Thường trực Công đoàn Y tế Việt Nam

Đăng vào 01/12/2017

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Họ và tên: Phạm Thanh Bình

Năm sinh: 09 - 09 - 1969

Học hàm - Học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ

Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Điện thoại cơ quan: 84.24.38461716

Email: thanhbinhpham123456@gmail.com

Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Họ và tên: Phạm Thị Thanh Thủy

Năm sinh: 09 - 01 -1972

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ

Chức danh: Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Điện thoại cơ quan: 84.24.38461716

Email: thsthuyyhct@gmail.com

Đại hội điểm tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế