động thường niên Công đoàn Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, vận động các tổ chức, cá nhân có các hoạt động cụ thể chăm lo cho đời sống của CBVC, người lao động,  nữ CBVC đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6.

Đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, động viên CBVC khắc phục khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Đoàn đã tặng mỗi gia đình một suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Thông qua hoạt động thăm hỏi hàng năm của Ban nữ công – Công đoàn Bệnh viện càng thể hiện trách nhiệm của các cấp Công đoàn đối với việc xây dựng truyền thống văn hóa của người Việt Nam “lá lành đùm lá rách” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn trong đơn vị cũng như cộng đồng xã hội.

CĐCS Bệnh viện

Tin khác