STT Tên Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
31 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên 01/HD 02/04/2018
32 Chỉ thị 21/CT-TW (trích) 21/CT-TW 20/01/2018
33 Hướng dẫn thu kinh phí Công đoàn khu vực Sản xuất kinh doanh qua tài khoản của TLĐLĐVN 1305/HD - TLĐ 15/08/2017
34 HD Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dan 1271/HD - TLĐ 07/08/2017
35 QĐ v/v ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính Công đoàn 1908/QĐ - TLĐ 19/12/2016
36 QĐ về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở 1910/QĐ - TLĐ 19/12/2016
37 Nghị quyết v/v điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng thiết chế của Công đoàn phục vụ đoàn viên, NLĐ khu công nghiệp, khu chế xuất 9c/NQ-BCH 18/10/2016
38 Về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều NĐ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước 33/TT-BCA 20/07/2015
39 Quyết định số 2151/QĐ-BYT về Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” 2151/QĐ - BYT 04/06/2015
40 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, HỌC VIỆN KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ 31/05/2015