Thông báo Thời gian Bốc thăm và Họp trưởng đoàn - Chung kết Hội thao toàn ngành

Đăng vào 06/12/2017
Công đoàn Y tế Việt Nam có Công văn số 287/CĐYT ngày 06/12 thông báo tới các Sở Y tế, các đơn vị Y tế có Vân động viên tham gia Chung kết Hội thao ngành Y tế lần thứ Nhất năm 2017 như sau:

1. Thời gian bốc thăm thi đấu: 13h00 ngày 07/12/2017

2. Thời gian Họp Trưởng đoàn: 15h00 ngày 07/12

3. Thời gian làm quen sân: 14h - 17h00 ngày 07/12/2017. Đề nghị các các đại biểu, các Vận động viên giữ gìn vệ sinh chung và đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian làm quen sân.

Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội, đường Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo!

Công đoàn Y tế Việt Nam

Tin khác

Đại hội điểm tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế