Thông báo Lịch thi đấu môn Bóng Bàn

Đăng vào 07/12/2017
Ban Tổ chức Hội thao xin thông báo Lịch thi đấu Môn Bóng Bàn,

Xin vui lòng click vào đường link bên dưới. Các đơn vị lưu ý truy cập website thường xuyên để cập nhật Lịch thi đấu các nội dung. Xin cảm ơn:

https://drive.google.com/file/d/1Ed1JOCgbmPRgJsji6nKA3x-vQ3wjsP95/view?usp=sharing

 

 

 

BTC Hội thao

Tin khác

Đại hội điểm tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế