STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
51 Ban hành Qui định về chế độ báo cáo đối với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty và các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn 1012/QĐ - TLĐ 19/08/2011