Bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Y tế Việt Nam

Đăng vào 28/06/2018
Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội XIII Công đoàn Y tế Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ban Biên tập website xin giới thiệubài phát biểu của PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Kính thưa các Đồng chí Lãnh đạo,

Kính thưa các vị khách quý,

Thưa Đại hội,

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm; Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Y tế Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đại hội thực sự là Đại hội của hành động theo tinh thần “Dân chủ- Đổi mới- Đoàn kết- Trách nhiệm”. Thành công của Đại hội là công sức đóng góp của gần 500 ngàn  đoàn viên, công đoàn NLĐ toàn Ngành Y tế.  Đại hội được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của đoàn Chủ tịch Tổng  LĐLĐ VN; của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, sự phối hợp chặt chẽ của các Ban chuyên đề của Tổng LĐLĐVN trong suốt quá trình chuẩn bị.

Đại hội rất phấn khởi và vinh dự đón tiếp Đ/c Bùi Văn Cường- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Đ/c Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Đ/c Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, đồng chí Nguyễn Viết Tiến, UV BCSĐ Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, cùng các Đồng chí uỷ viên Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Y tế đương nhiệm và tiền nhiệm, Các đồng chí Lãnh đạo Tổng liên đoàn,ủy viên đoàn chủ tịch đương nhiệm và tiền nhiệm, Lãnh đạo công đoàn y tế VN qua các thời kỳ, lãnh đạo các Công đoàn ngành Trung ương; lãnh đạo các Ban chuyên đề của Tổng LĐLĐ VN, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Lãnh đạo các Sở Y tế và Liên đoàn Lao động các  các tỉnh thành phố, các vị khách quý và 275 đại biểu chính thức của Đại hội. Sự có mặt và phát biểu của các đồng chí lãnh đạo là nguồn cổ vũ cho Đại hội và định hướng cho hoạt động cho Công đoàn Y tế Việt Nam trong nhiệm kỳ mới. Thành công đại hội là thành công chung của ngành Y tế- là ý chí là nguyện vọng của tất cả cán bộ, công chức, người lao động trong Ngành.

Một lần nữa, thay mặt Đại hội tôi xin trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm to lớn của các đồng chí Lãnh đạo, các vị khách quý đã dành cho Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Y tế Việt Nam.

Kính thưa đại hội

Trong thời gian Đại hội, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến cho báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH; tham gia đóng góp văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Y tế Việt Nam. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiếp thu, tổng hợp đầy đủ tất cả các ý kiến của các đại biểu trong Đại hội và chuyển lại cho BCHCĐYTVN khoá XIII hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội, xây dựng các chương trình công tác cụ thể trong nhiệm kỳ mới để triển khai thực hiện sớm nhất sau Đại hội.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra BCH Công đoàn Y tế Việt Nam khoá XIII gồm 33 đồng chí để gánh vác trọng trách và nhiệm vụ Đại hội giao phó; đã bầu được Đoàn đại biểu 06 đồng chí đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, người lao động ngành Y tế dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Trong quá trình tổ chức Đại hội, chắc không thể tránh được những sơ xuất, song các đại biểu rất chia sẻ, nêu cao tinh thần và ý thức trách nhiệm, đưa đến sự thành công của Đại hội hôm nay. Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban tổ chức Đại hội, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn về những đóng góp của mỗi đại biểu đến dự Đại hội.

Đại hội chúng ta cũng xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, các Công đoàn Ngành trung ương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Ngành Y tế, các cơ quan thông tấn báo chí đã quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần, gửi điện, hoa, thông tin tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, v.v…góp phần giúp cho sự thành công chung của Đại hội. 

Kính thưa quý vị đại biểu và các đồng chí.

Nghị quyết Đại hội  lần thứ XIII Công đoàn Y tế Việt Nam được thực hiện trong tình hình mới, thuận lợi có nhiều, song cũng không ít khó khăn. Tuy vậy thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh mới cho chúng ta tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đưa Nghị quyết Đại hội sớm vào cuộc sống, tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn Y tế Việt Nam ngày càng lớn mạnh; đồng hành cùng với Ngành Y tế  thực hiện thắng lợi Chương trình của Bộ Y tế triển khai Nghi quyết 20,21 của ban chấp hành trung ương lần thứ 6 khóa XII về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân và dân số trong tình hình mới ; góp phần xứng đáng vào xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Với niềm tin tưởng đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XIII.  Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các vị đại biểu dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn.


Tin khác