Thông báo Lịch thi đấu môn Tennis

Đăng vào 07/12/2017
Ban Tổ chức Hội thao xin thông báo Lịch thi đấu Môn tennis

Xin vui lòng click vào đường link bên dưới. Các đơn vị lưu ý truy cập website thường xuyên để cập nhật Lịch thi đấu các nội dung. Xin cảm ơn:

https://drive.google.com/open?id=1K7FSnuQqjv21vsFp_APNg6Rdf1wVHzzi

 

BTC Hội thao

Tin khác

Đại hội điểm tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế