Đại hội Đại biểu Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đăng vào 06/02/2018
Chiều ngày 25 đến ngày 26/01/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận, Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn ngành Y tế (CĐNYT) khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tham dự Đại hội có 163/165 đại biểu chính thức đại diện cho 5.870 Đoàn viên công đoàn trong ngành.

Đến tham dự Đại hội có các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh; Lãnh đạo Đảng ủy Sở Y tế, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng LĐLĐ tỉnh; các đồng chí là nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐNYT các thời kỳ; đại diện Lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế các tỉnh Miền Đông Nam bộ (Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh); đại diện lãnh đạo của Công đoàn ngành (CĐN) trong tỉnh.

Sau gần 2 ngày làm việc tích cực khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao và dân chủ, Đại hội đã thảo luận và thông qua các dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành CĐNYT tỉnh khóa X; báo cáo kết quả Đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Văn kiện CĐNYT tỉnh, Công đoàn cấp trên; ý kiến đóng góp bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam...

Đại hội đã thống nhất đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, CĐNYT tỉnh đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Công đoàn cấp trên, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Công đoàn Ngành Y tế tỉnh, nhiệm kỳ 2013 - 2018 để chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc triển khai thực hiện. Các CĐCS đã có nhiều cố gắng phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội CĐNYT lần thứ IX đề ra. Nội dung, hình thức hoạt động của công đoàn ngày càng phong phú và nâng cao về chất lượng; cán bộ, đoàn viên và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương; công tác tuyên truyền giáo dục được chú trọng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh; tổ chức bộ máy công đoàn từ CĐNYT đến cơ sở được củng cố; công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, xây dựng CĐCS vững mạnh vượt chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh giao; công tác tài chính được quản lý chặt chẽ…

Đại hội đã đề ra chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới là: kết nạp từ 300 đoàn viên trở lên; hàng năm Công đoàn ngành Y tế đủ tiêu chuẩn xếp loại tốt; 80% trở lên số công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 60% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh; Hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở có điều kiện bồi dưỡng, giới thiệu thiệu từ 01-03 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; Phấn đấu 90% trở lên số công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 60% công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Về chỉ tiêu công tác nữ, hàng năm bình quân có trên 75% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; công tác thu tài chính công đoàn đạt 90% so với số phải thu kinh phí công đoàn và đoàn phí theo qui định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, 90% trở lên cán bộ công đoàn không chuyên trách được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; 80% Ủy Ban kiểm tra công đoàn các cấp đạt khá trở lên, trong đó có 30% đạt loại xuất sắc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐNYT khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 17 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 04 ủy viên (Khuyết 01 Ủy viên) - Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Loan tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn ngành. Đoàn đại biểu đi dự Đại hội LĐLĐ tỉnh Bình Thuận khóa X gồm 10 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Loan - Chủ tịch CĐNYT dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Y tế Việt Nam khóa XIII. Đây là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết với phong trào cán bộ, đoàn viên và người lao động và hoạt động công đoàn, thể hiện tính kế thừa, đổi mới, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của đại hội.

Với tinh thần và khí thế mới của Đại hội CĐNYT lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, lao động phát huy mạnh mẽ truyền thống và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, tăng cường đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp để có thể vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra.

Quyết tâm phấn đấu “Vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”, góp phần xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng giàu đẹp.

CĐNYT Bình Thuận

Tin khác

Văn bản top ( cột phải )

Trao giải Cuộc thi viết cán bộ y tế "đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 1.388.708