CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM (23/12/1957 - 23/12/2017) ---- CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM
Thứ hai, 25/06/2018

Thường trực Công đoàn Y tế Việt Nam

Đăng vào 01/12/2017

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Thị Bích Hằng - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Họ và tên: Trần Thị Bích Hằng

Năm sinh: 11 - 02 - 1964

Học vị: Bác sĩ Chuyên khoa cấp II

Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Điện thoại cơ quan: 84.24.38461716

Email: bstranthibichhang@gmail.com

Bác sĩ Chuyên khoa I Đào Thị Ngọc Dung - Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Họ và tên: Đào Thị Ngọc Dung

Năm sinh: 18 - 12 - 1963

Học vị: Bác sĩ Chuyên khoa cấp I

Chức danh: Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Điện thoại cơ quan: 84.24.38461716

Email: ngocdungcdyt@gmail.com

Đại hội điểm tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế